Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Aktéři Zlaté mládeže - Renato

Aktéři Zlaté mládeže - Renato

Renato

Od dokon­če­ní stu­dií pra­cu­je v medi­ál­ní sfé­ře. Má boha­té zku­še­nos­ti: od mode­ro­vá­ní, přes psa­ní až  k pro­duk­ci. Renatovou váš­ní je i pop­kul­tu­ra, pro­to se sám rea­li­zu­je v hud­bě a své ver­ze popo­vých perel nabí­zí nové gene­ra­ci. Uznává iko­ny kon­ce 80. let jako je Kim Wilde nebo Sabrina a samo­zřej­mě Madonna. Hudba je jeho únik od rea­li­ty. Postavu pra­vi­del­ně zdo­ko­na­lu­je v posi­lov­ně, běhá­ním se psy a pla­vá­ním. S obli­bou sle­du­je fil­mo­vé ever­gre­e­ny s Meryl Streep, jako je Smrt jí slu­ší. Sám také říká: „Nemám rád prázd­ný lidi, ale milu­ju ty vese­lý a vyrov­na­ný s život­ním nad­hle­dem.“ Obklopuje se svým sta­bil­ním okru­hem nej­bliž­ších. Rád dělá, co ho baví a nej­ví­ce ho napl­ňu­jí lás­ka, rados­ti a úspě­chy. Když může, pomá­há seni­o­rům nebo opuš­tě­ným psům.

„Troufám si říct, že návštěvy uprch­lic­kých tábo­rů v Keni byly  nej­těž­ší  momen­ty  dru­hé  série.  Natáčení bylo mno­hem nároč­něj­ší ve všech ohle­dech. Velmi stre­su­jí­cí a sil­něj­ší. Po doto­če­ní  posled­ní­ho dílu jsem cítil obrov­skou svo­bo­du.”


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,52001 s | počet dotazů: 231 | paměť: 53392 KB. | 21.09.2021 - 17:18:59