Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmové premiéry > Anděl Páně 2

Anděl Páně 2

DSC 0124

Pokračování jed­né z nej­ú­spěš­něj­ších čes­kých pohá­dek s Ivanem Trojanem a Jiřím Dvořákem v hlav­ních rolích nato­čil reži­sér Jiří Strach. Příběh o hle­dá­ní jabl­ka v advent­ním čase před­sta­vi­li tvůr­ci na dneš­ní novi­nář­ské pro­jek­ci. Vládla poho­da, kte­rá k pohád­ce pat­ří. V pří­bě­hu se opět setká­me s oblí­be­nou dvo­ji­cí – andě­lem Petronelem a čer­tem Uriášem v podá­ní Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka. Jejich taha­ni­ce způ­so­bí, že se vzác­né jabl­ko ze stro­mu Poznání zaku­tá­lí z nebe na Zemi. Tam pozná­va­jí Anežku, kte­rou hra­je Anička Čtvrtníčková, a dal­ší hod­né i zlé lidi, jak už to bývá. Najít to správ­né jabl­ko dá prá­ci, ale zada­ří se a s nale­ze­ným jabl­kem se opět Petronel a Uriáš vra­cí na hvězd­né nebe, kde žije řada čes­kých osob­nos­tí, opět v čele s Jiřím Bartoškou v úlo­ze Pána Boha.

Zábavné hláš­ky a pís­nič­ky všech­no zaba­lí do úhled­né před­vá­noč­ní atmo­sfé­ry, kte­rou oce­ní divá­ci od 0 do 110 let.

Premiéra 1. pro­sin­ce 2016.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,48289 s | počet dotazů: 221 | paměť: 53312 KB. | 03.12.2021 - 14:42:37