Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > ALICE NELLIS

ALICE NELLIS

Anelis
Anelis

Alice Nellis vystu­do­va­la sce­náris­ti­ku na FAMU. Než zača­la stu­do­vat Anglickou a Americkou lite­ra­tu­ru tak se živi­la jako flét­nist­ka. Též byla webo­vá desig­nér­ka na Ministerstvu zahra­nič­ních věcí, dále pak uči­tel­ka, hereč­ka, pře­kla­da­tel­ka a v nepo­sled­ní řadě natá­če­la krát­ké fil­my a tele­viz­ní doku­men­ty. Alice Nellis je také zná­má jako vel­mi úspěš­ná diva­del­ní reži­sér­ka, jejíž hry zís­ka­ly mno­há oce­ně­ní.

Jejím prv­ním autor­ským celo­ve­čer­ním fil­mem bylo „Ene bene“ (2000), kte­ré vyhrá­lo cenu FAMU Festivalu za scé­nář a na MFF San Francisko cenu za nej­lep­ší film.
V roce 2002 vyhrál film „Výlet“ Českého Lva za nej­lep­ší scé­nář a cenu kri­ti­ků. „Výlet“ byl úspěš­ný i v zahra­ni­čí, v San Sebastian na sou­tě­ži Zabaltegi vyhrál v kate­go­rii Best New Director. Film se dostal do dis­tri­buce ve více než 15 zemích na celém svě­tě.

Její dal­ší film „Tajnosti“ vyhrál opět Českého Lva, ten­to­krát v kate­go­rii Nejlepší film a kame­ra. Na MFF Bergamo zís­kal opět oce­ně­ní Nejlepší film a stej­né oce­ně­ní zís­kal i na fes­ti­va­lu Českých fil­mů v Plzni. I ten­to film byl dis­tri­bu­o­ván v zahra­ni­čí.
Poslední veli­ce úspěš­ný film „Perfect Days – I ženy mají své dny“ nato­či­la Alice Nellis v roce 2011 a dosá­hl 246 216 divá­ků v čes­kých kinech.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Alice Nellis21. října 2016 Alice Nellis Alice Nellis je etablovanou českou režisérkou, jejíž oceněné filmy si získaly uznání kritiky i diváků. Vystudovala anglistiku a amerikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a […] Posted in Profily osob
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne26. září 2014 Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co bylo hlavním impulzem k realizaci úspěšné novely spisovatele Michala Viewegha Andělé všedního dne? Zaujalo mě téma té knihy. Zjednodušeně řečeno, člověk neví dne ani hodiny a každý den […] Posted in Rozhovory
  • ALICE NELLIS (1971)26. září 2014 ALICE NELLIS (1971) Alice Nellis se narodila v Českých Budějovicích. Absolvovala Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, obor anglistika a amerikanistika. Živila se jako překladatelka a hudebnice. […] Posted in Profily osob
  • Andělé všedního dne - O FILMU25. září 2014 Andělé všedního dne - O FILMU Film Alice Nellis podle scénáře a stejnojmenné předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dne. Sledujeme originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, […] Posted in Filmové premiéry
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […] Posted in Články
  • Nevinné lži – video z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži – video z tiskové konference https://www.youtube.com/watch?v=x8bBZiWUZno Posted in Články
  • Nevinné lži - fotky z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži - fotky z tiskové konference Fotky ve větším rozlišení najdete na webu 10Mpix.cz Posted in Články
  • #17 - Frankensteinova nevěsta (1935)1. července 2019 #17 - Frankensteinova nevěsta (1935) Frankenstein je legendárním filmem, ale jeho pokračování se může směle zařadit k těm sériím, jejichž druhé díly jsou lepší anebo alespoň stejně dobré jako díly první. Frankensteinova […] Posted in 101 nejlepších hororů

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,79280 s | počet dotazů: 219 | paměť: 55865 KB. | 23.05.2022 - 15:23:47