Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Archive 81 (1. série)

Archive 81 (1. série)

A81
A81
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Určitě to zná­te z vlast­ních zku­še­nos­tí. Najít na Netflixu oprav­du kva­lit­ní film z jejich původ­ní pro­duk­ce, to chce hod­ně šťast­nou ruku. Pro Filmfanatica je pro­to záha­dou, proč to u seri­á­lů fun­gu­je přes­ně obrá­ce­ně. Tam málo­kdy sáh­ne­te ved­le. Archive 81 je dal­ší záři­vou kome­tou, kte­rá potvr­zu­je výsost­né posta­ve­ní Netflixu na seri­á­lo­vém nebi. Nečekaně se při­ří­tí z hlu­bin vesmí­ru, zazá­ří a zase zmi­zí. Byla by však ško­da nechat si ujít omá­me­ní tímhle zvlášt­ním mixem žánrů.

KŠEFT ZA VŠECHNY PRACHY
Archivář Dan dosta­ne nabíd­ku na restau­ro­vá­ní a digi­ta­li­za­ci poško­ze­ných video­ka­zet. V deva­de­sá­tých letech je nato­či­la stu­dent­ka Melody, kte­rá v New Yorku pra­co­va­la na svém absol­vent­ském fil­mu ohled­ně komu­ni­ty ve starém byto­vém domě Visser. Jenže došlo k obrov­ské tragé­dii. Budovu pohl­til požár a jed­nou ze 13 obě­tí byla také Melody. Jaké tajem­ství video­ka­ze­ty odha­lí? Potvrdí se zvěs­ti, že v domě ope­ro­va­la tajem­ná sek­ta? A kdo si vlast­ně Dana na tuhle krá­lov­sky pla­ce­nou prá­ci najal?

ZASE TO RETRO!
Retrofanatismus nadá­le vál­cu­je obra­zov­ky našich tele­vi­zí a také Archive 81 sází na atmo­sfé­ru dekád (ne tak) dáv­no minu­lých. Jak už je patr­né z úvod­ní­ho odstav­ce, ten­to­krát pove­de retrospek­tiv­ní lin­ka 90. léty. A zno­vu hod­ně pomů­že hut­né atmo­sfé­ře, kte­rá vás beze­spo­ru pohl­tí. Tvůrci si totiž ori­gi­nál­ně hra­jí s vyprá­vě­ním pomo­cí sta­rých video­zá­bě­rů, sko­ků v čase i oso­bou vypra­vě­če. Dějové lin­ky se zvol­na pro­plé­ta­jí a mís­ty ztrá­cí­te pojem o tom, kte­rou rea­li­tu ješ­tě může­te s Danem ovliv­nit, a kte­rou musí­te pou­ze sle­do­vat skr­ze video­zá­znam.

ZÁSTUPY PODEZŘELÝCH
Čarodějnictví nepat­ří k mým oblí­be­ným fil­mo­vým / seri­á­lo­vým téma­tům a stej­ně tak okul­tis­mus. Archive 81 však tyto ingre­di­en­ce dochu­cu­je prv­ky sci-fi, čímž dosa­hu­je pozo­ru­hod­né chu­ti, kte­ré jsem nemohl odo­lat. Atmosféra mís­ty při­po­mí­ná Rosemary má děťát­ko, jin­dy zase pod­ma­ni­vou Nezměrnost noci. Ujížděl jsem si na kaž­dé dal­ší vlně a divil se, jak nená­pad­ně, ale o to pev­ně­ji, mě tvůr­ci při­ko­va­li do gau­če před tele­vi­zí.

