Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Profily osob > ALICE NELLIS (1971)

ALICE NELLIS (1971)

Alice Nellis se naro­di­la v Českých Budějovicích. Absolvovala Filozofickou fakul­tu Univerzity Karlovy v Praze, obor ang­lis­ti­ka a ame­ri­ka­nis­ti­ka. Živila se jako pře­kla­da­tel­ka a hudeb­ni­ce. Rovněž zača­la stu­do­vat praž­skou FAMU, obor sce­náris­ti­ka a dra­ma­tur­gie, kte­rou nedo­kon­či­la z důvo­du pra­cov­ní­ho vytí­že­ní - rea­li­za­cí sním­ku Výlet a dal­ším natá­če­ním pro Českou tele­vi­zi. Debutovala v roce 2000 kome­dií Ene Bene oce­ně­nou na MFF v San Franciscu. Se stej­ným herec­kým obsa­ze­ním s Ivou Janžurovou a její dce­rou Theodorou Remundovou v hlav­ních rolích násle­do­va­la road movie Výlet (2002) oce­ně­ná na MFF v San Sebastianu a Českým lvem cenou za nej­lep­ší scé­nář pro Alici Nellis. K fil­mu si sama napsa­la ang­lic­ké tex­ty pís­ní a někte­ré z nich i nazpí­va­la. Následovala dra­ma­ta Tajnosti (2007, Český lev za nej­lep­ší hra­ný film) a Mamas & Papas (2010), kome­die Perfect Days (2011) a Revival (2013). Zatím posled­ním sním­kem jsou Andělé všed­ní­ho dne (2014) a chys­ta­ná pohád­ka Sedmero krkav­ců (2015). Alice Nellis se rov­něž inten­ziv­ně věnu­je diva­del­ní režii. Zahrála si i v tragi­ko­me­dii reži­sé­ra Martina Šulíka Sluneční stát (2005). Externě půso­bí na FAMU, kde vyu­ču­je prá­ci s her­cem. V roce 2007 se spo­leč­ně s výtvar­ní­kem Davidem Černým a hudeb­ní­kem Davidem Kollerem podí­le­la na ote­vře­ní mezi­ná­rod­ní­ho cen­t­ra sou­čas­né­ho umě­ní MeetFactory v Praze.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup

  • Pustina - 100 %12. prosince 2016 Pustina - 100 % Tak už jsem viděl poslední díl Pustiny. No celá režisérská elita by se mohla zakopat, když nemá za sebou podporu amerických producentů, tak prostě patří k filmovému podprůměrů. Ivan […] Posted in TV Recenze
  • Alice Nellis21. října 2016 Alice Nellis Alice Nellis je etablovanou českou režisérkou, jejíž oceněné filmy si získaly uznání kritiky i diváků. Vystudovala anglistiku a amerikanistiku na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy a […] Posted in Profily osob
  • Pustina - 75 %19. října 2016 Pustina - 75 % Pustina může být území, kde nikdo nežije, ale takové jméno má u nás i několik obcí nebo jejich místních částí, kde lidé žijí. Obec Pustina ve filmu režiséra Ivana Zachariáše není umístěna […] Posted in TV Recenze
  • Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne26. září 2014 Alice Nellis - rozhovor k filmu Andělé všedního dne Co bylo hlavním impulzem k realizaci úspěšné novely spisovatele Michala Viewegha Andělé všedního dne? Zaujalo mě téma té knihy. Zjednodušeně řečeno, člověk neví dne ani hodiny a každý den […] Posted in Rozhovory
  • Andělé všedního dne - O FILMU25. září 2014 Andělé všedního dne - O FILMU Film Alice Nellis podle scénáře a stejnojmenné předlohy Michala Viewegha Andělé všedního dne. Sledujeme originální příběh, v němž pomyslné andělské perutě nosí Marián Labuda, Vojtěch Dyk, […] Posted in Filmové premiéry
  • Nevinné lži II. 27. srpna 2014 Nevinné lži II. Na podzim se začnou v České televizi vysílat další díly úspěšné minisérie Nevinné lži, vysílací čas bude v neděli ve 20 hodin, první díl se bude odvysílán 7. září. První série se […] Posted in Články
  • Nevinné lži – video z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži – video z tiskové konference https://www.youtube.com/watch?v=x8bBZiWUZno Posted in Články
  • Nevinné lži - fotky z tiskové konference27. srpna 2014 Nevinné lži - fotky z tiskové konference Fotky ve větším rozlišení najdete na webu 10Mpix.cz Posted in Články
  • ALICE NELLIS 18. září 2012 ALICE NELLIS Alice Nellis vystudovala scenáristiku na FAMU. Než začala studovat Anglickou a Americkou literaturu tak se živila jako flétnistka. Též byla webová designérka na Ministerstvu zahraničních […] Posted in Profily osob
  • San Diego Comic-Con International by se měl za přísných...29. března 2021 San Diego Comic-Con International by se měl za přísných... San Diego Comic-Con International by se měl za přísných hygienických podmínek mimo digitální prezentace konat také fyzicky. Probíhat by měl od 26. do 28. listopadu 2021. Posted in Krátké filmové aktuality

Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,83919 s | počet dotazů: 214 | paměť: 56199 KB. | 21.05.2022 - 23:26:02