Aladin - O TVŮRCÍCH

Allad

            WILL SMITH (džin) je herec, pro­du­cent a hudeb­ník, kte­rý byl dva­krát nomi­no­ván na Oscara a je drži­te­lem ceny Grammy a kte­rý se těší boha­té kari­é­ře, jež zahr­nu­je fil­my, tele­viz­ní tvor­bu i hudeb­ní nahráv­ky, kte­ré zís­ka­ly něko­lik pla­ti­no­vých desek.

Smithova roz­sáh­lá fil­mo­gra­fie zahr­nu­je pozo­ru­hod­né role sku­teč­ných iko­nic­kých postav, napří­klad ve fil­mech Ali, Štěstí na dosah a Diagnóza šam­pi­on. Zahrál si hlav­ní role v celé řadě výji­meč­ných sním­ků, mezi něž pat­ří fil­my Hitch: Lék pro moder­ní­ho muže, Já, legen­da, Já, robot, Den nezá­vis­los­ti, Muži v čer­ném 1, 2 a 3 a Sebevražedný oddíl. Zatím napo­sle­dy byl k vidě­ní v dra­ma­tu spo­leč­nos­ti Netflix Bright, kte­ré si během prv­ních tří dnů po uve­de­ní na tuto onli­ne plat­for­mu stre­a­mo­va­lo ohro­mu­jí­cích 11 mili­o­nů divá­ků. Na zákla­dě úspě­chu toho­to fil­mu bylo roz­hod­nu­to o vzni­ku pokra­čo­vá­ní.

Letos se Smith obje­ví v cel­kem třech fil­mech, počí­na­je hra­ným sním­kem spo­leč­nos­ti Disney Aladin v iko­nic­ké roli dži­na pod režij­ním vede­ním Guye Ritchieho, kte­rý má ame­ric­kou pre­mi­é­ru 24. květ­na 2019, Na pod­zim pro­půj­čí svůj hlas posta­vě v ani­mo­va­ném fil­mu spo­leč­nos­ti 20th Century FOX Animation Špioni v pře­vle­kuTomem Hollandem, a zahra­je si také ve fil­mu reži­sé­ra Anga Leeho Blíženec. K vidě­ní je také na Facebooku ve své sérii Will Smith’s Bucket List, v rám­ci kte­ré kaž­dý týden spl­ní jed­nu z polo­žek své­ho sezna­mu věcí, kte­ré si vždy chtěl vyzkou­šet nebo kte­ré chtěl zažít, včet­ně stan­dup vystou­pe­ní s Davidem Chappelle, sko­ku z leta­dla v Dubaji, potá­pě­ní se mezi žra­lo­ky nebo jíz­da ve vozu Formule 1 v Abu Dhabi.

Smith v sou­čas­né době natá­čí sní­mek spo­leč­nos­ti Sony Bad Boys for Life, ve kte­rém si zno­vu zopa­ku­je svou roli Mikea Lowreyho po boku Martina Lawrence v roli Marcuse Burnetta. Film by měl mít pre­mi­é­ru počát­kem roku 2020. Následně se pus­tí do natá­če­ní sním­ku King Richard, ve kte­rém si zahra­je titul­ní roli Richarda Williamse, otce teni­so­vých hvězd VenusSereny Williamsových. Svou kari­é­ru zahá­jil jako hudeb­ník s mili­o­ny pro­da­ných nosi­čů na svém kon­tě, než se pře­ori­en­to­val na tele­viz­ní tvor­bu v podo­bě oblí­be­né­ho tele­viz­ní­ho seri­á­lu Fresh Prince. V roce 1998 spo­leč­ně se svým part­ne­rem Jamesem Lassiterem zalo­žil pro­dukč­ní a mana­žer­skou spo­leč­nost Overbrook Entertainment, kte­rá vypro­du­ko­va­la celou řadu špič­ko­vých celo­ve­čer­ních fil­mů a tele­viz­ních pro­jek­tů.

Více na Kritiky.cz
V první říjnový týden nás čekají pouze o víkendu kvalitní filmy Tento týden je na filmovou kvalitu velmi slabý. Televize asi už ani neví, co dávat v telce. Bl...
JAK VYCVIČIT DRAKA 2 - ÚPLNĚ NOVÝ SVĚT… DRAKŮ  V prvním filmu tým filmařů představil myšlenku, že je tu dračí hierarchie, a že se monst...
Promo spot 2010 ...
Ishar II – Poslové zkázy Existují hry nebo herní série, které hráče tak nějak provázejí celý život. Nejen v dětst...
Altaïr komiks – #011 ...


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Aladin - Obsah & O filmu22. května 2019 Aladin - Obsah & O filmu             OBSAH               Ulice města Agrabah jsou domovem Aladina (Mena Massoud), sympatického zlodějíčka, který touží po tom, aby mohl zlodějiny zanechat, neboť je přesvědčen o […]
  • Aladin - Zajímavosti o natáčení22. května 2019 Aladin - Zajímavosti o natáčení                 Natáčení snímku Aladdin probíhalo v ateliérech Longcross a Arborfield ve Velké Británii, a také na jihu Jordánského hášimovského království.                 Natáčelo se […]
  • Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo.10. února 2019 Já, robot - 1. Robot nesmí ublížit člověku nebo svou nečinností dopustit, aby člověku bylo ublíženo. 2. Robot musí uposlechnout příkazu člověka, kromě těch případů, kdy tyto příkazy jsou v rozporu s prvním zákonem. 3. Robot musí chránit sám sebe před zničením, kromě těch případů, kdy […]
  • WILL SMITH 23. dubna 2012 WILL SMITH WILL SMITH (agent J) je všestranným umělcem, který má na svém kontě filmové hity, vlastní televizní seriály a hudební nahrávky, které získaly opakovaně platinové desky. Poprvé byl na […]
  • Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games23. srpna 2019 Já, legenda - když ještě Francis Lawrence nenatáčel sérii Hunger Games Will Smith je herec, který dokáže sám utáhnout celý film anebo seriál. Dokazoval to ve Fresh Princovi, ale i ve filmech Já, robot nebo Hitch. A jak už z jeho snímků vyplývá, není to zrovna […]
  • Bright - Recenze - 70%10. února 2018 Bright - Recenze - 70% Netflix nám přináší další svoje dílko z fantasy světa. Film nás vítá v alternativní současnosti, která není úplně růžová, ale vskutku velmi pestrá a zajímavá. Po světě běhají různá magická […]
  • Americký sniper6. března 2015 Americký sniper  Chris Kyle dostává svou první zbraň v osmi letech a prvního jelena zastřelí na lovu s otcem. Střelba na živý terč pro něj není ničím špatným. Otec ho vychovává v duchu osobitých životních […]
  • Odnikud - 80 %18. prosince 2017 Odnikud - 80 % Jedna teroristická bomba v hamburské uličce, kde podnikají turečtí emigranti, změní Katje (Diane Krugerová) život. Přijde o manžela, malého synka a postupně přichází o naději, že se […]
  • Marťan (The Martian) – Recenze – 80%1. října 2015 Marťan (The Martian) – Recenze – 80% Po Marsu se prochází první lidská posádka astronautů a sbírá data a vzorky. Jejich misi však naruší písečná bouře, která je donutí planetu po pár dnech předčasně opustit. Navíc musejí […]
  • th full01is26. října 2003 Mizerové 2 Tak Michael Bay je zpátky, po mnoha filmech pro Americké publikum s mnoha patosem, s několika naprostými bláboly, ale i s jedním kvalitním filmem se nám znovu vrátil ke všemu, co ho […]