Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Anděl Páně 2 - Příběh

Anděl Páně 2 - Příběh

AndelPanePlakat

V hlav­ních rolích pří­bě­hu, kte­rý se ode­hrá­vá v advent­ním čase, se opět setká­me s oblí­be­nou dvo­ji­cí – andě­lem Petronelem a čer­tem Uriášem v podá­ní Ivana Trojana a Jiřího Dvořáka. Jejich věč­né taha­ni­ce způ­so­bí, že se vzác­né jabl­ko ze stro­mu Poznání zaku­tá­lí z nebe na Zemi. A Bůh je nesmlou­va­vý: jest­li tady to jabl­ko nebu­de do rána….tak z nich nadě­lá hvězd­nou mlho­vi­nu! Petronel s Uriášem se ocit­nou  v malém čes­kém měs­tě v před­ve­čer svát­ku sva­té­ho Mikuláše, kdy jsou uli­ce plné čertovsko-andělského reje a miku­láš­ské­ho kole­do­vá­ní. Potkávají hol­čič­ku Anežku a její mamin­ku, kte­ré nema­jí prá­vě šťast­né obdo­bí.  Vdova Magdalena pra­cu­je v krej­čov­ském salo­nu u vydři­du­cha Košťála a Anežce se děti posmí­va­jí pro její chu­do­bu. A tak se naše dvo­ji­ce roz­hod­ne obě­ma pomo­ci. Zdá se ces­ta k zís­ká­ní kou­zel­né­ho jabl­ka Poznání je ote­vře­ná. Které je ale to pra­vé? Petronela s Uriášem čeká řada pře­ká­žek a dob­ro­druž­ství, díky nimž obje­ví, to, co má sku­teč­nou cenu a nejen pro lidi – lás­ku, přá­tel­ství a schop­nost pomo­ci dru­hé­mu v nou­zi.


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,23060 s | počet dotazů: 199 | paměť: 52224 KB. | 23.10.2021 - 07:59:55