Kritiky.cz > TV Recenze > Archer aneb Bond dohnaný do extrému

Archer aneb Bond dohnaný do extrému

Archer

„Sterling Malory Archer…krycí jmé­no Vévodkyně…nejlepší terén­ní agent orga­ni­za­ce ISIS….“

Archer je agent. Tajný agent. Tedy v pří­pa­dě, že za taj­né­ho agen­ta poklá­dá­te něko­ho, kdo to o sobě hrdě pro­hla­šu­je jako sou­část sezna­mo­va­cí linie v kaž­dém loká­le.

Archer pra­cu­je pro ISIS – International Secret Intelligence Service. Pro tu orga­ni­za­ci, kte­ré jen tak mimo­cho­dem velí jeho mat­ka. Stejně cynic­ká, stej­ně naklo­ně­ná k alko­ho­lu a stá­le hle­da­jí­cí, komu ze sou­kro­mé­ho sek­to­ru by nabíd­la služ­by ISIS v momen­tě, kdy je fir­ma tři roky ve ztrá­tě.

Archer je ryzí esen­ce osi­ny v zad­ku. Je to šovi­nis­ta, hul­vát, lidi posí­lá do prde­le mís­to pozdra­vu a dělá si kon­stant­ní sran­du jak ze spo­lu­pra­cov­ní­ků, z mat­ky i z domá­cí­ho slu­hy. Zároveň je to ale prav­dě­po­dob­ně nej­schop­něj­ší terén­ní agent, jaké­ho lze v oko­lí najít. Ovšem i taj­né ope­ra­ce vyu­ží­vá jen jako dal­ší možnost,jak pře­fik­nout coko­li co má prsa, poslat do háje zby­tek a mezi­tím vypít všech­no, co teče.

Archer chlas­tá tak, že už prak­tic­ky nemá koco­vi­ny. Jeho otec je nezná­mý (obec­ně doba, kdy byl počat, je zaha­le­na tajem­ství­mi stu­de­né vál­ky a pra­po­div­ný­mi kon­tak­ty s Ruskem). I tak ale exis­tu­jí doha­dy, že je jím šéf rus­ké roz­věd­ky, se kte­rým se Malory Archerová sna­ží už del­ší dobu vytřít pod­la­hu.

Pak tu máme Lanu. Archerovu bej­val­ku, kte­rou aktu­ál­ně klá­tí Cyril, brej­la­tej maník z účet­ní­ho, kte­rej zjis­til, že je závis­lej na sexu. Lana s ním zača­la cho­dit spíš pro­to, aby nasra­la Archera. Ten si to vyna­hra­zu­je tak, že si uta­hu­je z obou ješ­tě víc než před­tím a jako bonus prcá doma ško­lač­ky a míst­ní šlap­ky.

Seriál je kres­le­ný s pomě­rem hlá­šek a humo­ru ke sto­pá­ži asi 95 ku 100 a těch pět pro­cent maj na tri­ku titul­ky a zněl­ka.

Budete ho milo­vat, nebo nená­vi­dět. Ale pro­stře­dí výzvěd­ných slu­žeb nikdy neby­la tako­vá sran­da….

Základ: svět taj­ných slu­žeb dohna­ný do extré­mů

Navíc:

 • pro­pra­co­va­né posta­vy
 • nekom­pro­mis­ní a neko­rekt­ní humor
 • akce a sex
 • vyso­ce nezvyk­lé řeše­ní pří­pa­dů
 • ani­ma­ce

 • 5 důvodů proč sledovat Archera14. srpna 2018 5 důvodů proč sledovat Archera Jestli jste do dnešního dne ještě nedali Archerovi šanci, přišel čas to napravit! Minulost možná patřila agentům 007, dnešek se však nese ve znamení tohoto samozvaného nejlepšího agenta […] Posted in Speciály
 • Shadowrun Returns: Tančení v dešti?7. září 2018 Shadowrun Returns: Tančení v dešti? Bravurně nakreslená RPG hra, se kterou se dostanete do centra Seatllu. Užijte si výběr postavy, povolání, vizáže, zjevu, který bude ladit k vaší osobnosti? Mágové, hackeři, šamani, […] Posted in Recenze her
 • Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - EMMA: ZÁVAN TAJEMSTVÍ A ROMANTIKY3. října 2016 Sirotčinec slečny Peregrinové pro podivné děti - EMMA: ZÁVAN TAJEMSTVÍ A ROMANTIKY             Emma, představovaná Ellou Purnellovou, má schopnost manipulovat se vzduchem, a musí nosit olověné boty, aby neodletěla pryč. Jak se příběh odvíjí, Emma se sbližuje […] Posted in Speciály
 • SIN CITY6. srpna 2005 SIN CITY Jdu dolů,jdu hloub,jdu sám……..S filmy podle comicsových předloh se v poslední době roztrhl pytel.Máme Spider-mana,nového Batmana,Punishera,Hellboye  nebo příšernou Catwoman s krásnou […] Posted in Filmové recenze
 • Titulky k American Housewife S04E20 - Prom1. června 2020 Titulky k American Housewife S04E20 - Prom Katie si došlápne na matku spolužačky Anny-Kat, když má podezření, že její dcerunka je ve škole šikanována. Čeká ji ovšem velké překvapení. Taylor se chystá dokončit poslední položku ze […] Posted in Titulky
 • Channing Tatum bude produkovat muzikálové zpracování Lady...2. srpna 2020 Channing Tatum bude produkovat muzikálové zpracování Lady... Channing Tatum bude produkovat muzikálové zpracování Lady Macbeth, které bude pojednávat o mladých letech této postavy z děl Williama Shakespeara Macbetha. Snímek pro Amazon zrežíruje John […] Posted in Krátké filmové aktuality
 • Vlajky našich otců -21. května 2009 Vlajky našich otců - Vlajky našich otců - Recenze 29.March.2007 Recenze Autor: Tomáš Lojík […] Posted in Recenze
 • Late Night – Recenze – 20%10. července 2019 Late Night – Recenze – 20% Tvrdá a arogantní Katherine (Emma Thompson) je úspěšnou moderátorkou televizní talk show Late Night, již před mnoha lety sama založila, leč které dlouhodobě klesá sledovanost a úroveň […] Posted in Filmové recenze
 • Král zlodějů14. ledna 2004 Král zlodějů Cirkus je jen tehdy, když je malej lup.Hlavním hrdinou je desetiletý ukrajinský chlapec Barbu, který žije v chudé zapadlé osadě. Se závanem velkého vzdáleného světa přijde do osady […] Posted in Filmové premiéry
 • n200905221013 AVP5. června 2009 Vetřelec vs. Predátor (AVP: Alien vs. Predator ) Expedice vedená pohádkově bohatým Charlesem Bishopem Weylandem zkoumá starodávnou pyramidu ukrytou pod krunýřem ledu v Antarktidě. Počáteční nadšení a vědecký zápal brzy vystřídají […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP2Social Auto Publish Powered By : XYZScripts.com