Soupisky 15-16 1.1

Soupisky pro letoš­ní sezo­nu 15-16.

Soupisky obsa­hu­jí tyto update:čŒeská extra­li­ga -k 30.9.2015

                                            NHL:k 25.10.2015

                                            obě skan­di­náv­ské ligy-švédská + finská)mají zatím aktu­a­li­za­ce k 30.5.2015-pracuje se na upda­te

                                            Švýcarská-k 25.9.2015

                                           Slovenská-k 25.10.2015

                                           KHL-k 11.9.2015

U švý­car­ské a němec­ké DEL ligy jsou kom­plet upra­ve­ny owerally hráčů,u ostat­ních hráčů se na nich pracuje.U NHL a čes­ké Extraligy čás­teč­ně jsou díky kole­gům z loňska!

Aby vám fun­go­val kalen­dář hra­cí čes­ké extra­li­gy je tře­ba pou­žít před začát­kem obrá­zek ‚kde je tře­ba týmy tak­to nastavit!Tímto zároveň vel­ké díky Vojghimu kte­rý pra­cu­je pře­váž­ně pro TBN ohled­ně sou­pi­sek a ostat­ní­ho za pou­ži­tí jeho kalen­dá­řů pro NHL a Extraligu.

Všechny sou­bo­ry ve slož­ce je tře­ba nakopírovat,tak kam pat­ří tedy exhi­bi­ti­on exh a exha do slož­ky doku­men­ty a nahra­dit stávající,to samé udě­lat se sou­bo­ry local viv a local bh do slož­ky se hrou kde najde­te slož­ku fe a dále db.bh a db.viv do slož­ky db opět v hlav­ní slož­ce.

NEZAPOMENOU ZMÁčŒKNOUT BH IMPORT PO ZKOPÍROVÁNÍ!!

Jakékoliv připomínky,názory,dotazy piš­te do fora či na naší face­boo­ko­vou strán­ku.

Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz

Soupisky 15-16 1.1
Ohodnoťte článek

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • Tipsport Extraliga 2015/16 - ELH 1.1 - ELH k 4.3.20166. dubna 2018 Tipsport Extraliga 2015/16 - ELH 1.1 - ELH k 4.3.2016 Postup instalace soupisek Tipsport Extraligy 2015/16 1)Soubory db.viv a tuning.viv zkopírujte do složky se hrou a to do složky db 2)Soubory exhibition.exh a exhibition exha.tdb do […]
  • EHA soupisky/rosters 1.12. dubna 2018 EHA soupisky/rosters 1.1 Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.   - Soupisky české Tipsport Extraligy k datu 10. 11. […]
  • EHA 15 soupisky/rosters 1.12. dubna 2018 EHA 15 soupisky/rosters 1.1 Je nutné mít nainstalované EHA NHL 15 pro správné fungování soupisek. Pokud máte šedé mantinely v Tipsport Extralize […]
  • EHA NHL 15 (Update NHL 09 na NHL 15) ver. by Jenda3. dubna 2018 EHA NHL 15 (Update NHL 09 na NHL 15) ver. by Jenda   v raru máte 2 odkazy ke stažení in rar you have two download links -Je aktualizace NHL 09 pro ročník 2014/2015. Obsahuje z části addony pro minulou […]
  • NHL 15 by EHA (Version by Jenda) - celý 5 Gb soubor6. dubna 2018 NHL 15 by EHA (Version by Jenda) - celý 5 Gb soubor EHA NHL 15 (Update NHL 09 na NHL 15) ver. by Jenda Tento balík je vytvořen v září 2015! -Je aktualizace NHL 09 pro ročník 2014/2015. Obsahuje z části addony pro […]
  • NHL 15 by EHA ( Version by Jenda) - Torrent5. dubna 2018 NHL 15 by EHA ( Version by Jenda) - Torrent EHA NHL 15 (Update NHL 09 na NHL 15) ver. by Jenda Soubor ke stáhnutí najdete na http://www.addony.net/download.php?id=182  -Je aktualizace NHL 09 pro ročník […]
  • EHA 15 MS soupisky/rosters 1.37. dubna 2018 EHA 15 MS soupisky/rosters 1.3 CZ: Soupisky jsou určeny pro orginální EHA15 patch s sm-ligou  "bez patche první ligy"   EN: Rosters are designed for orginální EHA15 patch […]
  • EHA 15 soupisky/rosters 1.23. dubna 2018 EHA 15 soupisky/rosters 1.2 CZ: Soupisky jsou určeny pro orginální EHA15 patch s sm-ligou  "bez patche první ligy" EN: Rosters are designed for orginální EHA15 patch with […]
  • DEL-Deutsche patch 144. dubna 2018 DEL-Deutsche patch 14 EHA NHL 14 (Update NHL 09 na NHL 14)DEL-Deutsche patch 14Tento patch je urcen pro fanoušky Nemecké ligy ( DEL). Nahrazuje ve Vašem NHL 14 Slovenskou extraligu a […]
  • MS 2016 - sestavy ver 1.17. dubna 2018 MS 2016 - sestavy ver 1.1 Postup instalace soupisek MS 2016 1.0   1)Soubory db.viv a tuning.viv zkopírujte do složky se hrou a to do složky db. 2)Soubory local bh a local viv opět do složky se hrou a to […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *