HC Kometa Brno - Jerseys for Play-Off 2014


(CZ) Tento patch obsa­hu­je dre­sy klu­bu HC Kometa Brno pro prá­vě pro­bí­ha­jí­cí play-off čes­ké Tipsport extra­li­gy. Patch samo­zřej­mě obsa­hu­je také dre­sy do menu hry.

Tvůrci dre­sů: 7BECKS & SPIDEY (EuropeanHockeyAddons)

Poděkování: DEMOUL (Šablony helem)

POZNÁMKA:

Dresy pro základ­ní část 2013/14 a alter­na­tiv­ní dres ze sezó­ny minu­lé byly pře­su­nu­ty na pozi­ci 3,4 a 5, tak­že pro správ­nou funkč­nost všech 5 dre­sů je nut­né pomo­cí pro­gra­mu NHLVIEW nasta­vit u týmu HC Kometa Brno počet dre­sů na hod­no­tu 5 nebo vyčkat na nové sou­pis­ky, kte­ré již toto nasta­ve­ní budou obsa­ho­vat.

(EN) This patch con­ta­ins jer­seys of the club HC Kometa Brno for current play-off of the Czech Tipsport extra­le­a­gue. Of cour­se, patch also con­ta­ins jer­seys for the game menu.

Jerseys makers: 7BECKS & SPIDEY (EuropeanHockeyAddons)

Thanks to: DEMOUL (Helmets tem­pla­te)

NOTE:

Jerseys for regu­lar sea­son and alter­na­te jer­sey from last sea­son have been moved to posi­ti­on 3,4 and 5, so for the correct wor­king of all 5 jer­seys it’s necessa­ry to use NHLVIEW to set num­ber of jer­seys by the team HC Kometa Brno to value of 5 or to wait for the new ros­ters, which will alrea­dy con­ta­in this settings.

Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz


Ohodnoťte článek


Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • HC Oceláři Třinec - Jerseys for Play-Off 20142. dubna 2018 HC Oceláři Třinec - Jerseys for Play-Off 2014 (CZ) Tento patch obsahuje dresy klubu HC Oceláři Třinec pro právě probíhající play-off české Tipsport extraligy. Patch samozřejmě obsahuje […]
  • Czech Tipsport Extraleague - Jerseys 2013/145. dubna 2018 Czech Tipsport Extraleague - Jerseys 2013/14 (CZ) Tento patch obsahuje dresy všech klubů české Tipsport extraligy pro aktuální sezónu 2013/14. Patch samozřejmě obsahuje také dresy do menu […]
  • HC Lev Praha - Jerseys for Play-Off 20145. dubna 2018 HC Lev Praha - Jerseys for Play-Off 2014 (CZ) Tento patch obsahuje dresy klubu HC Lev Praha pro právě probíhající play-off (Gagarinův pohár 2013-2014) Kontinentální hokejové […]
  • KHL MEGAPATCH 14 by EHA and colleagues1. dubna 2018 KHL MEGAPATCH 14 by EHA and colleagues KHL MEGAPATCH 14 by EHA and colleaguesDoporučuju tento Megapack nainstalovat pro další funkčnost EHA NHL Balík obsahuje: Dresy do hry: zMaker […]
  • Sparta Praha - 110 years anniversary jersey by Krtkin1. dubna 2018 Sparta Praha - 110 years anniversary jersey by Krtkin (CZ) Tento patch obsahuje dresy klubu Sparta Praha k výročí 110 let existence klubu. Patch samozřejmě obsahuje také dres do menu hry. (EN) This patch contains jerseys […]
  • EHA 15 MS soupisky/rosters 1.37. dubna 2018 EHA 15 MS soupisky/rosters 1.3 CZ: Soupisky jsou určeny pro orginální EHA15 patch s sm-ligou "bez patche první ligy" EN: Rosters are designed for orginální EHA15 patch with […]
  • EHA 15 soupisky/rosters 1.23. dubna 2018 EHA 15 soupisky/rosters 1.2 CZ: Soupisky jsou určeny pro orginální EHA15 patch s sm-ligou "bez patche první ligy" EN: Rosters are designed for orginální EHA15 patch with SM-League […]
  • EHA rosters 1.4 for Swiss patch4. dubna 2018 EHA rosters 1.4 for Swiss patch V soupiskách 1.4 jsou již sestavy pro Spengler Cup 13. Spengler Cup 13 rosters are in rosters 1.4. Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 a SWISS patch pro […]
  • EHA rosters 1.4 for DEL patch2. dubna 2018 EHA rosters 1.4 for DEL patch Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 a DEL patch pro správné fungování soupisek. V soupiskách 1.4 jsou již sestavy pro Spengler Cup […]
  • Czech Tipsport Extraleague - Ices 2013/147. dubna 2018 Czech Tipsport Extraleague - Ices 2013/14 (CZ) Tento patch obsahuje ledy všech klubů české Tipsport extraligy pro aktuální sezónu 2013/14. Tvůrci ledů: BENNY & 7BECKS […]