Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Filmy > Filmové recenze > Alvin a Chipmunkové 3 – bláznivý veverčáci opět v akci!

Alvin a Chipmunkové 3 – bláznivý veverčáci opět v akci!

alvin a chipmunkove 3 blaznivy vevercaci opet v akci

Pohádku Alvin a Chipmunkové jsem si vel­mi zami­lo­val. I když nejsem již malé dítě a na mém obli­če­ji je vidět spous­ta vou­sů, někdy pros­tě chci být tak infan­til­ní, jako malé dítě a vidět svět v růžo­vých brý­lích. To se mi díky pohád­ce Alvin a Chipmunkové a Alvin a Chipmunkové 2 oprav­du poda­ři­lo a tak si vždyc­ky tyto fil­my rád pus­tím, když potře­bu­ji vypnout.

První dva díly se zabý­va­ly kari­é­rou Chipmunků, kte­ří vyni­ka­jí ve zpě­vu. Mapují jejich ces­tu z lesa do divo­ké­ho svě­ta showbyz­ny­su a to tak zábav­nou for­mou, že se bude­te takřka celý film smát. Třetí pokra­čo­vá­ní se již neza­bý­vá jejich kari­é­rou, ale nao­pak jejich dovo­le­nou. Chipmunkové se vydá­va­jí na výlet lodí, při kte­rém vymýš­le­jí spous­tu lum­pá­ren, díky kte­rým si neje­nom oni zpes­t­řu­jí svo­jí dovo­le­nou, ale také běž­ní ces­tu­jí­cí. Zlom nasta­ne ve chví­li, kdy ztros­ko­ta­jí na rádo­by opuš­tě­ném ost­ro­vě, na kte­rém najdou své­ho dáv­no zapo­me­nu­tel­né­ho pří­te­le, se kte­rým se vydá­va­jí na vel­ko­le­pou výpra­vu, při kte­ré…. a tohle musí­te zjis­tit až v kině. Víc vám roz­hod­ně nepo­vím.

Režie se ten­to­krát ujal Mike Mitchell, kte­rý již nato­čil Shrek: Zvonec a konec, či Mostra vs. Vetřelci. Musím uznat, že se mu tato pohád­ka roz­hod­ně poved­la a je tedy o co stát.

V kině se může­te těšit neje­nom na skvě­lou zába­vu, ale také na jedi­neč­nou kva­li­tu pohád­ky, kte­rá je celá toče­ní v nej­lep­ší HD kva­li­tě! Díky tomu je oprav­du o co stát!

Tento člá­nek byl sou­čás­tí zanik­lé­ho webu 3Dmovie.cz.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,53263 s | počet dotazů: 226 | paměť: 53334 KB. | 25.09.2021 - 01:30:54