All Teams Logos 2013/14 by EHA


(CZ) Tento patch obsa­hu­je loga klu­bů všech lig (NHL, KHL, Národní týmy, čŒeská ELH, Slovenská ELH, Švédská SHL, Finská SM-Liiga, Německá DEL, Švýcarská NLA a Ostatní týmy). Patch obsa­hu­je loga do menu i loga do nové­ho uka­za­te­le skó­re, kte­rý bude spo­leč­ně s dal­ší gra­fi­kou již brzy zde ke sta­že­ní.

Instalace: Ve sta­že­ném archi­vu nalez­ne­te 3 insta­lač­ní sou­bo­ry. Jeden pro základ­ní ver­zi NHL (bez SWISS patche a DEL patche), dru­hý pro ver­zi s naista­lo­va­ným SWISS patchem a tře­tí pro ver­zi s naista­lo­va­ným DEL patchem. Vy tedy může­te zvo­lit pří­sluš­ný insta­lač­ní sou­bor a spus­tí­te jej.

 

(EN) This patch con­ta­ins logos of clubs of all lea­gu­es (NHL, KHL, National Teams, Czech ELH, Slovak ELH, Swedish SHL, Finish SM Liiga, German DEL, Swiss NLA and Other teams). Patch con­ta­ins logos for menu and for new sco­reclock which will be avai­la­ble to down­lo­ad with other gra­phics soon.

 

Installation: In down­lo­a­ded fol­der you can find 3 install files. One for the basic ver­si­on of the NHL (without SWISS patch and DEL patch), the second for the ver­si­on with installed SWISS patch a the thi­rd for the ver­si­on with installed DEL patch. So you can cho­o­se appro­pri­a­te install file and setup it.

Soubor sta­huj­te zde na webu Kritiky.cz

Ohodnoťte článek

Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Jiří Borový

Majitel a šéfredaktor Kritiky.cz

Související příspěvky:

  • EHA rosters 1.2 for Swiss patch4. dubna 2018 EHA rosters 1.2 for Swiss patch Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 a SWISS patch pro správné fungování soupisek.   - Soupisky české Tipsport Extraligy k […]
  • EHA rosters 1.4 for Swiss patch4. dubna 2018 EHA rosters 1.4 for Swiss patch V soupiskách 1.4 jsou již sestavy pro Spengler Cup 13. Spengler Cup 13  rosters are in rosters 1.4.  Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 a SWISS […]
  • EHA rosters BASIC 1.66. dubna 2018 EHA rosters BASIC 1.6     Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.     - Soupisky české Tipsport […]
  • EHA rosters 1.6 for SWISS patch4. dubna 2018 EHA rosters 1.6 for SWISS patch     Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek. Je nutné mít nainstalovaný NLA […]
  • EHA rosters BASIC 1.76. dubna 2018 EHA rosters BASIC 1.7     Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.     - Soupisky české Tipsport […]
  • EHA soupisky-rosters 1.27. dubna 2018 EHA soupisky-rosters 1.2 Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.   - Soupisky české Tipsport Extraligy k datu 6. 12. […]
  • EHA soupisky/rosters 1.12. dubna 2018 EHA soupisky/rosters 1.1 Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek.   - Soupisky české Tipsport Extraligy k datu 10. 11. […]
  • EHA soupisky/rosters 1.04. dubna 2018 EHA soupisky/rosters 1.0 Je nutné mít nainstalované EHA NHL 14 pro správné fungování soupisek. - Soupisky české Tipsport Extraligy k datu 28. 10. 2013 - […]
  • EHA 15 MS soupisky/rosters 1.37. dubna 2018 EHA 15 MS soupisky/rosters 1.3 CZ: Soupisky jsou určeny pro orginální EHA15 patch s sm-ligou  "bez patche první ligy"   EN: Rosters are designed for orginální EHA15 patch […]
  • EHA 15 soupisky/rosters 1.23. dubna 2018 EHA 15 soupisky/rosters 1.2 CZ: Soupisky jsou určeny pro orginální EHA15 patch s sm-ligou  "bez patche první ligy" EN: Rosters are designed for orginální EHA15 patch with […]