Kritiky.cz > Recenze knih > Adalbert Stifter - Žula. Smolaři.

Adalbert Stifter - Žula. Smolaři.


Adalbert Stifter, slav­ný rodák z Horní Plané (dří­ve Oberplan), kte­ré­ho však navzdo­ry tomu, že je při­rov­ná­ván k jakési obdo­bě rakous­ké Boženy Němcové, sko­ro nikdo u nás nezná.

Škoda.

Ačkoliv žil Stifter v 19. sto­le­tí, tak něja­ké pře­hna­né vlas­ten­če­ní a naci­o­na­lis­mus mu zrov­na blíz­ké neby­ly. Ve svém díle se věno­val zejmé­na popi­su krás­né šumav­ské kra­ji­ny a cha­rak­te­ru roz­lič­ných „malých“ lidí, kte­ří onu oblast obý­va­li. Narazil jsem na něj více­mé­ně náho­dou při návštěvě dané loka­li­ty. Nutno podotknout, že „sráž­ka“ to byla cel­kem pří­jem­ná a odne­sl jsem si z ní i útlý sva­ze­ček jeho kni­hy s názvem Žula, Smolaři, se kte­rým bych Vás rád sezná­mil.

Úvodní Stifterova před­mlu­va o věcech „malých“ a „vel­kých“ nám dává nahléd­nout do duše člo­vě­ka ovliv­ně­né­ho osví­ce­nec­tvím a las­ka­vým pří­stu­pem ven­kov­ské­ho lidu (jak­ko­li to zní kli­šo­id­ně). Žula i Smolaři jsou de fac­to totož­né povíd­ky, jen s tím roz­dí­lem, že Smolaři jsou původ­ním tex­tem a Žula povíd­kou (nebo nove­lou), kte­rá už pro­šla pre­ciz­něj­ší revi­zí, nicmé­ně je dob­ré si je pře­číst obě, neboť tak dob­ře vyvstá­vá gene­ze celé­ho pří­bě­hu. V povíd­ce se Adalbert vra­cí do své­ho dět­ství, kdy se mu sta­lo nepěk­né faux pas a doma dostal pěk­ně vyhu­bo­vá­no. Pod svá kří­d­la si jej bere děde­ček, kte­rý koná ces­tu do sou­sed­ní ves­ni­ce a ces­tou malé­mu nezbe­do­vi vyprá­ví pří­běh z dáv­no minu­lých časů, z doby kdy na Šumavě řádil mor. Vyprávění je to napí­na­vé a děde­ček jej umně pro­klá­dá reá­li­e­mi tam­ní­ho kra­je. Před čte­ná­ři tak vyvstá­vá plas­tic­ký obraz kra­ji­ny a jejích lidí.

Text se mi četl dob­ře a spl­nil vše, co jsem od něj čekal a jsem tak rád, že jsem si pro sebe obje­vil zají­ma­vé­ho auto­ra, z jehož tex­tů čiše­la radost z psa­ní o kra­ji­ně a lidech, kte­ré musel vel­mi milo­vat. Otázkou je, co by řekl Horní Plané Stifter dnes. Koupil by si párek a zapla­val v Lipně?

Asi ne.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu12. března 2016 Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu Co se skrývá pod na první pohled kouzelnou knihou? Literární kavárna, k tomu káva a Paříž. To slibuje titul Šťastní lidé čtou a pijou kávu. Jak je tomu ale doopravdy? Diane je mladá […]
  • Šárka Zmátlíková: Kárová dáma7. prosince 2015 Šárka Zmátlíková: Kárová dáma Máte rádi záhady? Takové ty záhady, kdy vás autor donutí knížku přečíst celou, jinak se nedozvíte pravdu? Pokud ano, tak vás zajisté zaujme nová knížka Kárová dáma, od spisovatelky Šárky […]
  • Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová29. března 2016 Bytosti z bájí a legend: Anita Ganeriová Různé bytosti, které často naháněly hrůzu, už když se vyslovilo jejich jméno či naopak ty hodné, které měly lidi chránit, jsou součástí života člověka snad odjakživa. Různá smyšlená […]
  • Víš, kde jsou děti stromů?14. října 2019 Víš, kde jsou děti stromů? Máte rádi příběhy o zvířatech a lese?  Chcete se vypravit na dobrodružné putování lesem a spát přitom pod širákem? Podaří se hajnému Petrovi najít veverčákovi rodinu?  Hajný Petr bydlí ve […]
  • Andrea Corqueirová - Republikáni, šokující odhalení (1999)19. října 2019 Andrea Corqueirová - Republikáni, šokující odhalení (1999) Unholy Cathedral, Praha - 1999Mnoho z vás si jistě pamatuje na politickou stranu SPR-RSČ, která nám tuším že po dvě volební období seděla v Poslanecké Sněmovně. Já o nich teď dokonce píši […]
  • MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí8. dubna 2016 MACMAHON, Kathleen. Takhle to končí Příběh o hledání kořenů. Příběh o hledání blízkosti a vzdálenosti. Příběh o prožívání života tady a teď. Hlavní hrdinka Addie, architektka na volné noze, miluje dvě věci, plavání a psa. […]
  • Kiršův Milionový email7. prosince 2015 Kiršův Milionový email O Davidu Kiršovi jsem se možná už někdy zmiňoval. Ačkoli mám o jeho osobě stále některé pochybnosti, jeho knížka Milionový email mne mile překvapila. Je fakt, že si mohl odpustit to […]
  • Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí24. března 2016 Michaela Fišarová: A-Ž půjdeš do školy: Pro kluky, co se neztratí „Počkej, až půjdeš do školy!“ Máte doma předškoláka a tato věta zní (většinou jako výhrůžka) u vás doma dost často? A chudák dítko neví, jestli se na ten „nový život“ těšit nebo spíš bát?  […]
  • Investování pro začátečníky6. června 2016 Investování pro začátečníky Znáte systém a finanční strategii akciových a dluhopisových investic či fondů životního cyklu? Víte, jaké výhody a nevýhody jsou spojeny se stavebním spořením, životním pojištěním a […]
  • Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny8. listopadu 2015 Zuzana Pospíšilová: Kouzelné vánoční sny „Někdy se lidem přihodí něco, o čem se jim ani nezdálo“ a „Ten, kdo radost rozdává, ten ji také dostává“ jsou motta Zuzany Pospíšilové, ostravské autorky více jak osmdesátky dětských knih. […]