Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

AngeligaScreen

Nedávno mi můj kama­rád z Německa poslal balí­ček, ve kte­rém jsem nalez­la DVD s němec­kou ver­zí Angeliky. Je to v pod­sta­tě rari­ta, pro­to­že sehnat Angeliku v něm­či­ně je téměř nemož­né (pokud nemá­te pře­by­teč­ných 50 Euro, abys­te si na Ebay zakou­pi­li nele­gál­ní kopie). Oficiálně lze v Německu sehnat pou­ze fran­couz­skou ver­zi.

Mnohem vět­ší radost jsem však měla z toho, že moje DVD obsa­hu­je původ­ní ver­zi, kte­rá běže­la v němec­kých kinech kon­cem 60. let. A pro­to­že vím, že sta­ré kino­ver­ze se obvykle liší od ver­zí, kte­ré dnes vychá­ze­jí na DVD nebo VHS, oka­mži­tě jsem se pus­ti­la do porov­ná­vá­ní obou fil­mů. Hned v prv­ních pat­nác­ti minu­tách pře­hrá­vá­ní jsem obje­vi­la 7 roz­dí­lů. Česká (resp. fran­couz­ská) ver­ze Angeliky, mar­ký­zy andě­lů je znač­ně oče­sa­ná - dia­lo­gy jsou zkrá­ce­né a mno­hé scé­ny vystři­že­né. Díky němec­ké kino­ver­zi jsem měla mož­nost zhléd­nout scé­ny, kte­ré jsem do té doby ješ­tě nevi­dě­la.

 

Titulková část - v čes­ké ver­zi může­me na roz­díl od němec­ké kino­ver­ze sle­do­vat děj fil­mu.

 

Po hád­ce sester násle­du­je v němec­ké ver­zi scé­na, v níž chů­va Fantina vypra­vu­je dětem o lido­je­do­vi zva­ném Gilles de Retz. V čes­ké ver­zi chy­bí navíc záběr na Angeliku a Nicolase běží­cí k hradbám.

 

Dialog mezi baro­nem de Sancé a mar­ký­zem du Plessis-Belliere je v němec­ké ver­zi pod­stat­ně del­ší. Muži si poví­da­jí o fron­dě a o Angelice.

 

Šlechtičny si v němec­ké ver­zi déle uta­hu­jí z Angeliky, tak pak naštva­ně dává ruce v bok.

 

Po při­po­mín­ce mar­ký­ze du Plessis-Belliere pokra­ču­je scé­na v němec­ké ver­zi tak, že Angelika pro­sí otce, aby nemu­se­la do kláš­te­ra.

 

V němec­ké ver­zi je dia­log mezi Angelikou a jejím otcem opět del­ší. Na začát­ku roz­ho­vo­ru se baron mimo jiné zmi­ňu­je, že mu hra­bě de Peyrac půj­čil vel­ký obnos peněz.

 

Poté, co Angelika vle­pí Nicolasovi fac­ku, pokra­ču­je němec­ká ver­ze scé­nou, v níž se Angelika ptá otce, zda je hra­bě sku­teč­ně tak ošk­li­vý, jak se říká.

 

Joffrey vchá­zí do Angeličina poko­je. V němec­ké ver­zi se na oka­mžik zasta­ví ve dve­řích, čes­ká ver­ze je opět mír­ně oříz­nu­tá.


  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […] Posted in Speciály
  • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)10. srpna 2019 Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) Druhý díl barevného širokoúhlého seriálu se do českých kin dostal poněkud opožděně - až v roce 1971, tedy po šesti letech od svého vzniku a po promítání zbývajících čtyř dobrodružství. Děj […] Posted in Speciály
  • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […] Posted in Speciály
  • Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)30. srpna 2019 Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968) Snímek Angelika a sultán je posledním filmem z pentalogie o krásné Angelice, natočeným koncem 60. let ve francouzsko-německo-italské koprodukci. V československých kinech se ovšem promítal […] Posted in Speciály
  • Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)24. srpna 2019 Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967) V pořadí čtvrtý příběh o krásné Angelice se odehrává sedm let po údajné smrti hraběte Peyraca. Poté, co se Angelika od krále dozvěděla, že Joffrey nebyl upálen na hranici, rozhodla se ho […] Posted in Speciály
  • Sega ve spolupráci s 1212 Entertainment a Wild Sheep Content...25. září 2020 Sega ve spolupráci s 1212 Entertainment a Wild Sheep Content... Sega ve spolupráci s 1212 Entertainment a Wild Sheep Content natočí hraný Yakuza film, který je založen na známé herní sérii. Produkovat ho budou Erik Barmack (Dark, 3%, Déšť), Roberto […] Posted in Krátké filmové aktuality
  • Barbarella - Nejvíce sexy film dle komiksu24. června 2020 Barbarella - Nejvíce sexy film dle komiksu Píše se rok 40 000. Anti-gravitační sex-bomba Barbarella (Jane Fonda) je ze svého klidného poletování vyrušena žádostí prezidenta Země (Claude Dauphin), aby zachránila svět před zlými […] Posted in Retro filmové recenze
  • SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect)21. října 2020 SpongeBob Surf & Skate Roadtrip (Kinect) Tato nově vydaná hra nabízí hraní pomocí pohybového senzoru kinect. Od hry nečekejte žádné zázraky už jen proto, že je svým ovládáním velice těžká a ne pokaždé Váš pohyb kinect rozpozná a […] Posted in Retro games
  • Úplně mimo17. dubna 2020 Úplně mimo Motolkomix, jehož autorem je Donald, podléhá licenci Creative Commons Uveďte původ-Neužívejte dílo komerčně-Zachovejte licenci 4.0 Mezinárodní . Posted in Komiks
  • Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA18. května 2018 Deadpool 2 - MORENA BACCARIN coby VANESSA             Morena Baccarin se vrací jako Vanessa, životní láska Wadea Wilsona. „Stejně jako první film je i tento zábava, akce a láska. Je to krásný příběh o životě a smrti, o lásce a o […] Posted in Speciály

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Stránka načtena za 2,12812 s | počet dotazů: 221 | paměť: 47452 KB. | 21.01.2021 - 01:40:28