Kritiky.cz > Zajímavosti > Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD

AngeligaScreen

Nedávno mi můj kama­rád z Německa poslal balí­ček, ve kte­rém jsem nalez­la DVD s němec­kou ver­zí Angeliky. Je to v pod­sta­tě rari­ta, pro­to­že sehnat Angeliku v něm­či­ně je téměř nemož­né (pokud nemá­te pře­by­teč­ných 50 Euro, abys­te si na Ebay zakou­pi­li nele­gál­ní kopie). Oficiálně lze v Německu sehnat pou­ze fran­couz­skou ver­zi.

Mnohem vět­ší radost jsem však měla z toho, že moje DVD obsa­hu­je původ­ní ver­zi, kte­rá běže­la v němec­kých kinech kon­cem 60. let. A pro­to­že vím, že sta­ré kino­ver­ze se obvykle liší od ver­zí, kte­ré dnes vychá­ze­jí na DVD nebo VHS, oka­mži­tě jsem se pus­ti­la do porov­ná­vá­ní obou fil­mů. Hned v prv­ních pat­nác­ti minu­tách pře­hrá­vá­ní jsem obje­vi­la 7 roz­dí­lů. Česká (resp. fran­couz­ská) ver­ze Angeliky, mar­ký­zy andě­lů je znač­ně oče­sa­ná - dia­lo­gy jsou zkrá­ce­né a mno­hé scé­ny vystři­že­né. Díky němec­ké kino­ver­zi jsem měla mož­nost zhléd­nout scé­ny, kte­ré jsem do té doby ješ­tě nevi­dě­la.

 

Titulková část - v čes­ké ver­zi může­me na roz­díl od němec­ké kino­ver­ze sle­do­vat děj fil­mu.

 

Po hád­ce sester násle­du­je v němec­ké ver­zi scé­na, v níž chů­va Fantina vypra­vu­je dětem o lido­je­do­vi zva­ném Gilles de Retz. V čes­ké ver­zi chy­bí navíc záběr na Angeliku a Nicolase běží­cí k hradbám.

 

Dialog mezi baro­nem de Sancé a mar­ký­zem du Plessis-Belliere je v němec­ké ver­zi pod­stat­ně del­ší. Muži si poví­da­jí o fron­dě a o Angelice.

 

Šlechtičny si v němec­ké ver­zi déle uta­hu­jí z Angeliky, tak pak naštva­ně dává ruce v bok.

 

Po při­po­mín­ce mar­ký­ze du Plessis-Belliere pokra­ču­je scé­na v němec­ké ver­zi tak, že Angelika pro­sí otce, aby nemu­se­la do kláš­te­ra.

 

V němec­ké ver­zi je dia­log mezi Angelikou a jejím otcem opět del­ší. Na začát­ku roz­ho­vo­ru se baron mimo jiné zmi­ňu­je, že mu hra­bě de Peyrac půj­čil vel­ký obnos peněz.

 

Poté, co Angelika vle­pí Nicolasovi fac­ku, pokra­ču­je němec­ká ver­ze scé­nou, v níž se Angelika ptá otce, zda je hra­bě sku­teč­ně tak ošk­li­vý, jak se říká.

 

Joffrey vchá­zí do Angeličina poko­je. V němec­ké ver­zi se na oka­mžik zasta­ví ve dve­řích, čes­ká ver­ze je opět mír­ně oříz­nu­tá.


Angelika, markýza andělů - Rozdíly mezi německou kinoverzí a českými DVD
Hodnocení: 5 - ‎3 hl.Profilový obrázek

Autorka článků o knižních a filmových mayovkách, autorka Lexikonu postav a další informací z webu https://karel-may.majerco.net.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964)8. srpna 2019 Angelika, markýza andělů - Angélique Marquise des Anges (1964) První snímek z pětidílné série filmů natočených velmi volně na motivy románu Anne a Serge Golonových vypravuje o krásné a odvážné markýze Angelice, která byla provdána za nenáviděného a […]
  • Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965)10. srpna 2019 Báječná Angelika - Merveilleuse Angélique (1965) Druhý díl barevného širokoúhlého seriálu se do českých kin dostal poněkud opožděně - až v roce 1971, tedy po šesti letech od svého vzniku a po promítání zbývajících čtyř dobrodružství. Děj […]
  • Angelika a král - Angélique et le Roy (1966)16. srpna 2019 Angelika a král - Angélique et le Roy (1966) Třetí pokračování dobrodružného příběhu se odehrává několik let po domnělé smrti hraběte Peyraca. Angelika se mezitím provdala za bratrance Filipa, jenž dobrovolně padl ve službách svého […]
  • Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968)30. srpna 2019 Angelika a sultán - Angélique et le sultan (1968) Snímek Angelika a sultán je posledním filmem z pentalogie o krásné Angelice, natočeným koncem 60. let ve francouzsko-německo-italské koprodukci. V československých kinech se ovšem promítal […]
  • Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967)24. srpna 2019 Nezkrotná Angelika - Indomptable Angélique (1967) V pořadí čtvrtý příběh o krásné Angelice se odehrává sedm let po údajné smrti hraběte Peyraca. Poté, co se Angelika od krále dozvěděla, že Joffrey nebyl upálen na hranici, rozhodla se ho […]
  • Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40%11. listopadu 2012 Asterix a Obelix ve službách jejího veličenstva - 40% Není od věci, že jsem se dostal na prozatím posledního Asterixe v rámci nedělní slevy, kdy místo 249 Kč  stál 3D film pouze 100 Kč.. Ráno bylo kino plné dětí, fronty před pokladnami, […]
  • Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Old Shatterhandova henryovka5. srpna 2019 Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Old Shatterhandova henryovka May popsal svoji henryovku v různých variantách, aniž znal originál. Později, když této znalosti nabyl, tvrdil, že jeho "Henry" nemá být zaměňován s puškou stejného jména. Podle nejranější […]
  • Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka15. srpna 2019 Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Medvědobijka Medvědobijka je předovka, stejně jako stříbrná puška. Dvouhlavňovka s perkusními zámky. Pušky s perkusním zážehem byly uvedeny po roce 1840, když se všude začala prosazovat zápalka, […]
  • Výročí slovenské státnosti1. dubna 2019 Výročí slovenské státnosti Nedávno uplynulo přesně 80. let od vzniku prvního samostatného Slovenského státu. Existence tohoto státního útvaru je pochopitelně stále relativně živým předmětem mnoha diskusí, nicméně […]
  • Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly30. ledna 2016 Několik věcí, které vám možná v nové epizodě Star Wars unikly Téměř každý, kdo poprvé viděl nové Star Wars, byl jistě oslněn velkolepou filmovou podívanou a zaměřoval se pouze na hlavní děj. Pokud jste ale film viděli znovu, určitě jste si začali […]