Nepochybujte, že Netflixu se pove­dl dal­ší hit. Nepyšní se záři­vou herec­kou sesta­vou nebo dra­hý­mi exte­ri­é­ry. Nabízí však vel­mi netra­dič­ní chuť namí­cha­nou z prv­ků okul­tis­mu, čaro­děj­nic­tví a sci-fi. Filmfanaticovi ulpě­la na jazy­ku a urči­tě si jí rád při­po­me­ne ve dru­hé sérii…


Photo © Netflix


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • SERIÁL: Stranger Things (4. série)12. července 2022 SERIÁL: Stranger Things (4. série) Stranger Things patří mezi vlajkové lodě streamovací služby Netflix. Když se v roce 2016 objevila první série, Filmfanatic vytasil maximální možné hodnocení a s radostí oznamuje, že také […] Posted in TV Recenze
  • Temný případ (3. série)24. března 2022 Temný případ (3. série) Filmfanatic měl před lety za to, že koncept, kdy diváci každý týden napjatě čekají na další epizodu oblíbeného seriálu, patří nenávratně do minulosti. Jenže pak přišel Temný případ a HBO […] Posted in TV Recenze
  • SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série)3. ledna 2023 SERIÁL: Jen vraždy v budově (1. série) Během dlouhých zimních večerů získal Filmfanatic nové přátele. A rozhodně bych si netipnul, že to mohou být dva senioři a jedna sexy brunetka. Navíc všichni svým způsobem podivínští a […] Posted in TV Recenze
  • Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně?3. října 2023 Bod obnovy – české sci-fi světové úrovně? Filmfanatic s nadšením vítá každý český pokus o žánrovou podívanou, která narušuje tradiční nabídku tuzemských filmů, kterou v drtivé většině tvoří přihlouplé komedie o obyčejných životech […] Posted in Filmové recenze
  • Hvězdná brána se vrací na obrazovky: Film i seriál14. dubna 2023 Hvězdná brána se vrací na obrazovky: Film i seriál Fanoušci sci-fi franšízy Hvězdné brány mají důvod k radosti. Po několika letech od skončení posledního seriálu Hvězdná brána: Hluboký vesmír se chystají nové projekty ze světa, kde […] Posted in Filmové a televizní aktuality
  • Kde zpívají raci - Mysteriózní drama podle oceňovaného bestselleru2. října 2022 Kde zpívají raci - Mysteriózní drama podle oceňovaného bestselleru Do českých kin dorazil film "Kde zpívají raci", atmosférické mysteriózní drama o "dívce z mokřin". Film byl natočen podle oceňovaného stejnojmenného románu, který napsala spisovatelka […] Posted in Filmové recenze
  • Mayor of Kingstown (1. série)12. června 2022 Mayor of Kingstown (1. série) Seriálová tvorba za sebou má (co se týče kvality) nejlepší dekádu v celé své bohaté historii. O tom se Filmfanatic kdykoli rád pohádá. A nevypadá to, že by se blížil konec zlatého věku. […] Posted in TV Recenze
  • Temný dům – mytologie sebevraždy16. května 2022 Temný dům – mytologie sebevraždy Možná to nevypadá, ale Filmfanatic má rád horory. Tedy kvalitní horory. Což nejspíš dává odpověď na otázku, proč jich ve svých recenzích nemám více. Je to žánr, který byl u nás […] Posted in Filmové recenze
  • Černý krab – Švédi na ledu24. března 2022 Černý krab – Švédi na ledu Za starých dobrých časů, kdy domácímu koukání na filmy vládl formát VHS, spatřily světlo světa snímky, které by jindy nevznikly. Jednoduše by se nevyplatilo poslat je do kin, protože snad […] Posted in Filmové recenze
  • Iracionální muž – vyhaslý génius hledá spásu3. října 2023 Iracionální muž – vyhaslý génius hledá spásu Věřím, že filmy Woodyho Allena zná alespoň zběžně každý filmový fanda. Pokud je znáte dobře, pak vás nejspíš nemusím přesvědčovat o tom, abyste si pustili Iracionálního muže, protože jde […] Posted in Retro filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 3,18323 s | počet dotazů: 262 | paměť: 61741 KB. | 04.10.2023 - 03:01:20