Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Galerie > Anděl Páně 2

Anděl Páně 2

DSC 0129
DSC 0129

Anděl Petronel stá­le pra­cu­je u Nebeské brá­ny, ale je pře­svěd­čen, že by si zaslou­žil lep­ší služ­bu. Jeho věč­ný poku­ši­tel, čert Uriáš, začne Petronela ponou­kat. Stačí utrh­nout jablíč­ko ze stro­mu Poznání a bude vědět to, co ví jen Bůh! A ces­ta k zaslou­že­né­mu uzná­ní bude vol­ná. Hádka Petronela s Uriášem o jabl­ko Poznání ale skon­čí neslav­ně. V potyč­ce se vzác­né ovo­ce sku­tá­lí až na Zemi. Anděl - pople­ta a jeho kama­rád čert-pokušitel musí šupem na svět jabl­ko Poznání najít a při­nést zpát­ky. V před­ve­čer svát­ku sva­té­ho Mikuláše se zamo­ta­jí do podi­vu­hod­né­ho reje. Setkávají se s malou Anežkou a její krás­nou mamin­kou Magdalenou, par­tou nepo­cti­vých koled­ní­ků, vydři­du­chem Košťálem i sym­pa­tic­kým Párkařem. Než se jim poda­ří jabl­ko najít a vrá­tit tam, kam pat­ří, bude tře­ba zažít vel­ké dob­ro­druž­ství a pro­jít něko­li­ka nebez­peč­ný­mi situ­a­ce­mi. A po řadě lid­ských i „bož­ských“ zkou­šek, naši hrdi­no­vé nako­nec zjis­tí, že ces­ta k pozná­ní vede pře­de­vším přes sebe sama, přes obje­ve­ní síly přá­tel­ství, lás­ky a schop­nos­ti odpuš­tě­ní.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,41847 s | počet dotazů: 230 | paměť: 56714 KB. | 03.07.2022 - 13:33:31