Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Aktéři Zlaté mládeže - Sharlota

Aktéři Zlaté mládeže - Sharlota

Charlota

Sharlota je mla­dá  a  nada­ná  zpě­vač­ka,  kte­rá  se  věnu­je  pře­de­vším  žán­ru  rap.  Je  extra­va­gant­ní  v kaž­dém smě­ru. Nejen sty­lem oblé­ká­ní, ale také pova­ho­vý­mi vlast­nost­mi. Na jed­né stra­ně doká­že být ten nej­mi­lej­ší člo­věk na svě­tě a v mži­ku se pro­mě­ní  v ostrou a nekom­pro­mis­ní  vyjed­ná­vač­ku. Je nepře­hléd­nu­tel­ná díky své­mu teto­vá­ní. Jak sama o sobě říká, doká­že pře­ko­nat nároč­né věci  a  pak se roz­bre­čet nad malič­kos­tí.

„Na účin­ko­vá­ní ve Zlaté mlá­de­ží mě nej­ví­ce láka­la asi zvědavost- zjis­tit, jaké mám limi­ty, kde jsou moje pomy­sl­ná dna, co doká­žu nebo doká­žu zvlád­nout. Ráda sbí­rám nové zku­še­nos­ti do živo­ta a celé natá­če­ní byl jeden vel­ký záži­tek. Jsem za účast na pro­jek­tu ráda, z urči­tých hle­di­sek jsem na sebe i pyš­ná, ale zno­vu bych do toho už asi nešla.“


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,99680 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53409 KB. | 22.09.2021 - 12:39:51