Kritiky.cz > Recenze knih > Amos Oz - Jak vyléčit fanatika

Amos Oz - Jak vyléčit fanatika

1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Jak vylé­čit fana­ti­ka (psá­no bez otaz­ní­ku) je poměr­ně útloun­ká kní­žeč­ka, kte­rá se mi do mých pařá­tů dosta­la díky panu Katolíkovi, za což mu teď tro­chu opož­dě­ně děku­ji...

Knížečka samot­ná se sestá­vá ze dvou před­ná­šek, kte­ré pan Oz kde­si kdy­si před­ná­šel. V pod­sta­tě nám zde před­klá­dá svůj huma­nis­tic­ky zalo­že­ný náhled na pro­ble­ma­ti­ku v sou­čas­ném Izraeli. Jeho názo­ry jsou mi cel­kem blíz­ké, jsou tako­vé upřím­né, lid­ské. Říká např., že pro­ble­ma­ti­ka v Izraeli pra­me­ní z toho, že obě stra­ny (jak Židé, tak Palestinci) mají na úze­mí nezpo­chyb­ni­tel­né náro­ky, tak­že jsou vlast­ně obě v prá­vu, což je dosti zamo­ta­ná situ­a­ce, kte­rou pocho­pi­tel­ně fana­ti­ci (na obou stra­nách jak­si odmí­ta­jí při­pus­tit). Řešení se dle pana Oze dosta­ví v prů­bě­hu let, kdy se zem roz­dě­lí na Palestinskou a Židovskou. Rozdělení to jis­tě nebu­de leh­ké, ale jen tak lze situ­a­ci v zemi řešit. Velmi se mi líbil i názor pana Oze na pod­sta­tu bojů v Izraeli. Píše, že pod­sta­ta bojů není nábo­žen­ská, ale pou­ze majet­ko­vá, ač se jis­tě mno­há hnu­tí sna­ží spor líčit jako nábo­žen­ský. To je pod­le mě zásad­ný myš­len­ka, kte­rá by moh­la při­spět k roz­ře­še­ní situ­a­ci. Čili, nepo­su­zo­vat pro­ble­ma­ti­ku dle uni­ver­za­lis­tic­kých hod­not nábo­žen­ských, ale čis­tě jen jako majet­ko­vý spor.

Velice hez­ké je i Ozovo líče­ní men­ta­li­ty fana­ti­ků, např. Bin Ladina, se kte­rým ale ne zce­la sou­hla­sím. Domnívám se, že v urči­tých kru­zích více než tou­ha při­mět ostat­ní přestou­pit na „naši“ víru vítě­zí tou­ha po moci a majet­ku. Takovou krát­kou ukáz­ku z krát­ké kníž­ky máme na Kubánských lis­tech.

Kniha je vel­mi čti­vá a je také psá­na vel­mi las­ka­vou a lid­skou for­mou. Občas se mi dokon­ce zdá­lo, že na mě zpo­za strá­nek vyku­ku­je můj oblí­be­ný Jan Masaryk:-)

Hodnocení: 98%.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 2,80436 s | počet dotazů: 264 | paměť: 61694 KB. | 28.09.2023 - 19:22:04