Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Angry Birds Trilogy (With Kinect)

Angry Birds Trilogy (With Kinect)

vlcsnap 2013 05 03 09h17m55s237 300x168 1

Kdo by neznal nej­lep­ší a nej­ú­spěš­něj­ší hru doby, Angry Birds. Angry Birds vyšlo popr­vé na chyt­ré mobil­ní tele­fo­ny s OS Android, poté na table­ty a v nepo­sled­ní řadě na pc a her­ní kon­zo­le. Ve hře samot­né jde o tisí­ce hodin zába­vy. Samotný obsah hry, kte­rý zná kaž­dý, není nut­né hod­no­tit.  

Vrhneme se tedy na hod­no­ce­ní Angry Birds Trilogy s pod­po­rou kinec­tu na xbox 360. Hra obsa­hu­je 3 nej­lep­ší sezó­ny Angry Birds, a to Angry Birds Classic, Angry Birds Rio a Angry Birds Seasons. Mnoho kol a zába­vy, kte­rá Vás při­pou­tá k obra­zov­ce. Získávání doved­nos­tí a dal­ší­ho her­ní­ho obsa­hu.  

Pokud si hru chce­te kupo­vat jen kvů­li kinec­tu, tak to nedě­lej­te. Kinect v této hře vůbec nere­a­gu­je dob­ře a ovlá­dá­ní je vel­mi těž­ké, bude­te vel­mi zkla­má­ni. Při hře mi Kinect neu­stá­le hlá­sil, že musí být zved­nu­tá pra­vá ruka, po hra­ní jed­no­ho kola mi při­šlo, že mi ta ruka upad­ne. Takže musím podotknout, že si opět někdo vymys­lel chy­ták na lidi, aby kupo­va­li něco, co je nedo­myš­le­né s dneš­ní dobou. Hraní ovla­da­čem je super, ale řek­ně­me si upřím­ně, za tu cenu, co se hra pro­dá­vá, abys­te hrá­li s ovla­da­čem je pře­py­ch. Přepych pro­to, že hru na soft­ware andro­id, čili na chyt­rý tele­fon nebo tablet seže­ne­te „zadar­mo“ a to veš­ke­ré sezó­ny Angry Birds, kte­ré vyšly i bonu­so­vým her­ním obsa­hem.

Závěrem, hra sama oso­bě je doko­na­lá, ale na xbox 360 je to pře­py­ch si jí poří­dit a hrát ovla­da­čem, kinect nere­a­gu­je, tak jak má. Hra Angry Birds Trilogy s pod­po­rou kinec­tu na xbox 360, mne veli­ce zkla­ma­la.

vlcsnap-2013-05-03-09h17m55s237 vlcsnap-2013-05-03-09h18m15s92 vlcsnap-2013-05-03-09h18m37s55 vlcsnap-2013-05-03-09h19m15s184 vlcsnap-2013-05-03-09h19m47s3 vlcsnap-2013-05-03-09h20m19s72 vlcsnap-2013-05-03-09h20m55s166


Foto: Vlastní scre­e­ny ze hry.

Vlastní hod­no­ce­ní: 50%
Datum vydá­ní: 13.12.2012
Výrobce: Activision Blizzard
Žánr: rodin­ná hra
Počet hrá­čů: kon­zo­le 1
Lokalizace: ang­lič­ti­na
Doporučený věk: 3+

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 1,54031 s | počet dotazů: 215 | paměť: 52038 KB. | 19.06.2021 - 03:13:31