American Truck Simulator: Oregon - další povedené DLC na východ USA

american truck simulator oregon 8211 dal poveden dlc na v chod usa h h JknxNQY

Vloni při­šlo nové DLC do American Truck Simulator – Nové Mexiko. Už něko­lik týd­nu si lze kou­pit a stáh­nout dal­ší DLC pro čes­kou hru v ame­ric­kém pro­stře­dí. Je to DLC - Oregon.

Oregon je dal­ším mís­tem, kte­ré Vás pře­kva­pí a při­ná­ší hod­ně dal­ších zají­ma­vých míst. Mezi prv­ní­mi zají­ma­vý­mi mís­ty musím vyzdvih­nout vel­ké měs­to Portland, ve kte­rém si uži­je­me pěk­ně,  něko­lik desí­tek kilo­me­t­rů, dlou­hý obchvat, potom malé sil­nič­ky na výcho­dě mapy, kte­ré při­nes­li jed­ny s nej­krás­něj­ších sce­né­rií malé­ho měs­teč­ka mezi kop­ci a samo­zřej­mě mno­ho detai­lů, na kte­rých tvůr­ci neu­stá­le pra­cu­jí.

Chválím tvůr­ce, že nepři­ná­ší do hry DLC jako na běží­cím pásu, ale na kaž­dém si dají hod­ně zále­žet, aby cha­rak­te­ri­zo­va­li oblast, kte­ré se věnu­je nové DLC.

Oproti evrop­ským taha­čům lze Ameriku pro­jet a pochut­nat si na vše­mož­ných změ­nách mapy, sce­né­rie a drob­ných detai­lů, kte­ré v Euro Truck Simulator 2 nena­jde­te.

Když kaž­dým rokem do hry vyjde jeden stát, tak asi půjdu i já do důcho­du, až bude celá Amerika, ale oprav­du se čeká­ní vypla­tí. Jedná se sice o hru o men­ší roz­lo­ze, než její evrop­ský brat­ří­ček, ale díky tomu, že se mapy tvo­ři­li od začát­ku, tak je to hez­čí hra a hlav­ně zábav­něj­ší.

Nesmíme zapo­me­nout i na nové „pří­vě­so­vé“ DLC – Special Trasport, kte­rý zas umí zaba­vit ješ­tě více, i když nákla­dy ze spe­ci­ál­ních trans­por­tů v novém mapo­vém DLC (Oregon), zatím,  nena­jde­te.

Oregon je ti správ­ným pří­dav­kem, kte­rý při­ná­ší do mapy dal­ší část, kte­rou baví pro­jíž­dět.

A co obsa­hu­je celá nová mapa?

 • Přes 8 tisíc kilo­me­t­rů nových her­ních cest
 • 14 vel­kých měst včet­ně Portlandu, Salemu a Eugene
 • 13 vel­kých odpo­čí­va­del pro par­ko­vá­ní a tan­ko­vá­ní
 • Spousta malých odpo­čí­va­del a mote­lů podél sil­nic
 • 700+ zce­la nových 3D prv­ků
 • 25 jedi­neč­ných, kom­plex­ních a rea­lis­tic­kých kři­žo­va­tek a dál­nič­ních kří­že­ní
 • 17 nových míst­ních spo­leč­nos­tí a firem
 • Proslulé pří­rod­ní i lid­mi vytvo­ře­né paměti­hod­nos­ti – Mount Hood, Thorova stud­na, Kráterové jeze­ro, údo­lí Crooked River, maják Yaquina Head, Youngs Bay Bridge…
 • Trofeje kon­krét­ně pro Oregon

Hodnocení: Jako před­cho­zí DLC pro American Truck Simulator 95 %

Balíček DLC - American Truck Simulator: Oregon si lze kou­pit pou­ze pro PC a je potře­ba mít ori­gi­nál hru American Truck Simulator.


American Truck Simulator: Oregon - další povedené DLC na východ USA
Hodnocení: 3.7 - ‎3 hl.


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

 • American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy!8. ledna 2019 American Truck Simulator: Parkování a dlouhé jízdy! Jestli jste měli rádi Euro Truck Simulator tak si jeho americkou verzi přímo zamilujete. Na začátku uchvátí do detailu vypracovaným tutoriálem, který je asi jeden z těch nejlepších, co […]
 • American Truck Simulator18. února 2016 American Truck Simulator Tak zas česká firma udělala další simulátor. Po velmi úspěšném Euro Truck Simulatoru 2, který je plný nadšení a vyrábí se k němu neustále nové a nové přídavné balíčky, přišla verze […]
 • Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče8. června 2018 Agony: Skutečné peklo, hlavně pro hráče Nový ambiciózní projekt vývojářů z Madmind Studio má hráčům přinést opravdové peklo, nechutné okamžiky, utrpení a nářek zbídačených lidských bytostí, snažících se skončit svoje muka v […]
 • Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu)17. srpna 2018 Far Cry 5 - DLC Hodiny temnoty (touláme se po Vietnamu) První DLC, které pro novou hru Far Cry 5 bylo, je  DLC Hodiny temnoty. Příběh z Vietnamu, ve kterém zachraňujete spolubojovníky. Je to povedený balíček, přišel ve správnou dobu, hráči už […]
 • 15. listopadu 2015 Ishar II – Poslové zkázy Existují hry nebo herní série, které hráče tak nějak provázejí celý život. Nejen v dětství, ale i později se občas připomenou a ať chcete nebo ne, připoutají si vás zase na dlouhou dobu k […]
 • Vampyr - Recenze - 75%14. června 2018 Vampyr - Recenze - 75% Her z prostředí upírů nám tolik nevychází. Je tu spousta zombíků, spousta válek (a to klidně dohromady s těmi zombíky), spousta karet atd atd. Ale na pořádnou vysávačskou hru jsme čekali […]
 • Dynablaster27. listopadu 2015 Dynablaster Dynablaster (případně Dyna Blaster) je jméno evropské verze klasického Bombermana. Příběh je jednoduchý: při pokusu v laboratoři jakéhosi vědce je drakem unesena na hrad za řekou jeho […]
 • Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma!4. července 2018 Heroes of Ruin - nadupaná pecka, kterou musíte mít doma! Skupina Square Enix není až tak známá, a přesto vydává titul, který rozhodně stojí za povšimnutí. Tímto titulem je Heroes of Ruin. Fakt, že se hra liší od konkurence, je vidět na úžasné […]
 • Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60%22. července 2018 Kingdom Come: Deliverance - From the Ashes - Recenze - 60% Po delší době se hráči konečně dočkali většího DLC do hry Kingdom Come: Deliverance. Nese název From the Ashes. A to doslova z popela. Samotný přídavek je něco, co si komunita hráčů sama […]
 • FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém!5. července 2018 FarCry ve 3D? I s NVidia GeForce4 MX4400 žádný problém! Máte rádi FarCry? Tak proč si tuto skvělou střílečku nezahrát kompletně ve 3D, když k tomu stačí jen málo! Opravdu nelžu! Pokud si chcete na vašem počítači zahrát FarCry ve 3D, tak k tomu […]