EHA-NHL-14-Launcher

Launcher je spouš­tě­cí pro­gram naše­ho EHA NHL 14. Jedná se aktu­a­li­za­ci původ­ní­ho laun­che­ru obsa­že­né­ho v EHA NHL 14. Chyby z prv­ní ver­ze opra­ve­ny.
Funkce:
- Změna jazy­ku do češtiny nebo angličtiny
- Změna jazy­ku komen­tá­ře
- Spuštění samot­né hry
- Odkazy na naše weby
- Odstranění int­ra
- Obnovení odstra­ně­né­ho int­ra
- Upravení nasta­ve­ní klá­ves­ni­ce
- Upravení nasta­ve­ní kamer ve hře
- Upravení sou­pi­sek (NHLview)
- Upravení nasta­ve­ní hry

Launcher is pro­gram for laun­ching of our EHA NHL 14. It’s upda­te for first ver­si­on of laun­cher which is inclu­ded in EHA NHL 14. Bugs from first ver­si­on fixed.

Functions:
- Change lan­gu­age to Czech or English
- Change com­men­ta­ry lan­gu­age
- Launch the game
- Links to our web­si­tes
- Delete intro
- Restore dele­ted intro
- Edit key­bo­ard settings
- Edit came­ras in game
- Edit ros­ters (NHLview)
- Edit game settings

Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz

Ohodnoťte článek


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • EHA rosters SOCHI 14 for DEL patch3. dubna 2018 EHA rosters SOCHI 14 for DEL patch Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.Je nutné mít nainstalovaný NLA DEL patch.Pro tyto […]
  • EHA rosters BASIC SOCHI 20146. dubna 2018 EHA rosters BASIC SOCHI 2014 Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.Pro tyto soupisky je nefunkční SHL liga.  - Soupisky […]
  • EHA rosters SOCHI 14 for SWISS patch4. dubna 2018 EHA rosters SOCHI 14 for SWISS patch Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.Je nutné mít nainstalovaný NLA SWISS patch.Pro […]
  • EHA soupisky-rosters 1.45. dubna 2018 EHA soupisky-rosters 1.4 V soupiskách 1.4 jsou již sestavy pro Spengler Cup 13. Spengler Cup 13  rosters are in rosters 1.4.  Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro […]
  • EHA rosters 1.4 for DEL patch2. dubna 2018 EHA rosters 1.4 for DEL patch Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 a DEL patch pro správné fungování soupisek. V soupiskách 1.4 jsou již sestavy pro Spengler Cup […]
  • EHA rosters 1.3 for Swiss patch6. dubna 2018 EHA rosters 1.3 for Swiss patch V soupiskách 1.3 je i Arosa challenge. Zapoměl jsem promiňte.  Arosa chalange rosters are in rosters 1.3 . I forgot sorry. Je nutné mít nainstalované EHA […]
  • EHA rosters 1.5 for DEL patch6. dubna 2018 EHA rosters 1.5 for DEL patch Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.Je nutné mít nainstalovaný NLA DEL patch. - […]
  • EHA rosters 1.5 for Swiss patch7. dubna 2018 EHA rosters 1.5 for Swiss patch Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.Je nutné mít nainstalovaný NLA SWISS […]
  • EHA soupisky-rosters 1.56. dubna 2018 EHA soupisky-rosters 1.5 Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek. - Soupisky české Tipsport Extraligy k datu 12. 1. 2014- […]
  • EHA 15 soupisky/rosters 1.03. dubna 2018 EHA 15 soupisky/rosters 1.0 Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.Pokud máte rozházané soupisky nainstalujte si […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *