Andílci se perou - vtipné andělské i čertí pohádky

128556 350 0 fit

Jak je to vlast­ně s dob­rem s zlem? Víte, že mají andíl­ci za své kama­rá­dy čer­tí­ky? Jak je to mož­né, že se čer­ti nesmí umý­vat? Vtipný, las­ka­vý a vese­lý pří­běh z pera Pavla Vrány se vám bude moc líbit. 

Vzorný tatí­nek anděl Ota má moc rád svou man­žel­ku Andělku, kte­rá je duší čer­ti­ce a své děti Otíka a Lucinku, kte­ří občas vyve­dou něja­kou tu neple­chu. Tatínek anděl vyprá­ví svým dětem pohád­ky o obrech. Vždy při­zvou i své chlu­pa­té kama­rá­dy. Maminka se kvů­li tomu občas zlo­bí, že jejich čer­tí kama­rá­di jsou špi­na­ví, tro­chu zapácha­jí a mají ble­chy, ale nako­nec je stej­ně pus­tí k nim domů s ote­vře­nou náru­čí a jen nao­ko se zlo­bí. Čertíci i andě­lé vyra­zí k dědo­vi Bouralovi na prázd­ni­ny. Jak to všech­no vlast­ně dopad­ne? To už se nech­te pře­kva­pit a pusť­te se spo­leč­ně do čte­ní, jeli­kož už se blí­ží čas čer­tů a Mikuláše, tak ať jste na to pří­jem­ně nala­dě­ni.

Kniha plná vlíd­né­ho humo­ru, kdy se vám nebu­de chtít pře­stat smát. Již dlou­ho jsem se u kni­hy neza­smá­la, tak jako u této novin­ky, kte­rou vyda­la Grada pod znač­kou bam­book.  Musím říci, že mě oprav­du zau­ja­la a ráda bych ji dopo­ru­či­la všem, co mají rádi vese­lé pří­běhy, chtě­jí zažít nevšed­ní pří­běhy a vůbec se při­tom nenu­dit. Z kni­hy číší oprav­do­vá poho­da a klid a lze z ní vycí­tit to, že autor i ilu­strá­tor mají nejen pra­cov­ní, ale i přá­tel­ský vztah, kte­rý se roz­hod­ně do kni­hy pro­mí­tl a je to moc dob­ře. Asi nikdy jsem ješ­tě nečet­la pří­běh o čer­tech a andíl­cích, aby se spo­leč­ně kama­rá­di­li, ale musím říci, že mě to pří­jem­ně pře­kva­pi­lo. Rozhodně mě zau­ja­ly ver­šo­va­né pohád­ky o obrech, na kte­rých si autor dal oprav­du zále­žet. Čekají na vás pří­běhy mezi nebem a zemí, kte­ré vás zahře­jí u srdíč­ka. Jak andíl­ci, tak i čer­ti to nema­jí oprav­du leh­ké. Nebo může­me i my na zemi potká­vat tako­vé andě­líč­ky, jenom o tom neví­me?

Pavel Vrána (1946) - autor kní­žek pro děti

Jaromír Fumas Palme (1963) - výtvar­ník a hudeb­ník

Z jejich přá­tel­ství vzni­ka­jí k rados­ti dětí i dospě­lých pohád­ky, jimž oba jejich tvůr­ci dáva­jí do vín­ku humor. Nadsázka a vtip tu číha­jí jak v pří­bě­hu, tak i v ilu­stra­cích.

Spisovatele, bás­ní­ka, nakla­da­te­le a knih­kup­ce Pavla Vránu zna­jí pří­z­niv­ci lite­ra­tu­ry pro děti jako zapá­le­né­ho čítár­ní­ka, pro­gra­má­to­ra dět­ských knih  jeho praž­ská čítár­na pro děti Tapatan se sta­la legen­dár­ním pro­sto­rem, kde si děti moh­ly samy číst dob­ré kni­hy nebo se zapo­slou­chat do před­čí­tá­ní. V řadě knih Pavla Vrány si nej­vět­ší obli­bu zís­ka­la Tetka vrá­na, kte­rá se dočka­la opa­ko­va­ných vydá­ní. S Jaromírem F. Palmem spo­lu­pra­co­val Pavel Vrána mimo jiné na kni­hách Žižkovské stra­ši­del­no, Strašidla Žižkovem povin­náStrašidlování na Vinohradech a oko­lí.

