EHA 15 MS soupisky/rosters 1.3

EHA 15 MS soupisky/rosters 1.3
Ohodnoťte člá­nek

CZ: Soupisky jsou určeny pro orgi­nál­ní EHA15 patch s sm-ligou  „bez patche prv­ní ligy“

 

EN: Rosters are designed for orgi­nál­ní EHA15 patch with SM-League „patch without first lea­gue“

 

 

 

- Soupisky čes­ké Tipsport Extraligy k datu 1.2. 2015(včetně aktu­a­li­za­cí atri­bu­tů hráčů,čísel dresů,věku ‚drže­ní hole...)

 

- Soupisky slo­ven­ské Tipsport extra­li­gy k datu 19. 3. 2014-dodělají se poz­dě­ji

 

- Soupisky NHL k datu 15. 3. 2015-(včetně aktu­a­li­za­cí posled­ních pře­stu­pů před uzá­věr­kou, atri­bu­tů hráčů,čísel dresů,věku ‚drže­ní hole...)

 

- Soupisky KHL k datu 19. 2. 2015-(včetně aktu­a­li­za­cí atri­bu­tů hráčů,čísel dresů,věku ‚drže­ní hole...)

 

- Soupisky němec­ké DEL k datu 19. 3. 2014-dodělají se poz­dě­ji

 

- Soupisky fin­ské SM ligy k datu 19. 3. 2014-dodělají se poz­dě­ji

 

- Soupisky švéd­ské SHL k datu 19. 3. 2014-dodělají se poz­dě­ji

 

- Soupisky švý­car­ské NLA k datu 19. 3. 2014-dodělají se poz­dě­ji

 

- Soupisky pro ALL STAR GAME KHL v Bratislavě k datu 19. 2. 2015

 

 -sou­pis­ky ALL STAR NHL v Columbusu k datu-19.2.2015

 

- Soupisky spe­ci­ál­ně udě­la­né pro letoš­ní MS Praha,Ostrava.

  Přesné sesta­vy mužstev,rozdělení řad mužstev,čísla dresů,kapitáni,zástupci,aktualizované hod­no­ce­ní hráčů(reprezentantů).

 

 

 

EN:

 

- Rosters Czech Extraliga Tipsport to date 1.2 2015 (inclu­ding upda­tes attri­bu­tes of pla­yers, num­bers, jer­seys, age, hol­ding sticks ...)

 

- Rosters Slovak Tipsport extra­li­gy to date 19. 3. 2014-are finishing later

 

- NHL ros­ters to date 15. 3. 2015- (inclu­ding upda­tes last transfers befo­re the dead­li­ne, pla­yer attri­bu­tes, Shirt num­bers, age, hol­ding sticks ...)

 

- Rosters KHL to date 19. 2. 2015- (inclu­ding upda­tes attri­bu­tes of pla­yers, num­bers, jer­seys, age, hol­ding sticks ...)

 

- Rosters German DEL to date 19. 3. 2014-are finishing later

 

- Rosters Finnish SM League to date 19. 3. 2014-are finishing later

 

- Rosters Swedish SHL to date 19. 3. 2014-are finishing later

 

- Rosters Swiss NLA to date 19. 3. 2014-are finishing later

 

- Rosters for ALL STAR GAME KHL in Bratislava at the date of 19. 2. 2015

 

 NHL ALL STAR -sou­pis­ky in Columbus to-date February 19, 2015

 

- Rosters spe­ci­ally made for this year’s MS Praha, Ostrava.

   Precise assem­bly teams, divi­si­on teams rows, num­bers jer­seys, cap­ta­ins, repre­sen­ta­ti­ves, upda­ted pla­yer ratings (repre­sen­ta­ti­ves).

Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz

Jiří Borový

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • EHA 15 soupisky/rosters 1.23. dubna 2018 EHA 15 soupisky/rosters 1.2 CZ: Soupisky jsou určeny pro orginální EHA15 patch s sm-ligou  "bez patche první ligy" EN: Rosters are designed for orginální EHA15 patch with […]
  • EHA rosters 1.6 for SWISS patch4. dubna 2018 EHA rosters 1.6 for SWISS patch     Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek. Je nutné mít nainstalovaný NLA […]
  • EHA rosters 1.6 for DEL patch4. dubna 2018 EHA rosters 1.6 for DEL patch     Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek. Je nutné mít nainstalovaný NLA DEL […]
  • EHA rosters BASIC 1.76. dubna 2018 EHA rosters BASIC 1.7     Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.     - Soupisky české Tipsport […]
  • EHA rosters BASIC 1.66. dubna 2018 EHA rosters BASIC 1.6     Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.     - Soupisky české Tipsport […]
  • EHA rosters 1.5 for DEL patch6. dubna 2018 EHA rosters 1.5 for DEL patch Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.Je nutné mít nainstalovaný NLA DEL patch. - […]
  • EHA rosters 1.2 for Swiss patch4. dubna 2018 EHA rosters 1.2 for Swiss patch Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 a SWISS patch pro správné fungování soupisek.   - Soupisky české Tipsport Extraligy k […]
  • EHA 15 soupisky/rosters 1.12. dubna 2018 EHA 15 soupisky/rosters 1.1 Je nutné mít nainstalované EHA NHL 15 pro správné fungování soupisek. Pokud máte šedé mantinely v Tipsport Extralize […]
  • EHA 15 soupisky/rosters 1.03. dubna 2018 EHA 15 soupisky/rosters 1.0 Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.Pokud máte rozházané soupisky nainstalujte si […]
  • EHA 15 soupisky-rosters 1.0 Repair-Oprava2. dubna 2018 EHA 15 soupisky-rosters 1.0 Repair-Oprava Jedná se jen o opravu kvůli pádu hry.  It is only a repair due to the fall games. Je nutné mít nainstalované EHA NHL 15 pro správné […]

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *