Kritiky.cz > Divadelní recenze > Antikódy v Národním padle

Antikódy v Národním padle

1c57fe62fb 93206796 o2

Antikódy od V. Havla jsem kdy­si četl, své­ho času jsem o tom zane­chal ve vir­tu­ál­ním pro­sto­ru něja­kou tu řád­ku zde. Onen člá­nek má dosud cel­kem sluš­ný „goo­gle rating“ a je pod ním i „zají­ma­vá dis­ku­se“ (a ty uvo­zov­ky jsou pod­le mě vskut­ku vhod­né).

Jak ale na prk­nech Nové scé­ny ND zpra­co­vat něco tak neu­cho­pi­tel­né­ho, jako jsou prá­vě Antikódy? To je jako udě­lat z obra­zu roz­hla­so­vou hru. Klíčové je tedy pře­ne­se­ní myš­len­ky, což se mís­ty zda­ři­lo a mís­to z mého sub­jek­tiv­ní­ho hle­dis­ka moc ne (respek­ti­ve moc jsem nechá­pal o co jde, tedy chy­ba může být i na mém při­jí­ma­či...). Velmi dob­rá mi napří­klad při­šla prv­ní část vystou­pe­ní s názvem „Životopis“, kdy se na páky z pro­mí­ta­cí plo­chy pří­mo říti­ly leto­poč­ty (uvo­zo­val je rok Havlova naro­ze­ní), k tomu hrá­la monu­men­tál­ní scé­nic­ká hud­ba a taneč­ník na jeviš­ti před letí­cí­mi leto­poč­ty uhý­bal. Dobré, zda­ři­lé, nicmé­ně pozo­ro­vat něco podob­né­ho déle než 5 minut může tro­chu nudit....

A neji­nak tomu bylo i u ostat­ních čás­tí.

Pochopitelně, padel­ní Antikódy v režii Braňo Mazúcha jsou hlav­ně o tan­ci, což roz­hod­ně není jeden z pů Thálie, ve kte­rém bych se nějak zvláš­tě ori­en­to­val. Tento tanec je vhod­ně v někte­rých scé­nách spo­jen s pro­mít­nu­tou klá­ves­ni­cí, na níž - ply­nu­le s taneč­ní­mi pohy­by - taneč­ní­ci píší různá slo­va (a vytvá­ře­jí tak ony Havlovy anti­kó­dy z kni­hy).

Představení, jehož dél­ka je při­bliž­ně 50 minut, je urči­tě zají­ma­vé, zejmé­na svo­ji audi­o­vi­zu­ál­ní tech­ni­kou, nicmé­ně nemo­hu říci, že bych na něj chtěl jít zno­vu. Je to vel­mi spe­ci­fic­ký druh padla, kte­rý urči­tě není pro kaž­dé­ho (a asi ani pro mě).

  • Othello, benátský mouřenín27. března 2020 Othello, benátský mouřenín Othello patří mezi nejslavnější Shakespearovy hry, bohužel jsem jej však až do včerejšího dne neměl tu možnost spatřit na své vlastní zornice. Konkrétně se jednalo o druhou premiéru ve […]
  • Pán z Prasečkova20. března 2020 Pán z Prasečkova Rubriku "tyjátr" tady dost zanedbávám, což je jistě škoda už vzhledem k tomu, že jsem nedávno shlédl několik zajímavých představení.Tak třeba Pán z Prasečkova od slovutného Moliéra.Ke […]
  • Ionesco - Nosorožec23. března 2020 Ionesco - Nosorožec Ano, na Nové scéně Národního padla hrají nosorožce. Pozoruhodnou hru slavného dramatika antidramatu (či absurdního padla).- Nosorožec!- To se Vám něco zdá… Ach, no tohle!V menším […]
  • Panicové23. května 2017 Panicové Ve Francii se píše rok 1740 a mladý Jamie Fraser se s kamarádem Ianem připojuje ke skupině žoldáků. Navzdory všem vhodným příležitostem ještě ani jeden z mladých mužů nepřišel o panictví a […]
  • Divadlo: Krysař (2018)12. listopadu 2018 Divadlo: Krysař (2018) Po loňské návštěvě tak trochu nestandartního muzikálu Tajemství od Daniela Landy a jeho manželky v režisérské pozici, který se mi ale až nečekaně zalíbil, jsem využil možnosti zhlédnout […]
  • Taking Off company - Oblíbenci30. března 2020 Taking Off company - Oblíbenci Hru Oblíbenci od švýcarské autorky Laury de Weck (ročník narození 1981) jsem shlédl v neděli v Paláci Akropolis, takže dojmy jsou ještě docela čerstvé a zároveň už mám trochu toho […]

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com