Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > Alexandra Brackenová - Cestovatelka

Alexandra Brackenová - Cestovatelka

big cestovatelka xQ8 346953
big cestovatelka xQ8 346953
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Etta byla vytr­že­na ze své­ho živo­ta a vho­ze­na do minu­los­ti, kde jaká­ko­liv její chy­ba může změ­nit budouc­nost. Po nevy­da­ře­ném poku­su zís­kat ast­ro­láb se ocit­ne sama na nezná­mém mís­tě v nezná­mém čase. Dostane se jí však pomo­ci od něko­ho, kdo už měl být dáv­no mrt­vý.

Julian Ironwood, nevlast­ní brat Ettina milo­va­né­ho Nicholase, ji odve­de do síd­la Trnů, nepří­te­lů Ironwoodů, kde potká své­ho otce, kte­rý chce taky zni­čit ast­ro­láb, před­mět, kte­rý doká­že ote­ví­rat časo­vé prů­cho­dy. Vše se však zvrt­ne a Etta a Julian se ocit­nou na útě­ku, stej­ně jako Nicholas a Sophia, kte­ří se sna­ží najít Ettu. Obě dvo­ji­ce pro­chá­ze­jí růz­ný­mi mís­ty a dějin­ný­mi epo­cha­mi, sna­ží se, aby se jejich ces­ty pro­tly a uvě­do­mu­jí si, že čas i his­to­rie se náh­le mění. A oni se mění s nimi.

Na roz­díl od Pasažérky, před­cho­zí­ho dílu série, vás Cestovatelka hned od začát­ku vtáh­ne do děje a udr­ží vás v napě­tí až do posled­ní stra­ny. Kapitoly Nicholase se stří­da­jí s těmi Ettinými, akce stří­dá  akci a neu­stá­le se dozví­dá­te nové infor­ma­ce nejen o ast­ro­lá­bu, ale i o svě­tě a his­to­rii ces­to­va­te­lů. Spolu s hlav­ní­mi hrdi­ny navští­ví­te také nová mís­ta - tře­ba Vatikán a Prahu pat­nác­té­ho sto­le­tí, car­ské Rusko na počát­ku dva­cá­té­ho sto­le­tí nebo New York v alter­na­tiv­ní budouc­nos­ti, kte­rou zapří­či­ni­la změ­ně­ná časo­vá osa.

Ukáže se taky, že je ve hře o ast­ro­láb a jeho moc více lidí, kte­ří tou­ží mít ho jen sami pro sebe, a někte­ří z nich jsou nebez­peč­něj­ší, než Etta a Nicholas tuší, napří­klad Prastarý, stvo­ři­tel ces­to­va­te­lů, nebo praž­ská čaro­děj­ka Belladonna.

Autorčiny nápa­dy jsou ori­gi­nál­ní a šikov­ně sple­te­né do neotře­lé­ho pří­bě­hu a závěr, ve kte­rém se spo­jí všech­ny dějo­vé lin­ky, je napí­na­vý, vel­ko­le­pý a plný neo­če­ká­va­ných zvra­tů. Boj o ast­ro­láb vrcho­lí a ať už dopad­ne jak­ko­li, jeho výsle­dek navždy změ­ní svět ces­to­va­te­lů.

Hodnocení: 90%

Cestovatelka

Autorka: Alexandra Brackenová

Originální název: Wayfarer

Překlad: Magdaléna Stárková

Vydáno: 2017, CooBoo

Počet stran: 492

Za recenz­ní výtisk děku­ji nakla­da­tel­ství Albatros. Jestli vás kni­ha zau­ja­la, může­te ji zakou­pit zde.


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
  • Tajemství prokleté krve8. dubna 2019 Tajemství prokleté krve Představte si svět, ve kterém Velká francouzská revoluce nikdy neproběhla a kde se právě chystá korunovace Ludvíka XXIV. Je to svět, ve kterém sedmnáctiletá Angie marně hledá své místo. […] Posted in Recenze knih
  • Les plný časových portálů8. dubna 2019 Les plný časových portálů Winter je na první pohled úplně obyčejná středoškolačka. Ukrýva však tajemství. Její otec je strážcem tajemného lesa, do nějž ústí časové portály, a jeho úkolem je vracet lidi, kteří jimi […] Posted in Recenze knih
  • Jak zachránit stránky světa?18. prosince 2018 Jak zachránit stránky světa? Svět bibliomantů je ohrožen novým nebezpečím. Stránkami světa se šíří děsivé myšlenky, které pohlcují jedno refugium za druhým a vymazávají je z povrchu světa - i s lidmi a exlibri, které […] Posted in Recenze knih
  • Elly Blakeová - Ledová krev7. listopadu 2017 Elly Blakeová - Ledová krev Ruby má zvláštní dar. Dokáže ovládat oheň. Ve světe, ve kterém žije, je však tato schopnost smrtelně nebezpečná. Vláda totiž patří lidem ovládajícím led, a ti se snaží Ohnivé zničit. Z […] Posted in Recenze knih
  • Sara Raaschová - Sníh nebo popel6. listopadu 2017 Sara Raaschová - Sníh nebo popel Jaro před šestnásti lety dobylo Zimní království. Nyní má zničená země jedinou naději - osm přeživších, kteří se snaží získat své království za každou cenu zpět. Jednou z nich je i […] Posted in Recenze knih
  • Princezna má pouze jedno srdce25. května 2017 Princezna má pouze jedno srdce Princezna Eadlyn od své Selekce nic nečekala.  S tím, že ji podstoupí, souhlasila jenom kvůli tomu, aby uklidnila situaci v Illey, v zemi, které vládnou její rodičé. Třicetpět kluků přišlo […] Posted in Recenze knih
  • Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí9. května 2017 Zlato je v mé krvi, v mém dechu i v barvě mých očí Lee Westfallová má láskyplnou rodinu, domov, který miluje a oddaného nejlepšího kamaráda. Kromě toho má ale i tajemství: dokáže v okolním světě vycítit zlato. Díky tomu dokáže rodině […] Posted in Recenze knih
  • Dítě Bridget Jonesové - 70%5. července 2021 Dítě Bridget Jonesové - 70% Je jí čtyřicet tři let pracuje jako produkční v televizi. Ve volném čase vyráží se svými stejně nezadanými kamarády do nočních barů a cítí se být št'astná a proč taky ne, když má dobrou […] Posted in Recenze knih
  • Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer21. prosince 2020 Dopisy ztraceným – Brigid Kemmerer Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Začínám mít pocit, že mi už dnešní doba začíná dost lézt na mozek. Celé dny pouze jen pracuji nebo čtu, nic mezi tím. Blogu se opět […] Posted in Recenze knih
  • Kiera Cass – Zaslíbená9. července 2020 Kiera Cass – Zaslíbená Zdravím všechny své báječné čtenáře u nového článku! Sepsání téhle recenze mi dalo dost zabrat. Snažila jsem se totiž, aby nevyzněla tak, jak možná ve finále vyzní (vím, patrně to nedává […] Posted in Recenze knih
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,83959 s | počet dotazů: 262 | paměť: 60866 KB. | 03.10.2022 - 12:37:05