Kritiky.cz > Profily osob > ALICE NELLIS (1971)

ALICE NELLIS (1971)

Alice Nellis se naro­di­la v Českých Budějovicích. Absolvovala Filozofickou fakul­tu Univerzity Karlovy v Praze, obor ang­lis­ti­ka a ame­ri­ka­nis­ti­ka. Živila se jako pře­kla­da­tel­ka a hudeb­ni­ce. Rovněž zača­la stu­do­vat praž­skou FAMU, obor sce­náris­ti­ka a dra­ma­tur­gie, kte­rou nedo­kon­či­la z důvo­du pra­cov­ní­ho vytí­že­ní - rea­li­za­cí sním­ku Výlet a dal­ším natá­če­ním pro Českou tele­vi­zi. Debutovala v roce 2000 kome­dií Ene Bene oce­ně­nou na MFF v San Franciscu. Se stej­ným herec­kým obsa­ze­ním s Ivou Janžurovou a její dce­rou Theodorou Remundovou v hlav­ních rolích násle­do­va­la road movie Výlet (2002) oce­ně­ná na MFF v San Sebastianu a Českým lvem cenou za nej­lep­ší scé­nář pro Alici Nellis. K fil­mu si sama napsa­la ang­lic­ké tex­ty pís­ní a někte­ré z nich i nazpí­va­la. Následovala dra­ma­ta Tajnosti (2007, Český lev za nej­lep­ší hra­ný film) a Mamas & Papas (2010), kome­die Perfect Days (2011) a Revival (2013). Zatím posled­ním sním­kem jsou Andělé všed­ní­ho dne (2014) a chys­ta­ná pohád­ka Sedmero krkav­ců (2015). Alice Nellis se rov­něž inten­ziv­ně věnu­je diva­del­ní režii. Zahrála si i v tragi­ko­me­dii reži­sé­ra Martina Šulíka Sluneční stát (2005). Externě půso­bí na FAMU, kde vyu­ču­je prá­ci s her­cem. V roce 2007 se spo­leč­ně s výtvar­ní­kem Davidem Černým a hudeb­ní­kem Davidem Kollerem podí­le­la na ote­vře­ní mezi­ná­rod­ní­ho cen­t­ra sou­čas­né­ho umě­ní MeetFactory v Praze.

  • Alice Nellis21. října 2016 Alice Nellis Alice Nellis je etablovanou českou režisérkou, jejíž oceněné filmy si získaly uznání kritiky i diváků. Vystudovala anglistiku a amerikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a […]
  • ALICE NELLIS 18. září 2012 ALICE NELLIS Alice Nellis vystudovala scenáristiku na FAMU. Než začala studovat Anglickou a Americkou literaturu tak se živila jako flétnistka. Též byla webová designérka na Ministerstvu zahraničních […]
  • Andělé všedního dne - O FILMU25. září 2014 Andělé všedního dne - O FILMU Film Alice Nellis podle scénáře a stejnojmenné předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dne. Sledujeme originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, […]
  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […]
  • Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne26. září 2014 Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co bylo hlavním impulzem k realizaci úspěšné novely spisovatele Michala Viewegha Andělé všedního dne? Zaujalo mě téma té knihy. Zjednodušeně řečeno, člověk neví dne ani hodiny a každý den […]
  • ZUZANA BYDŽOVSKÁ (1961)30. září 2014 ZUZANA BYDŽOVSKÁ (1961) Významná česká divadelní a filmová herečka se narodila v Mostě. Po ukončení studií na Státní konzervatoři v Praze se stala členkou hereckého souboru Divadla Na zábradlí. V letech 1990 - […]

Ohodnoťte článekTiskové materiály

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com