Soupisky 15-16 1.0

Soupisky 15-16 1.0
Ohodnoťte člá­nek

Soupisky pro prá­vě pro­bí­ha­jí­cí sezo­nu čes­ké extra­li­gy 15-16.Obsahují i hra­cí kalen­dář aktu­ál­ní  čes­ké extraligy.Dále jsou upra­ve­ny owerally u němec­ké ligy,švýcarské.Ostatní evrop­ské ligy jsou aktu­a­li­zo­vá­ny částečně,u rus­kých týmů chy­bí asi 9 týmů ješ­tě upravit.U čes­ké extra­li­gy jsou upra­ve­ny čís­la hráčů,dále laj­ny z posledního(1.kola).

AKTUÁLNOST SOUPISEK:

čŒeská extraliga-k 13.9 2015

NHL-k 30.5.2015-upraví se po kem­pech

KHL-k 11.9.2015(zbývá upra­vit Omsk,Mytišči,Chabarovsk,Kazaň,Slovan,Lada T.,Sochi,Medveščak,Vladivostok(nastavení včetně aktul.lajen)

Švédská-k 30.5.2015

Finská-k 30.5.2015

Švýcarská-k 25.8.2015

Slovenská-k 20.4.2014

Je tře­ba při­po­me­nout že krom české,ruské ligy chy­bí  v laj­nách v něja­kých týmech hráči,kteří se budou prů­běž­ně doplňovat,nehrajte tedy pokud mož­no s těmi­to týmy zápasy,hra by vám pak moh­la padat!

 Poděkování:VOJGHI-TBN za poskyt­nu­tí kalen­dá­ře pro českou extra­li­gu pro jeho sou­pis­ky 

 NHL 09 ELITE ROSTER 2015-2016

Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *