Kritiky.cz > Speciály > Aladin - Obsah & O filmu

Aladin - Obsah & O filmu

Allad

            OBSAH

 

            Ulice měs­ta Agrabah jsou domo­vem Aladina (Mena Massoud), sym­pa­tic­ké­ho zlo­dě­jíč­ka, kte­rý tou­ží po tom, aby mohl zlo­dě­ji­ny zane­chat, neboť je pře­svěd­čen o tom, že jsou mu před­ur­če­ny vel­ké věci. V jiné čás­ti měs­ta sní i sul­tá­no­va dce­ra prin­cez­na Jasmína (Naomi Scott) o odliš­ném živo­tě. Touží poznat život mimo palác a své­ho posta­ve­ní vyu­žít k tomu, aby oby­va­te­lům Agrabahu usnad­ni­la život. Její otec ji ale roz­maz­lu­je a její komor­ná Dalia (Nasim Pedrad) ji nespouš­tí z očí. Sultán (Navid Negahban) se jí sna­ží najít vhod­né­ho ženi­cha, zatím­co Džafar (Marwan Kenzari), jeho věr­ný a spo­leh­li­vý rád­ce a moc­ný kou­zel­ník není spo­ko­je­ný se sul­tá­no­vým pasiv­ním pří­stu­pem k budouc­nos­ti Agrabahu a pota­jí plá­nu­je se trů­nu zmoc­nit sám.

            Když prin­cez­na Jasmína navští­ví v přestro­je­ní za oby­čej­nou dív­ku tržiš­tě, při­spě­chá jí Aladin na pomoc a oka­mži­tě ho ohro­mí její krá­sa a odva­ha, aniž by měl sebe­men­ší tuše­ní o její sku­teč­né iden­ti­tě. Když se ji roz­hod­ne sle­do­vat při návra­tu do palá­ce, zaple­te se do Džafarova neka­lé­ho plá­nu, zís­ká kou­zel­nou lam­pu, původ­ně urče­nou pro Džafara, a neú­mysl­ně vyvo­lá dži­na (Will Smith), kte­rý se v lam­pě ukrý­vá. Mocný džin spl­ní Aladinovi jeho přá­ní stát se někým, koho by prin­cez­na Jasmína moh­la milo­vat a kdo by si doká­zal zís­kat sul­tá­no­vu pří­zeň: prin­cem Alim. Jak mezi dži­nem a Aladinem vzni­ká přá­tel­ství, zjiš­ťu­je i prin­cez­na Jasmína, že nedo­ká­že odo­lat Aladinovu šar­mu a spo­leč­ně se vydá­va­jí na nebez­peč­né a vzru­šu­jí­cí dob­ro­druž­ství, kte­ré pro­vě­ří jejich víru v sebe samot­né i jejich vzá­jem­nou lás­ku.

           

  • Aladin - O TVŮRCÍCH22. května 2019 Aladin - O TVŮRCÍCH             WILL SMITH (džin) je herec, producent a hudebník, který byl dvakrát nominován na Oscara a je držitelem ceny Grammy a který se těší bohaté kariéře, jež zahrnuje filmy, televizní […]
  • Aladin - Zajímavosti o natáčení22. května 2019 Aladin - Zajímavosti o natáčení                 Natáčení snímku Aladdin probíhalo v ateliérech Longcross a Arborfield ve Velké Británii, a také na jihu Jordánského hášimovského království.                 Natáčelo se […]
  • Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.10. února 2019 Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. 2. Robot musí uposlechnout příkazu člověka, kromě těch případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem. 3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě těch případů, kdy […]
  • Mission: Impossible - Fallout2. srpna 2018 Mission: Impossible - Fallout O PRODUKCI CESTA ETHANA HUNTA Tom Cruise za poslední dvě dekády produkoval, hrál a zazářil v těch nejodvážnějších scénách filmů Mission: Impossible, které se staly globálním kulturním […]
  • 7 životů - Noomi Rapace představuje 7 sester, 7 životů, 7 různých postav13. prosince 2017 7 životů - Noomi Rapace představuje 7 sester, 7 životů, 7 různých postav Režisér Tommy Wirkola věděl, že duch a osobnost Noomi Rapaceové prostoupí všemi sedmi sestrami: „Bylo důležité vytvořit mezi nimi jemné nuance a pomoci tak publiku si v krátkém čase […]
  • Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ3. prosince 2015 Most špiónů - NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH PODLE SKUTEČNÝCH UDÁLOSTÍ V 50. letech, v raných fázích studené války, bylo napětí mezi USA a SSSR rozšířeným jevem. Když FBI zatkne Rudolfa Abela (Mark Rylance), sovětského agenta žijícího v New Yorku, strach a […]

Ohodnoťte článek


Části seriálu:  Aladin

  • Aladin - Obsah & O filmu

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com