Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > Amy Schumer

Amy Schumer

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Amy Beth Schumer (* 1. červ­na 1981, Manhattan, New York, Spojené stá­ty ame­ric­ké) je ame­ric­ká stand-up komič­ka, scé­nárist­ka, pro­du­cent­ka a hereč­ka. Umístila se na čtvr­tém mís­tě v sou­tě­ži sta­ni­ce NBC Last Comic Standing a na dru­hém mís­tě v sou­tě­ži sta­ni­ce Comedy Central Reality Bites Back. V roce 2012 zís­ka­la ved­lej­ší roli v seri­á­lu Delocated a zahrá­la si v kome­di­ál­ním pořa­du Inside Amy Schumer, kte­rý měl pre­mi­é­ru 30. dub­na 2013.

Životopis

Narodila se na Manhattanu v New Yorku. Je dce­rou Sandry (roze­né Jones) a Gordona Schumera, kte­rý vlast­ní fir­mu s dět­ským nábyt­kem. Její mlad­ší sest­ra Kimberly je scé­nárist­ka a pro­du­cent­ka. Její bra­tr Jason Stein je muzi­kant v Chicagu. Bratranec její­ho otce je Charles Schumer, ame­ric­ký sená­tor.

Její otec je Žid a mat­ka pochá­zí z pro­tes­tant­ské rodi­ny. Má ang­lic­ké, němec­ké, skot­ské a velšské před­ky. Byla vycho­vá­na jako židov­ka.

Vyrostla ve vel­mi boha­té rodi­ně na Manhattanu a Long Islandu. Její rodi­na zbankro­to­va­la, když jí bylo devět let a její otec byl dia­gnos­ti­ko­ván s roz­trou­še­nou skleró­zou. Její rodi­če se roz­ved­li o tři roky poz­dě­ji. Navštěvovala South Side High School v Rockville Center v New Yorku a byla jme­no­vá­na „tříd­ním klau­nem“ a „noč­ní můrou uči­te­lů“. Po odma­tu­ro­vá­ní v roce 1999 nastou­pi­la na Towson University, kde v roce 2003 zís­kal titul. Přestěhovala se do New Yorku, kde dva roky stu­do­va­la ve William Esper Studio, zatím­co pra­co­va­la jako ser­vír­ka a bar­man­ka.

Kariéra

V roce 1992 se obje­vi­la v hudeb­ním dra­ma­tu Newsies, kde ji přestro­ji­li za chlap­ce. Mladou ženu, kte­ré byla dia­gnos­ti­ko­vá­na rako­vi­na prsu, si zahrá­la v diva­del­ní hře Keeping Abreast. Se stand-up kome­dií zača­la 1. červ­na 2004, kdy popr­vé vystou­pi­la v Gotham Comedy Club. Nahrála epi­zo­du pro Comedy Central Live at Gotham, před­tím než se zúčast­ni­la sou­tě­že Last Comic Standing, kde se dosta­la do finá­lo­vých kol páté série a umís­ti­la se na čtvr­tém mís­tě. V roce 2008 se také obje­vi­la v sou­tě­ži Reality Bites Black.

Získala ved­lej­ší roli v pozd­ní show sta­ni­ce Fox s názvem Red Eye with Greg Gutfeld. V roce 2011 si zahrá­la v epi­zo­dě WTF with Marc Maron.

Objevila se v seri­á­lech Studio 30 Rock, Girls a Larry, kroť se. V roce 2012 si zahrá­la ve třech fil­mech, v nezá­vis­lé kome­dii Cena peněz a v kome­di­ích Hledám pří­te­le pro konec svě­ta a Sleepwalk with me. Dne 30. dub­na 2013 měla pre­mi­é­ru její show Inside Amy Schumer

V čer­ven­ci 2015 bude mít pre­mi­é­ru film, pro kte­rý napsa­la scé­nář a sama si v něm zahrá­la, Vykolejená.

Dne 11. dub­na 2015 mode­ro­va­la pře­dá­vá­ní cen MTV Movie Awards.

Osobní život

Chodila s pro­fe­si­o­nál­ním wrest­le­rem Dolphem Zigglerem. Také byla ve vzta­hu s Anthonym Jeselnikem.


Detaily o článku Amy Schumer


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Články převzaté z české Wikipedie.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,48685 s | počet dotazů: 249 | paměť: 58207 KB. | 16.08.2022 - 00:27:35