Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Speciály > Amnestie

Amnestie

word image
word image

Akční vzta­ho­vý thriller Amnestie, kte­rý se z čás­ti natá­čel pří­mo v auten­tic­kém pro­stře­dí Leopoldova, ve věz­ni­ci v Mladé Boleslavi, v Národním diva­dle v Praze i v bytě Václava Havla, při­ne­se na plát­na nej­vět­ší vzpou­ru ve vězeň­ské his­to­rii Československa. Pozoruje ji oči­ma jed­no­ho z věz­ňů z pro­stře­dí věz­ni­ce pro nej­těž­ší zlo­čin­ce v Leopoldově, jehož pří­běh se uza­vře během divo­ké vzpou­ry.

Spolu s ním a jeho ženou sle­du­je i dal­ší dva páry, kte­ré jsou vzá­jem­ně pro­ple­te­né a spo­ju­jí je Havlovy amne­stie a násled­né udá­los­ti v Leopoldově, vše se ode­hrá­vá na poza­dí obrov­ských a rych­lých změn po revo­lu­ci 1989.

Film jde do kin jako pří­spě­vek k 30. výro­čí same­to­vé revo­lu­ce, na udá­los­ti a dra­ma­tic­kou dobu se ale dívá jinak, než by moh­li divá­ci oče­ká­vat.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,76160 s | počet dotazů: 236 | paměť: 56388 KB. | 29.05.2022 - 14:31:25