Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Speciály > Aktéři Zlaté mládeže - Klára

Aktéři Zlaté mládeže - Klára

Klara

Vystudovala oděv­ní ško­lu, ale šicí stroj ji pří­liš neo­slo­vil. Nedokázala žít na malé ves­ni­ci na Prostějovsku, a pro­to se pře­su­nu­la do Prahy, kde se hle­dá. Zatím pra­cu­je jako ser­vír­ka ve  stripclu­bu, což jí vyho­vu­je, pro­to­že pra­cu­je tři dny v týd­nu a vydě­lá si víc, než by si v jejím rodiš­ti moh­la jen před­sta­vit. Protože pochá­zí z ves­ni­ce, nemě­la s fyzic­kou pra­cí nejmen­ší potí­že. I když to na prv­ní pohled nevy­pa­dá, je to vel­mi cit­li­vá a hod­ná hol­ka do nepo­ho­dy, což zakrý­vá ply­šo­vý­mi pan­tofly a kože­ný­mi legí­na­mi.

„Být akté­rem zla­té mlá­de­že mi při­šlo jako zají­ma­vá zku­še­nost, ke kte­ré se jen  tak  někdo  nedo­sta­ne. Složitých momen­tů během natá­če­ní bylo spous­ta. Nejhorší byl díl v Indii, kte­rý byl oprav­du nároč­ný pro všech­ny. Na tyhle zku­še­nos­ti asi nikdy neza­po­me­nu. Nejhorší je zkla­má­ní z čes­kých bot šitých v Indii.“


Tiskové informace. Většinou od distributorů, ale občas i z televizí a festivalů.

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,25450 s | počet dotazů: 239 | paměť: 51738 KB. | 22.10.2021 - 06:32:46