Kritiky.cz > Amatérský film > Amaterium: Odraz doby

Amaterium: Odraz doby

vlcsnap 2014 07 01 18h01m53s32

V této rub­ri­ce vás bude­me infor­mo­vat o dění na čes­ké ama­tér­ské fil­mo­vé scé­ně. Každý vel­ký fil­mař začí­nal jako nad­še­nec s kame­rou na dvor­ku za bará­kem, tak­že si mys­lím, že bychom moh­li věno­vat pozor­nost tvůr­cům, kte­ří za svo­je díla nedo­sta­nou sice žád­né pení­ze, ale fil­ma­ři­nu děla­jí srd­cem a z čis­té­ho nad­še­ní.

Jako prv­ní sní­mek jsem vybral Odraz doby, dílo, kte­ré bylo zve­řej­ně­no nedáv­no, tak­že bychom ho moh­li ozna­čit za „hor­kou novin­ku“. Stopáž se vyhoup­la až na neu­vě­ři­tel­ných 34 minut, což v ama­tér­ských pod­mín­kách je už oprav­du sil­ným sous­tem. Ona totiž ta vzá­jem­ná domlu­va je dost o ner­vy a z pěti­mi­nu­to­vé­ho sním­ku se vám může bez pro­blé­mu stát prá­ce na půl roku. Takže cením auto­ry za to, že se s vyty­če­ným cílem vel­mi sluš­ně popra­li.

Hodnotit tech­nic­kou strán­ku je u toho­to typu tvor­by napros­tým dile­tant­stvím a tak se tomu logic­ky vyhnu. Příběh se točí o vzá­jem­né riva­li­tě dvou nevlast­ních bra­trů, Jirky a Lukáše. Jirka zaží­vá spo­le­čen­ský pád a musí pod­stou­pit psy­chi­at­ric­kou léčbu. Oproti tomu Lukáš je novi­ná­řem, kte­rý chce napsat best­seller. Mezi obě­ma hrdi­ny se točí dív­ka Sofie, tak­že bychom zde moh­li pou­žít tu krás­nou větu. „Dva brat­ři, kte­ré roz­dě­li­la žena“. Scénář je vysta­věn kla­sic­ky na počá­teč­ním kon­flik­tu, kte­rý se nějak řeší. I přes sku­teč­nost, že urči­té scé­ny by moh­ly být zkrá­ce­ny a cha­rak­te­ri­za­ce urych­le­na, tak aby sní­mek zís­kal rych­lej­ší spád, kte­rý by se mohl dob­ře pro­je­vit v závě­reč­né scé­ně. Přesto si mys­lím, že z hle­dis­ka ama­tér­ských měří­tek jde o zda­ři­lou věc, kte­rá se drží své žánro­vé zařa­ze­nos­ti, dra­ma­tu, a neu­hý­bá do hloupých poku­sů o něja­ké hláš­ko­vá­ní či pře­hnou „drs­nost“.

Režisérem fil­mu je Jakub Spousta, kte­rý nám tím­to před­klá­dá svůj debut. Nicméně pře­ji hod­ně štěs­tí a síly do dal­ší tvor­by, abychom měli zas o čem psát.

  • Zachary Levi si v biografii American Underdog: The Kurt Warner...2. července 2020 Zachary Levi si v biografii American Underdog: The Kurt Warner... Zachary Levi si v biografii American Underdog: The Kurt Warner Story zahraje Kurta Warnera, amerického hráče fotbalu. Režie se ujmou bratři Andrew a Jon Erwinovi (Woodlawn). Posted in Krátké aktuality
  • Arctic: Ledové peklo (Arctic) – Recenze – 80%10. března 2019 Arctic: Ledové peklo (Arctic) – Recenze – 80% Kdesi v arktické ledové pustině živoří muž (Mads Mikkelsen), který zde před časem havaroval s letadlem, a pomalu ztrácí naději na záchranu. Každý den loví ryby na vlasec, mapuje své okolí, […] Posted in Filmové recenze
  • Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club - 80%5. února 2014 Klub poslední naděje / Dallas Buyers Club - 80% Aneb jak extrémně homofóbií rodeo jezdec přechytračil smrt. Pěkná pohádka s hezky se vyjímajícím titulem, který by mohl vypadat jako nostalgicky uplakaná podívaná na to, jak jeden nechutně […] Posted in Filmové recenze
  • StudentFilm: Třída smrti1. července 2014 StudentFilm: Třída smrti Pavel Soukup nám ve svém bakalářském filmu předkládá silně atmosferickou záležitost, která je podpořena stylistickou černobílou kompozicí. Jedná se o krátkometrážní animovaný horor, jehož […] Posted in Filmové recenze
  • The Irishman (Irčan) - Recenze - 70%3. prosince 2019 The Irishman (Irčan) - Recenze - 70% Do našich obývacích pokojů vtrhl na konci listopadu nový snímek uznávaného režiséra Martina Scorseseho The Irishman. Díky online službě Netflix máme tak možnost nahlédnout do vzpomínek […] Posted in Filmové recenze
  • Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40%12. července 2018 Mrakodrap (Skyscraper) - Recenze - 40% Už samotný název filmu divákovi snadno napoví, kde se bude odehrávat. A pokud divák viděl některou z ukázek, bude mu naprosto jasné, o čem to bude. Režisér Rawson Marshall Thurber se po […] Posted in Filmové recenze
  • Pašerák (The Mule) – Recenze – 60%20. března 2019 Pašerák (The Mule) – Recenze – 60% Nový film Clinta Eastwooda (který v něm zároveň ztvárnil hlavní roli) je natočen volně na motivy skutečné události z roku 2014, kdy devadesátiletý americký stařík pašoval velké náklady […] Posted in Filmové recenze
  • Philomena - 75%9. března 2014 Philomena - 75% S filmy podle skutečné události nebo s těmi, které byly realitou ovlivněny se nám při letošních nominacích na Oscary, roztrhl pytel. Nicméně Velká Filmová Noc už je za námi a můžeme ze […] Posted in Filmové recenze, Filmové premiéry
  • První člověk (First Man) – Recenze – 70%15. října 2018 První člověk (First Man) – Recenze – 70% Příběh Neila Armstronga, prvního muže, jenž vkročil na povrch Měsíce, natočil oscarový režisér Damien Chazelle (Whiplash, La La Land) podle životopisné knižní předlohy Jamese R. Hansena a […] Posted in Filmové recenze
  • Escobar (Loving Pablo) - Recenze - 75%26. června 2018 Escobar (Loving Pablo) - Recenze - 75% A máme tu životopisný AAA snímek o kolumbijském kokainovém králi. Tím svého času nebyl nikdo jiný, než proslulý zločinec a narkobaron Pablo Escobar Gaviria. Akorát po všech těch krvácích a […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...