Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Recenze knih > Akta X - Nikomu nevěř

Akta X - Nikomu nevěř

AktaX

Řekl bych, že jsem znal­cem Akt X, viděl jsem všech­ny série, všech­ny díly, Pilot i End a samo­zřej­mě i 6 epi­zod nové­ho dese­ti­le­tí.

K mému potě­še­ní seri­á­lo­vá Akta X pokra­ču­jí v kniž­ní sérii, kde nás čeká 15 poví­dek, kte­ré nám odha­lu­jí nejen pokra­čo­vá­ní seri­á­lu, ale i meze­ry mezi díly, a dokon­ce i tu dobu, kdy se hlav­ní dvo­ji­ce ješ­tě vůbec nezna­la.

Možná čeká­te, že povíd­ky budou sepsá­ny s časo­vou posloup­nos­tí od nej­star­ší po nejmlad­ší, ale není tomu tak. Časová posloup­nost není dodr­že­na, a tak se s násle­du­jí­cí povíd­kou oci­tá­me vždy v jiném časo­vém obdo­bí, někdy smě­rem kupře­du, někdy zpět.

Nejdůležitějšími povíd­ka­mi jsou povíd­ky s Mulderem a Scullyovou, kte­rých je pře­váž­ná vět­ši­na, ale jed­na povíd­ka se věnu­je jejich nad­ří­ze­né­mu Skinnerovi, o kte­rém se koneč­ně dozví­me  více z jeho minu­los­ti. A taky se obje­ví v klad­né roli jeden z nej­vět­ších zápo­rá­ku Krycek.

Zajímavá je napří­klad povíd­ka s „mon­ster“ téma­ti­kou, kte­rá se bude líbit fanouškům upí­ří téma­ti­ky (např. kniž­ní série Twilight).

V celé kni­ze se neob­je­ví agen­ti z 8. a 9. série Doggett ani Reyesová, veš­ke­ré pří­běhy se věnu­jí základ­ní tro­ji­ci. Je to vel­mi dob­ře, pro­to­že někte­ří fanouš­ci tyto dva nové agen­ty nema­jí moc rádi, a tak je kni­ha přes­ně tím, co čeka­jí.

Kniha je urče­na buď­to séri­á­lo­vým nad­šen­cům, nebo lidem, kte­ří se o nej­slav­něj­ším sci-fi seri­á­lu budou chtít něco více dozvě­dět.  Já mezi seri­á­lo­vé nad­šen­ce pat­řím a Akta X – Nikomu nevěř se mi líbi­la. Dozvěděl jsem se hod­ně zají­ma­vých podrob­nos­tí o jed­not­li­vých agen­tech a jejich živo­tech a dopl­ni­lo mi to seri­á­lo­vý pří­běh.


 • Autor: Maberry, Jonathan
 • Překladatel: Mikulka, Lumír
 • Série: Akta X
 • Pořadí v sérii: 1.
 • Název: Akta X - Nikomu nevěř
 • Původní název: The X-Files - Trust No One
 • Žánr: | Beletrie | Sci-fi a fan­ta­sy
 • EAN: 9788026906063
 • ISBN: 978-80-269-0606-3
 • Vazba: váza­ná
 • Formát: 150.00 x 230.00 mm
 • Počet stran: 416
 • Vydání: 1.
 • Datum vydá­ní: 3. 5. 2017

Knihu si může­te kou­pi v nakla­da­tel­ství Baronet ve sle­vě za 337 Kč.


Děkuji Karolině Koblížkové za korek­tor­ské prá­ce 🙂

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,35784 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53417 KB. | 21.09.2021 - 15:34:21