Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Domacírady
Kritiky.cz > Profily osob > Adam West

Adam West

West

Adam West (19.9.1928 – 9. 6. 2017), vlast­ním jmé­nem , William West Anderson, se naro­dil v Seattlu. Vyrostl tam a jako mla­dík nastou­pil do armá­dy a po voj­ně se vzal prá­ci jako DJ a nako­nec zís­kal titul v umě­ní na Lakeside School v Seattlu.

1959 se pře­stě­ho­val do Hollywoodu a pře­jme­no­val se na Adama Westa, aby byl pro své fanouš­ku sná­ze zapa­ma­to­va­tel­ný.

Jeho nej­vět­ší rolí se stal film Batman z roku 1966. Svojí roli si zopa­ko­val i v seri­á­lu stej­né komik­so­vé posta­vy. Mimo svo­jí nej­zná­měj­ší roli Batmana měl i nabíd­ky na Jamese Bonda ve fil­mu Diamanty jsou věč­né.

Jeho ostat­ní herec­ké role zůsta­li ve stí­nu Batmana z 60. let. Patřil ale mezi čet­né návštěv­ní­ky talkshow a roz­hla­so­vých pořa­du, a tak jeho slá­va zůsta­la u Batmana.

Věnoval se také dabin­gu ame­ric­kých seri­á­lů, kde se obje­vil v jeho dru­hé nej­slav­něj­ší roli Adama Westa, jako sta­ros­ty v seri­á­lu měs­teč­ka Quahogu v seri­á­lu Griffinovi.


Foto:

PopisPhoto of Adam West, taken at the 41st Emmy Awards 9/17/89 - Adam West and me (Alan Light) - Permission gran­ted to copy, pub­lish or post but ple­a­se cre­dit „pho­to by Alan Light“ if you can
Datum
Zdrojadamwest-1
AutorAlan Light; modi­fied by ane­to­de
Další ver­zeImage:AdamWest1989.jpg
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 2,60658 s | počet dotazů: 224 | paměť: 53317 KB. | 02.12.2021 - 16:31:20