Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Seriály > TV Recenze > Anna a král

Anna a král

Nádherný pří­běh na poza­dí pře­krás­ných reá­lií Siamu. Osudy uči­tel­ky Anny a krá­le Mongkuta a jejich pohle­du na svět.

10.10. TV Nova - 20:30

   Anna Leonovensová při­jíž­dí do Siamu na pozvá­ní krá­le, aby uči­la jeho syna (tedy, nako­nec se uká­že, že bude učit celou jeho krá­lov­skou rodi­nu, kte­rá čítá přes pade­sát dětí…), ale hned od počát­ku se zde setká­vá s napros­to odliš­nou kul­tu­rou a cho­vá­ním, než je zvyk­lá. Jenže Anna je upřím­ná a roz­hod­nu­tá bojo­vat za své názo­ry a to i před samot­ným krá­lem. Možná prá­vě pro­to si jí Mongkut oblí­bí a on jí také není roz­hod­ně lhos­tej­ný. Ale přes­to jim jejich kul­tu­ry a  názo­ry nedo­vo­lí býti spo­lu, pro­to­že ani jeden z nich není při­pra­ven na styl živo­ta dru­hé­ho. I když spo­lu pře­ži­jí útok Mongkutova gene­rá­la, kte­rý se roz­hod­ne vyhla­dit krá­lov­skou rodi­nu. Mongkut a jeho děti, man­žel­ky a kon­ku­bí­ny, spo­leč­ně s Annou a jejím synem prcha­jí do kláš­te­ra, ale gene­rál je neú­pros­ně pro­ná­sle­du­je s mno­hem sil­něj­ší armá­dou, ale nako­nec Anna vymys­lí plán, jež sto­jí mno­hem méně živo­tů, než pří­má bitva. Přesto nemo­hou zůstat spo­lu, Anna nemů­že pře­nést přes srd­ce, kru­tost někte­rých záko­nů Siamu, poté, co je, kvů­li lás­ce k jiné­mu muži, popra­ve­na spo­leč­ně se svým milen­cem Balatem, krá­lo­va kon­ku­bí­na a Annina pří­tel­ky­ně Tuptim. Anna se roz­hod­ne opus­tit zemi, ale nako­nec, prá­vě díky tomu, že se blí­ží gene­rál se svý­mi voj­sky zůsta­ne, ale i přes­to, že spo­leč­ně čelí smr­ti nemo­hou zůstat navždy spo­lu a Anna odjíž­dí…  

   Romantický pří­běh, kte­rý Vás roz­hod­ně musí chy­tit za srd­ce, pro­to­že jest­li ne, tak kus dře­va má víc citu než vy. Ale spí­še než, pří­běh Anny a Mongkuta, mě zau­jal pří­běh Tuptim a Balata, při­znám se, když jsem sle­do­val jejich popra­vu, měl jsem na kra­jíč­ku. Fandil jsem Anně, když se u sou­du posta­vi­la pro­ti nesmy­sl­né­mu bití Tuptim, ale prá­vě díky tomu, král neza­sá­hl a nezru­šil popra­vu, aby neztra­til tvář, nechtěl uká­zat, že Anna s ním může mani­pu­lo­vat.  

   Pokud už Vás omr­ze­la zápla­va akč­ních fil­mů a máte chuť, nechat uží­vat své srd­ce, je tato vol­ba pří­mo vyni­ka­jí­cí, dob­ré herec­ké výko­ny, skvě­lá výpra­va, pří­jem­ný pří­běh, co víc si přát.  

  • Interview na Blu-Ray5. června 2015 Interview na Blu-Ray    Snad všichni jsme o tomto filmu slyšeli. Dílo, které rozpoutalo diplomatický konflikt mezi USA a Severní Koreou. Roztržka, jež vyvrcholila stažením snímku z kin, neprokázanými […] Posted in Filmové recenze
  • X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film7. června 2019 X-Men: Poslední vzdor - první neúspěšný film Filmy X-Men a X2 patří k vrcholům filmových adaptací comicsů, čemuž kromě vynikajícího scénáře a obsazení napomohl i zkušený režisér Bryan Singer. Jenže tento chlapík odmítl pracovat na […] Posted in Retro filmové recenze
  • American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!8. ledna 2019 American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy! Jestli jste měli rádi Euro Truck Simulator tak si jeho americkou verzi přímo zamilujete. Na začátku uchvátí do detailu vypracovaným tutoriálem, který je asi jeden z těch nejlepších, co […] Posted in Recenze her
  • Eva Holubová17. října 2016 Eva Holubová Jedna z nejznámějších tváří českého filmu roku 1986 dokončila studium herectví na DAMU, načež se angažovala na několika avantgardních scénách (Sklep, Mimóza), následně i v Divadle Na […] Posted in Rozhovory
  • Million Dollar Baby - Eastwood v nejlepší formě!9. srpna 2005 Million Dollar Baby - Eastwood v nejlepší formě! Abych se přiznal, z oscarových titulů mám vždycky tak trošku nahnáno a trvá mi i několik měsíců, než se odhodlám k jejich zhlédnutí. Což o to, že takovéto snímky mají v drtivě většině […] Posted in Filmové recenze
  • Po boku Russella Crowea si v thrilleru American Son zahraje...30. srpna 2020 Po boku Russella Crowea si v thrilleru American Son zahraje... Po boku Russella Crowea si v thrilleru American Son zahraje Stephan James Posted in Krátké filmové aktuality
  • Záměna (The Switch)12. srpna 2011 Záměna (The Switch)   Dnes bych vám chtěla představit snímek Záměna ( The Switch), který měl ve světě premiéru na počátku září letošního roku. Do našich kin dorazí, ale až na […] Posted in Recenze
  • Pierre Boulle - Fotograf12. května 2020 Pierre Boulle - Fotograf Spisovatele Boulleho asi budete znát, je autorem slavných knih "Most přes řeku Kwai" a "Planeta opic". Trochu ve stínu těchto veledíl je pak poměrně krátký román "Fotograf". Žánrově bychom […] Posted in Recenze knih
  • Gotham - Unleashed12. května 2016 Gotham - Unleashed Azrael. To jméno ve mne od minulého týdne vzbuzovalo obrovský respekt. Proto jsem se hrozně těšil na pokračování jeho eskapád, které epizoda Unleashed slibovala. A aktuální díl Azraela […] Posted in Kritický Klub
  • Komiks 946. dubna 2019 Komiks 94 Posted in Komiks
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,72892 s | počet dotazů: 232 | paměť: 54896 KB. | 29.07.2021 - 05:46:01