Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Aktéři Zlaté mládeže - Mike

Aktéři Zlaté mládeže - Mike

Mike

Youtuber, kte­rý se vyží­vá v pohy­bo­vá­ní se na hra­ně záko­na, či lépe řeče­no na hra­ně etic­kých  norem. Ve svých videích nadá­vá měst­ským poli­cis­tům, což je prav­dě­po­dob­ně důvod, proč se na jeho kanál díva­jí tee­nage­ři, kte­rým jeho cho­vá­ní při­jde cool. Ačkoliv jeho soci­ál­ní inte­li­gen­ce má své meze, doká­že pře­kva­pit. Když se kolem něj nepo­hy­bu­jí kame­ry nebo mobil, na kte­rý by se natá­čel, je to vlast­ně oby­čej­ný dva­ce­ti­le­tý kluk se vše­mi pro­blémy, kte­ré k tomu­to věku pat­ří.

„Co mě na účin­ko­vá­ní ve Zlaté mlá­de­ži láka­lo? Hlavně chuť zku­sit ‚ten vojen­ský výcvik‘ z jed­nič­ky, kam nás ale bohu­žel nevza­li a zku­sit si prá­ci, kte­rou bych jinak asi nikdy nedě­lal. Zajímali mě také pří­běhy těch ‚lidí z ves­ni­ce‘.… Absolutně jsem umí­ral v tří­dír­ně odpa­du, kdy jsem musel stát na nohách osm hodin u pásu a v zaprá­še­ném pro­stře­dí dělat nud­nou prá­ci.“


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 1,38044 s | počet dotazů: 237 | paměť: 53409 KB. | 27.09.2021 - 03:35:07