Kritiky.cz > Filmové recenze > Abril despedacado (Behind the Sun, V žáru slunce) 2011

Abril despedacado (Behind the Sun, V žáru slunce) 2011

Brazilský reži­sér Salles (autor slav­ných Motocyklových dení­ků) má na svém kon­tě neje­den pozo­ru­hod­ný fil­mař­ský zářez. Film V žáru slun­ce nás při­vá­dí do roku 1910 na bra­zil­skou - poměr­ně chu­dou - plan­táž, kde rodi­na Breves dře do úmo­ru, aby si zajis­ti­la základ­ní obži­vu. Tato rodi­na žije v sil­ném nepřá­tel­ství (kte­ré se snad už dědí po gene­ra­ce) s rodi­nou svých sou­se­dů jmé­nem Ferreiras. Právě motiv pomsty a vzá­jem­né nená­vis­ti je hna­cím moto­rem děje fil­mu, kte­rý nám před­sta­vu­je jeho vyprá­věč - Pacu, malý chla­pec, kte­rý svou spe­ci­fic­kou dět­skou mys­lí je někdy moud­řej­ší než jeho otec, jenž ctí zása­du, „oko za oko, zub za zub“, což však v koneč­ném důsled­ku vede k ani­hi­la­ci obou sou­pe­ří­cích stran.
Tento sní­mek má poklid­né tem­po, divák si může vychut­ná­vat poma­lé zábě­ry pou­ta­vé bra­zil­ské kra­ji­ny, z nichž pří­mo sálá všu­dypří­tom­né hor­ko. Dobrý je i výběr her­ců, z nichž zejmé­na Rodrigo Santoro v roli star­ší­ho syna a poz­dě­ji též „živé mrt­vo­ly“ hra­je oprav­du skvě­le. Asi je to atmo­sfé­rou, netra­dič­nos­tí ono­ho mís­ta, ale film je přes počá­teč­ní nepří­stup­nost vel­mi pou­ta­vý a zají­ma­vý, nicmé­ně v naší zemi - sou­dě dle reak­cí mého oko­lí a rela­tiv­ně níz­ké­ho počtu hod­no­ce­ní na čsfd - doce­la nezná­mý.
Nikdy asi neza­po­me­nu na to, co zna­me­ná, když krev na koši­li zežlout­ne...
A kni­ha se dá číst i vzhů­ru noha­ma. I to se z fil­mu dozví­te (samo­zřej­mě v pat­řič­ných sou­vis­los­tech).

  • Do posledního dechu - 60 %29. ledna 2016 Do posledního dechu - 60 % Odvaha a pořádná dávka zkušeností nechybí hlavním hrdinům filmu, který připomíná skutečnou událost z roku 1952. Pro někoho to je už doba „pravěku“, ale skuteční hrdinové se rodí v každé […] Posted in Filmové recenze
  • PlayAllspoluprace125. února 2007 Goyovy přízraky - Recenze Miloš Forman, živoucí režisérská legenda se zvučným jménem. Jako jedni z mála vyvolených jsme mohli zhlédnout nové dílo tohoto velikána, které nese název Goyovy přízraky. Tento film má u […] Posted in Filmové recenze
  • Jana Eyrová - 80%11. srpna 2011 Jana Eyrová - 80%  Charlotte Brontëová napsala roku 1847 klasickou milostnou romanci, která ve svých časech ohromila čtenáře feministickým smýšlením hlavní hrdinky a dá se říct, že předběhla svou dobu. O […] Posted in Filmové recenze
  • PUSINKY20. dubna 2007 PUSINKY Konečně český film s mladými hrdinkami, který se nechová jako parodie na sebe sama.První zamyšlení nad tímto filmem bych asi věnovala jeho přístupnosti, která je označna dvěma pé, tedy PP […] Posted in Filmové recenze
  • Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha19. května 2017 Kouzelný atlas - Putování časem - Královna Marie Terezie - kniha Dvanáctiletá holka jménem Bára se s rodiči z Prahy přestěhovala na venkov a tak trochu jí to vadí. Ovšem na druhé straně s koupí rodinného domu získala i kočku Barču. Navíc vlastní […] Posted in Recenze knih
  • Alexander Veliký - recenze16. února 2005 Alexander Veliký - recenze Asi s podobnou bolestí v srdci jako já, musí i fanoušci Olivera Stona sledovat jeho stále krkolomější pád. Stonův nejnovější snímek Alexander Veliký je toho jen dalším důkazem. Proč ta […] Posted in Filmové recenze
  • Wrong [65%]29. března 2013 Wrong [65%] Quentin Dupieux je poměrně hodně osobitým filmařem. Jeho poslední snímek Rubber se dokonce dostal i na některé tuzemské filmové festivaly pod názvem Guma. Snímek, kde hlavního zabijáka […] Posted in Filmové recenze
  • Cesta ven (2014)25. března 2015 Cesta ven (2014) Za film "Cesta ven" jsem moc rád. Až se mi chce napsat něco ve smyslu, že konečně někdo natočil snímek, který reflektuje aktuální problémy současnosti a neřeší jakousi pohádkovou virtuální […] Posted in Filmové recenze
  • EDITH PIAF28. června 2007 EDITH PIAF Strhující film o drobné ženě s mocným hlasem, jejíž osud vás naplno zasáhne. Písně Edith Piaf zná snad téměř každý. Jaký byl však osud této ženy, jejíž hlas zní tak teskně a vášnivě? To […] Posted in Filmové recenze
  • Legenda o Zorrovi - The Legend of Zorro3. dubna 2006 Legenda o Zorrovi - The Legend of Zorro Pokračování. Už jen toto samotné slovo obvykle znamená několik odečtených bodů od celkového hodnocení filmu. S troškou nadsázky by se dalo říct, že i kdyby byl druhý (popřípadě jakýkoliv […] Posted in Filmové recenze

Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Další naše články...