Kritiky.cz > Herní aktuality > American Truck Simulator - Montana - Lesnictví

American Truck Simulator - Montana - Lesnictví

© SCS Software.
© SCS Software.
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

S kaž­dým novým roz­ší­ře­ním mapy se blí­ží­me k rea­li­za­ci kom­plet­ních výrob­ních řetěz­ců v eko­no­mi­ce hry. Sice ješ­tě nejsme úpl­ně u cíle, ale důle­ži­té kous­ky do sebe kou­sek po kous­ku zapa­da­jí. V nad­chá­ze­jí­cím DLC Montana pro ATS bude­te moci kro­mě toho, že bude­te moci obdi­vo­vat míst­ní nád­her­nou kra­ji­nu, také tahat do a z něko­li­ka klí­čo­vých bodů, kte­ré jsou sou­čás­tí les­nic­ké­ho pro­ce­su!

Při roz­lo­ze lesů v Montaně, kte­rá činí při­bliž­ně 26 mili­o­nů akrů, je zce­la jas­né, proč si ten­to výrob­ní cyk­lus zaslou­ží být zastou­pen v eko­no­mi­ce stá­tu. Zvláště když potře­ba řidi­čů kami­o­nů neu­stá­le ros­te díky rych­lé­mu zlep­šo­vá­ní tech­no­lo­gií a pro­duk­ti­vi­ty.

Vše začí­ná káce­ním stro­mů v Timber Harvest, což je oblast, do kte­ré je asi nej­ob­tíž­něj­ší se dostat, pro­to­že se čas­to nachá­zí poměr­ně hlu­bo­ko v lesích a vedou k nim jen hrů­zostraš­né, praš­né ces­ty. Aby to bylo ješ­tě nároč­něj­ší, bude­te muset mate­ri­ál opět tahat po těch­to cestách a zamí­řit do Pily, zaří­ze­ní, kde se kme­ny řežou na řezi­vo. Poté při­jde na řadu zbru­su nové skla­diš­tě s názvem Zásobování kra­ji­ny. Tato oblast je tech­nic­ky vza­to zahrad­ním cen­t­rem, kte­ré nabíd­ne různá seme­na, jež se budou odvá­žet zpět do Timber Harvest - to je krok, kte­rým se vše uza­vře do kru­hu.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup


Jedná o překlad oficiálního článku z blogu SCS Software a do češtiny jej přeložil Jiří Borový.

Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,96321 s | počet dotazů: 287 | paměť: 61998 KB. | 25.09.2023 - 14:37:46