Kritiky.cz > Recenze her > Retro games > Alien - ZX Spectrum

Alien - ZX Spectrum

Představa, že hru z videa níže jsem kdy­si váš­ni­vě hrál a bavi­la mě je sku­teč­ná, i když dnes je těž­ké něče­mu tako­vé­mu uvě­řit. Pravda, neby­lo to na slav­ném Spectru, ale na (nemé­ně) slav­ném Didaktiku ze slo­ven­ské Skalice. Rozdíl mezi těmi­to stro­ji jis­tě něja­ký byl, nicmé­ně z pohle­du dneš­ní­ho PC hrá­če je urči­tě zane­dba­tel­ný.
Jen mě fas­ci­nu­je, jak se za tu dobu tech­ni­ka vir­tu­ál­ní zába­vy obrov­sky posu­nu­la kupře­du. Tím posu­nem kupře­du mám však na mys­li posun vizu­ál­ní, tech­nic­ký, či posun ohled­ně pří­stup­nos­ti širo­ké veřej­nos­ti, niko­liv posun v oblas­ti nápa­dů a inven­cí. Člověk může hrát tako­vý hit, jakým je beze­spo­ru např. Mass Effect, být nad­šen, pohl­cen str­hu­jí­cím pří­bě­hem, ale záro­veň se také neu­brá­ní dojmu, že cho­dí po dopře­du nalaj­no­va­né ces­tič­ce, z níž je zou­fa­le málo odbo­ček (a i ty vět­ši­nou stej­ně vedou rych­le zpět).
Alien byl hard­co­re hrou se vším, co k tomu­to ter­mí­nu pat­ří. Mé vzpo­mín­ky jsou už tro­chu zasta­ra­lé, ale toto video je doce­la sluš­ně oži­vi­lo.
A nikdy jsem to nedo­hrál, dokon­ce jsem tvůr­ce něja­kou dobu i pode­zří­val z toho, že hra ani dohrát nejde...
Masochistické ovlá­dá­ní.
Z dneš­ní­ho pohle­du nulo­vá gra­fi­ka.
Ale stej­ně nás to teh­dy bavi­lo.

  • Metro 203331. srpna 2019 Metro 2033 Něco se pokazilo a v roce 2013 nastala apokalypsa. Svět se zahalil do mrazu a lidstvo z velké části vymřelo. Těm několika šťastlivcům, kteří přežili, se podařilo usídlit v opuštěných […] Posted in Retro games
  • Lego Star Wars19. října 2019 Lego Star Wars Nestává se v dnešní době moc často, že by se někdy na trhu objevila počítačová hra z tzv. "staré školy". Teď nemám na mysli nepochopitelně obtížné a (místy i nudné) textové adventury, ale […] Posted in Retro games
  • Prince of Persia – klasika klasik6. srpna 2019 Prince of Persia – klasika klasik Je asi jen málo starých DOSových her, které by se tak zapsaly do povědomí hráčů dříve narozených, jako je Prince of Persia. Obecně vzato se sice velkým písmem do pamětí hráčů zapsaly […] Posted in Retro games
  • Life is Strange18. října 2019 Life is Strange Doba, kdy se říkalo, že počítačové hry jsou nezralou zábavou dětí a adolescentů je už dávno pryč. Generace zvané X a Y dospěly a svůj koníček si mnohy přenášejí dále. Spolu s nimi […] Posted in Retro games
  • Syberia14. září 2019 Syberia SyberiaSibiř je počítačová hra, která vám doslova vyrazí dech. Obsahuje NAPROSTO úchvatné lokace, při vstupu do nich často jen zíráte na NÁDHERNOU grafiku, obsahuje hezkou smyčcovou (ač […] Posted in Retro games
  • Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití15. července 2019 Wolfenstein 3D aneb 6 syrových lekcí přežití Střílečka z propadliště dějin nebo stále jeden z prubířských kamenů ovládání herního umu? Dnešní generace mladých pařanů sebou při vyslovení jména Wolfenstein možná trochu cukne, ale to […] Posted in Retro games
  • Operace Flashpoint - recenze18. září 2019 Operace Flashpoint - recenze Před několika dny jsem na svém dnes již lehce archaickém počítači (CELERON 533Mhz, 137 RAM, RIVAT TNT 2) úspěšně dokončil hru Operace Flashpoint. Již dlouhá léta jsem o této hře slýchával […] Posted in Retro games
  • Walking Dead (PC, Telltale Games)30. září 2019 Walking Dead (PC, Telltale Games) Walking Dead je už zavedená značka. Na počátku byl komiks (dnes má "na kontě" více než 100 čísel), poté televizní seriál (de facto adaptace komiksu) a bylo jen otázkou času, kdy se nemrtví […] Posted in Retro games
  • Vietcong 2 (PC)16. září 2019 Vietcong 2 (PC) Ještě teď si vzpomínám na tu dobu, kdy světlo světa spatřil první Vietcong. Bylo to hodně zajímavá hra, která šla rozumnou střední cestou, kde na jedné straně byly trochu schématické […] Posted in Retro games
  • IWO - JIMA26. října 2019 IWO - JIMA IWO - JIMAMám rád počítačové hry, ty z období druhé světové války mi jsou také docela blízké. Paráda. Má duše zaplesala, když oko (tuším, že to bylo oko levé) spatřilo obal od hry IWO - […] Posted in Retro games

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...