Kritiky.cz > Recenze knih > Amos Oz - Jak vyléčit fanatika

Amos Oz - Jak vyléčit fanatika

Jak vylé­čit fana­ti­ka (psá­no bez otaz­ní­ku) je poměr­ně útloun­ká kní­žeč­ka, kte­rá se mi do mých pařá­tů dosta­la díky panu Katolíkovi, za což mu teď tro­chu opož­dě­ně děku­ji...

Knížečka samot­ná se sestá­vá ze dvou před­ná­šek, kte­ré pan Oz kde­si kdy­si před­ná­šel. V pod­sta­tě nám zde před­klá­dá svůj huma­nis­tic­ky zalo­že­ný náhled na pro­ble­ma­ti­ku v sou­čas­ném Izraeli. Jeho názo­ry jsou mi cel­kem blíz­ké, jsou tako­vé upřím­né, lid­ské. Říká např., že pro­ble­ma­ti­ka v Izraeli pra­me­ní z toho, že obě stra­ny (jak Židé, tak Palestinci) mají na úze­mí nezpo­chyb­ni­tel­né náro­ky, tak­že jsou vlast­ně obě v prá­vu, což je dosti zamo­ta­ná situ­a­ce, kte­rou pocho­pi­tel­ně fana­ti­ci (na obou stra­nách jak­si odmí­ta­jí při­pus­tit). Řešení se dle pana Oze dosta­ví v prů­bě­hu let, kdy se zem roz­dě­lí na Palestinskou a Židovskou. Rozdělení to jis­tě nebu­de leh­ké, ale jen tak lze situ­a­ci v zemi řešit. Velmi se mi líbil i názor pana Oze na pod­sta­tu bojů v Izraeli. Píše, že pod­sta­ta bojů není nábo­žen­ská, ale pou­ze majet­ko­vá, ač se jis­tě mno­há hnu­tí sna­ží spor líčit jako nábo­žen­ský. To je pod­le mě zásad­ný myš­len­ka, kte­rá by moh­la při­spět k roz­ře­še­ní situ­a­ci. Čili, nepo­su­zo­vat pro­ble­ma­ti­ku dle uni­ver­za­lis­tic­kých hod­not nábo­žen­ských, ale čis­tě jen jako majet­ko­vý spor.

Velice hez­ké je i Ozovo líče­ní men­ta­li­ty fana­ti­ků, např. Bin Ladina, se kte­rým ale ne zce­la sou­hla­sím. Domnívám se, že v urči­tých kru­zích více než tou­ha při­mět ostat­ní přestou­pit na „naši“ víru vítě­zí tou­ha po moci a majet­ku. Takovou krát­kou ukáz­ku z krát­ké kníž­ky máme na Kubánských lis­tech.

Kniha je vel­mi čti­vá a je také psá­na vel­mi las­ka­vou a lid­skou for­mou. Občas se mi dokon­ce zdá­lo, že na mě zpo­za strá­nek vyku­ku­je můj oblí­be­ný Jan Masaryk🙂

Hodnocení: 98%.

  • U řeky Piedra jsem usedla a plakala4. srpna 2020 U řeky Piedra jsem usedla a plakala Paulo Coelho - U řeky Piedra jsem usedla a plakalaArgo, překlad Antonín PasienkaPilar je žena, která našla svoji lásku. Nemá to však jednoduché, její láska totiž vyžaduje aby ona sama […] Posted in Recenze knih
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Romeo a Julie 23009. června 2020 Romeo a Julie 2300 Vladimír Páral je spisovatel, který napsal již mnoho a mnoho knih. Bohužel však také musím konstatovat, že ačkoli Páral mnoho knih napsal, tak jeho díla se od sebe mnoho neliší. Dalo by se […] Posted in Recenze knih
  • Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů13. listopadu 2019 Pověsti o hradech - tajemné příběhy z českých a moravských hradů Většina hradů a tvrzí ukrývá nějaké to tajemství, čerta, poklad, strašidlo, rytíře či draka. Vypravte se společně se mnou za dobrodružným putováním po českých a moravských hradech a […] Posted in Recenze knih
  • Ken Follett - Pilíře země1. února 2020 Ken Follett - Pilíře země Follett psal romány různé úrovně orientující se převážně na popis činností špiónů a jejich akcí, ale zjistil, že jen toto jej umělecky nesaturuje, takže si splnil svůj odvěký sen a sepsal […] Posted in Recenze knih
  • ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen?5. února 2020 ZLOČIN ŠTÁBNÍHO STRÁŽMISTRA. Vinen či nevinen? Kniha „Zločin štábního strážmistra“ je napínavým příběhem o usilovném hledání ztracených vodítek z doby dávné minulosti protektorátu Čech a Moravy, kdy se pouštíme v pátrání po stopách […] Posted in Recenze knih
  • Inkluze v mateřské škole – děti s PAS, ADHD a handicapem3. ledna 2019 Inkluze v mateřské škole – děti s PAS, ADHD a handicapem Inkluzivní vzdělávání je v dnešní době velice diskutované téma. Ve společnosti i v řadě pedagogů vyvolává negativní emoce. Nesmírně důležitá je informovanost k dané problematice. V knize […] Posted in Recenze knih
  • Jiří Šulc - Mosty do Tel Avivu31. prosince 2019 Jiří Šulc - Mosty do Tel Avivu Druhá světová válka skončila, ale to rozhodně neznamená, že by na zemi zavládl klid a mír.Naopak.Jiří Šulc je ve svém žánru velmi zdatný, což prokázal i skvělým románem "Dva proti říši". […] Posted in Recenze knih
  • Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti29. února 2020 Luboš Brabec - Maraton a jiné pošetilosti Luboš Brabec je celkem slušný sportovní novinář, který vtrhl na území spisovatelů s dodnes hojně kupovanou knihou "Dlouhý běh" (vypráví příběh Dana Orálka, našeho ultra běžce). Už předtím […] Posted in Recenze knih
  • Pohádky z lesa - laskavé příběhy s velkým srdcem13. července 2020 Pohádky z lesa - laskavé příběhy s velkým srdcem Víte, proč šišky na jedličce rostou nahoru, a proč vrby rostou nejvíce u vody? Máte rádi pohádky o přírodě, zvířatech a lesu? Tak je tato novinka, kterou vydala Grada pod značkou bambook, […] Posted in Recenze knih

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...