Archamon - Age of Empires od českých tvůrců

archamon L9JWo1Vo3rE

Je tomu už sko­ro dva roky (24. lis. 2017) co na Steamu vyšla dal­ší čes­ká hra. Jak říka­jí tvůr­ci: „Archamon je stře­do­vě­ká budo­va­tel­ská „sur­vi­val“ stra­te­gie v reál­ném čase.“ A je to prav­da, není to hra na krát­ké a jed­no­du­ché veče­ry. Když hra­ní hrá­če chyt­ne, tak u ní může zůstat celý víkend.

Hra začí­ná jed­no­du­še, s pár osad­ní­ky osíd­lí­te zem a začne­te sta­vět prv­ní chý­še, prv­ní sta­ve­ní, a postup­ně své osad­ní­ky nau­čí­te pra­co­vat a vytvá­řet růz­né mate­ri­á­ly, kte­ré potom zpra­cu­je­te do dal­ších až pro­vo­zu­je­te funkč­ní eko­no­mi­ku. Máte své­ho krá­le (i krá­lov­nu) a nevy­u­ži­té ves­ni­ča­ny může­te zaměst­nat jako své vojá­ky a ochran­ku. Během své­ho živo­ta a osíd­lo­vá­ní oko­lí najde­te i sou­se­dy, se kte­rý­mi bude­te sdí­let pro­stor, pří­pad­ně je, až bude­te chtít a bude­te mít svo­jí vel­kou armá­du, napad­nout a roz­ší­řit své krá­lov­ství.

To je tak základ o hře, ve kte­ré jsou mecha­ni­ky veli­ce snad­no pocho­pi­tel­né, jde pou­ze o to, jest­li doká­že­te pro své osad­ní­ky a vojá­ky vytvo­řit pro­stře­dí, ve kte­rém nebu­de nikdo umí­rat a oby­va­te­lé budou šťast­ní.

Hra je i veli­ce dob­rá v rám­ci toho, že se Váš PC moc neza­hře­je ani neza­po­tí.  Minimální pro­ce­sor je Intel i-3 o gra­fi­ce ani nemluvě. Paměti nepo­tře­bu­je ani tro­chu (2 GB) a mís­to na dis­ku. Tvůrci hlá­sí 500 Mb, ale po insta­la­ci je to ješ­tě méně.

Archamon je pros­tě dob­rá čes­ká hra, kte­rou si lze zahrát sko­ro na jakém­ko­liv PC, a dokon­ce i na kan­ce­lář­ském, do kte­ré­ho si kou­pí­te baza­ro­vou kar­tu nebo inter­ní, pod­le vás.

Shrnutí
Datum recen­ze
Název polož­ky
Archamon
Hodnocení polož­ky
41star1star1star1stargray


Archamon - Age of Empires od českých tvůrců
Hodnocení: 5 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne15. října 2018 V-Rally 4 - Rally arkáda pro PC, PS 4 a XOne Kdo si chce hrát, tak si jdu najde. Někdo má rád simulace, někdo střílečky, někdo motorky a někdo auta a rally. Novinkou ve světě rally je hra V-Rally 4. V pokračování hry, jejíž […]
  • Hra Worms 3D - Perla mezi červy! - Wormsíci18. července 2018 Hra Worms 3D - Perla mezi červy! - Wormsíci Když jsem poprvé hrál na mobilu Wormsíky, byl jsem totálně unesen touto hrou. Její hratelnost byla skvělá a hemžila se jedinečnými nápady. Všechno dobré ze série her Worms je podle mě […]
  • MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) )2. července 2019 MotoGP 19 - Užijete si i Masarykův okruh (možná i naposledy :-) ) Jako každý rok, tak i tento rok sledujeme motorky, jak závodí po závodních okruzích a to vč. Brna. Jednou z mála možností, jak si závodní motorky užít ve svém obýváků (konzoli nebo PC) je […]
  • Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma!4. července 2018 Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma! Skupina Square Enix není až tak známá, a přesto vydává titul, který rozhodně stojí za povšimnutí. Tímto titulem je Heroes of Ruin. Fakt, že se hra liší od konkurence, je vidět na úžasné […]
  • Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází30. srpna 2015 Česká extraliga i do vašich PC aneb NHL 16 nevychází 18.09.2015 vychází nová NHL 16 pro Xbox 360, One.. Playstation 3 a 4. Nesmíme ale zapomenout i pro Pckáře, kterým jejich hra vyšla naposledy už před šesti lety. Mnoho fanoušků chce i […]
  • Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu)17. srpna 2018 Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu) První DLC, které pro novou hru Far Cry 5 bylo, je  DLC Hodiny temnoty. Příběh z Vietnamu, ve kterém zachraňujete spolubojovníky. Je to povedený balíček, přišel ve správnou dobu, hráči už […]
  • American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!8. ledna 2019 American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy! Jestli jste měli rádi Euro Truck Simulator tak si jeho americkou verzi přímo zamilujete. Na začátku uchvátí do detailu vypracovaným tutoriálem, který je asi jeden z těch nejlepších, co […]
  • Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče8. června 2018 Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče Nový ambiciózní projekt vývojářů z Madmind Studio má hráčům přinést opravdové peklo, nechutné okamžiky, utrpení a nářek zbídačených lidských bytostí, snažících se skončit svoje muka v […]
  • Super Mario 3D Land - klasika, která nemůže na Nintendu 3DS chybět!24. července 2018 Super Mario 3D Land - klasika, která nemůže na Nintendu 3DS chybět! Jak by se jen mohlo nové Nintendo 3DS obejít bez Maria. Tento instalatér se vždy prodával po milionech kusů, což dokazuje jeho prodej pro Nintendo DS, a nový Mario pravděpodobně nebude […]
  • NBA Playgrounds27. června 2018 NBA Playgrounds Hra NBA Playgrounds je jedna  z úspěšných her se sportovní tématikou s konkrétním zaměřenín na Batskebal v tak trochu netradičním podání 2v2 hráčů. Základním konceptem hry jsou souboje […]
Další naše články...