Kritiky.cz > TV Recenze > Anna a král

Anna a král

Nádherný pří­běh na poza­dí pře­krás­ných reá­lií Siamu. Osudy uči­tel­ky Anny a krá­le Mongkuta a jejich pohle­du na svět.

10.10. TV Nova - 20:30

   Anna Leonovensová při­jíž­dí do Siamu na pozvá­ní krá­le, aby uči­la jeho syna (tedy, nako­nec se uká­že, že bude učit celou jeho krá­lov­skou rodi­nu, kte­rá čítá přes pade­sát dětí…), ale hned od počát­ku se zde setká­vá s napros­to odliš­nou kul­tu­rou a cho­vá­ním, než je zvyk­lá. Jenže Anna je upřím­ná a roz­hod­nu­tá bojo­vat za své názo­ry a to i před samot­ným krá­lem. Možná prá­vě pro­to si jí Mongkut oblí­bí a on jí také není roz­hod­ně lhos­tej­ný. Ale přes­to jim jejich kul­tu­ry a  názo­ry nedo­vo­lí býti spo­lu, pro­to­že ani jeden z nich není při­pra­ven na styl živo­ta dru­hé­ho. I když spo­lu pře­ži­jí útok Mongkutova gene­rá­la, kte­rý se roz­hod­ne vyhla­dit krá­lov­skou rodi­nu. Mongkut a jeho děti, man­žel­ky a kon­ku­bí­ny, spo­leč­ně s Annou a jejím synem prcha­jí do kláš­te­ra, ale gene­rál je neú­pros­ně pro­ná­sle­du­je s mno­hem sil­něj­ší armá­dou, ale nako­nec Anna vymys­lí plán, jež sto­jí mno­hem méně živo­tů, než pří­má bitva. Přesto nemo­hou zůstat spo­lu, Anna nemů­že pře­nést přes srd­ce, kru­tost někte­rých záko­nů Siamu, poté, co je, kvů­li lás­ce k jiné­mu muži, popra­ve­na spo­leč­ně se svým milen­cem Balatem, krá­lo­va kon­ku­bí­na a Annina pří­tel­ky­ně Tuptim. Anna se roz­hod­ne opus­tit zemi, ale nako­nec, prá­vě díky tomu, že se blí­ží gene­rál se svý­mi voj­sky zůsta­ne, ale i přes­to, že spo­leč­ně čelí smr­ti nemo­hou zůstat navždy spo­lu a Anna odjíž­dí…  

   Romantický pří­běh, kte­rý Vás roz­hod­ně musí chy­tit za srd­ce, pro­to­že jest­li ne, tak kus dře­va má víc citu než vy. Ale spí­še než, pří­běh Anny a Mongkuta, mě zau­jal pří­běh Tuptim a Balata, při­znám se, když jsem sle­do­val jejich popra­vu, měl jsem na kra­jíč­ku. Fandil jsem Anně, když se u sou­du posta­vi­la pro­ti nesmy­sl­né­mu bití Tuptim, ale prá­vě díky tomu, král neza­sá­hl a nezru­šil popra­vu, aby neztra­til tvář, nechtěl uká­zat, že Anna s ním může mani­pu­lo­vat.  

   Pokud už Vás omr­ze­la zápla­va akč­ních fil­mů a máte chuť, nechat uží­vat své srd­ce, je tato vol­ba pří­mo vyni­ka­jí­cí, dob­ré herec­ké výko­ny, skvě­lá výpra­va, pří­jem­ný pří­běh, co víc si přát.  

  • Blade v TV24. října 2003 Blade v TV TV Nova - 31.10.2003 - 24:00 Upíří jsou základní buňkou hororového filmu a když nepočítáme maskované zabijáky, je jich v poslední době až až.A není to vůbec na škodu.Po výborném […] Posted in TV Recenze
  • VTIPY PRO DĚTI23. května 2017 VTIPY PRO DĚTI Všichni dobře víme, že smích léčí. Snad právě proto se smějeme tak rádi a vyprávění vtipů zpestří každou oslavu. Udělejme tedy něco pro zdraví a začtěme se do nového souboru plného anekdot […] Posted in Recenze knih
  • Charlieho andílci v TV4. června 2004 Charlieho andílci v TV Trojice půvabných a mimořádně schopných agentek Dylan, Alex a Natalie pracuje pro záhadného milionáře Charlese Townsenda, kterého ovšem nikdy neviděly, protože s nimi udržuje kontakt pouze […] Posted in TV Recenze
  • Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 %18. června 2018 Westworld - Vanishing Point (S02E09) - 90 % A co říct? Předposlední díl nám znovu doplnil důležité informace o tom, co všechno zůstalo skryto před očima diváků a fanoušků. Hlavní postavou je tentokrát William, od jehož příběhu se […] Posted in TV Recenze
  • Hvězdné války IV v TV23. června 2004 Hvězdné války IV v TV Před dávnýmilety v předaleké galaxii začín první kapitola mýtické ságy Star Wars. Vracíme se v čase od filmu Star Wars asi tak o 30 let. Epizoda I nám představuje ještě mladého Anakika […] Posted in TV Recenze
  • Červený trpaslík - Dávat a brát (Give and Take) - S11E03 - 2. nejlepší epizoda 11. sezóny30. listopadu 2018 Červený trpaslík - Dávat a brát (Give and Take) - S11E03 - 2. nejlepší epizoda 11. sezóny Další epizoda z vesmíru Červeného trpaslíka přináší více humoru, než v prvních dvou. Možná, že první epizody byly jenom kvůli tomu, aby první půlku letošních epizod završili, prozatím, […] Posted in TV Recenze
  • Smrtihlav11. listopadu 2003 Smrtihlav so 15.11 - Nova 1.20 John Murdoch (Rufus Sewell) se probudil v v hotelovém pokoji.Nevěděl jak se tam dostal, a na nic si nepamatoval.Za to ho tížil výskyt mrtvé dívky v tomtéž […] Posted in TV Recenze
  • Final flight of the Osiris27. května 2003 Final flight of the Osiris Několik epizod Animatrixu si můžete stáhnout a jednu jedinou můžete vidět, aniž by jste odešli z domova, několik minut po páteční půnoci jde Osirisův poslední let, což je díl Animatrixu a […] Posted in TV Recenze
  • Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih15. dubna 2019 Hra o trůny - Winterfell (S08E01) - Bílý chodci jdou směr jih Tak první díl už je online! A co jsme očekávali, to jsme dostali. Završení devíti-leté historie, která bude zakončena v tom nejlepším. Minulou sezónu jsme opustili útokem na Východní […] Posted in TV Recenze
  • TV tipy na poslední týden v řijnu24. října 2004 TV tipy na poslední týden v řijnu 25.10. - 31.10. 200425. 10. 2004 - Nova 09:05 Tajemný ostrov /P/ (Nora Robert´s Sanctuary) Americký film (2001). Hrají M. Gilbert, C. Mandylor, L. Hope, K. Welsh, K. Baker... […] Posted in TV Recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...