Více na Kritiky.cz
Hydro Thunder Hurricane Zdarma pro Xbox Live Gold (Xbox One + Xbox 360) - Dostupné: 01/09 - 15/09...
Robinsonův ostrov - 19. 4. 2017 28. díl Robinsonova ostrova....
Jak jsem si užil Comic-Con Prague 2020? ...
Terry Goodkind: První čarodějovo pravidlo – Zlověstný mág Tohle je jedna ze tří sérií, na kterou jsem se roky chystal a po dlouhé době jsem něčím na...
Opening Credits | Game of Thrones | Season 8 (HBO) ...

Autor: Pavel Vrána

Ilustrace: Jaromír F. Palme

Žánr: kni­ha pro děti, edi­ce Pohádkové čte­ní

Vydáno: 2019, Grada pod znač­kou bam­book, Praha

Počet stran: 96

Vazba kni­hy: pev­ná

ISBN: 978-80-271-2855-6


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Pekelné úkoly čertí babičky - pracovní sešit pro všechny šikovné děti4. února 2020 Pekelné úkoly čertí babičky - pracovní sešit pro všechny šikovné děti Chcete se naučit vařit pořádnou polévku pro čerty? Luštíte rádi křížovky nebo čertisměrky? Že nevíte co to je? Tak se na to se mnou pojďte podívat. Iva Gecková je autorkou novinky Pekelné […]
  • František Kvíz: Houbařův sen13. března 2016 František Kvíz: Houbařův sen Budete s vílou sbírat fialkový pyl, poslouchat vozy potulných cikánů, ucítíte pach vlků tak zblízka, až se vám budou ježit chlupy na zádech, nadýcháte na ruce zmrzlým obrům a já nevím, […]
  • Léčivé pohádky pro dětskou duši9. února 2020 Léčivé pohádky pro dětskou duši Knížka "Léčivé pohádky pro dětskou duši" od Romany Suché potěší nejen děti všech věkových kategorií, ale i jejich rodiče. Jak už samotný název knihy napovídá, nejedná se jen tak o obyčejné […]
  • Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas4. listopadu 2019 Vánoční nadílka pohádek - příběhy pro adventní čas Víte, že dárky mohou slušně pohádat a přitom nemusí přijít vůbec Nový rok? Viděli jste někdy slepici lyžovat? A může se topení uložit k zimnímu spánku? Pojďte se na to se mnou společně […]
  • Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny21. října 2019 Domeček pro šneka Palmáce - krásné čtení pro deštivé dny Hledáte pro své děti krásnou knihu s milými ilustracemi a tak trochu smutným příběhem šneka Palmáce? Chcete se dozvědět, jak vlastně žije hlemýžď zahradní? Víte kdo všechno dokázal pomoci […]
  • Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů13. listopadu 2019 Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů Většina hradů a tvrzí ukrývá nějaké to tajemství, čerta, poklad, strašidlo, rytíře či draka. Vypravte se společně se mnou za dobrodružným putováním po českých a moravských hradech a […]
  • Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad17. prosince 2018 Příběh odpadu – jak se Honzík naučil třídit odpad Dnešní doba je jak se říká odpadová, kdy každý z nás vyprodukuje velké množství odpadu a to 200 – 300 kilogramů na jednoho obyvatele za rok. Přemýšlejte, když jdete na nákup, co můžete […]
  • Střevíček Škrpálek od Petry Svobody17. listopadu 2017 Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Střevíček Škrpálek od Petry Svobody Příběh plný dobrodružství jedné malé holčičky a kouzelných botiček vás přímo pohltí v knížce „Střevíček Škrpálek“ od Petry Svobody, jež vydalo […]
  • Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče18. října 2017 Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Ema a její kouzelná ZOO - Osamělé lvíče Miluje-li vaše dítě milé a laskavé příběhy o zvířátkách, zcela určitě si nenechte ujít knihu „Ema a její kouzelná ZOO – Osamělé lvíče“ od Amelie […]
  • Tajemství kouzelného keře od Karin Černé23. srpna 2017 Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Tajemství kouzelného keře od Karin Černé Pro všechny malé čtenáře ve věku od sedmi let a výše, kteří by se rádi vydali na úžasnou cestu plnou dobrodružství, si můžou tento sen splnit […]