Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > A v srdci láska - křehký příběh o nejdůležitějších věcech v životě

A v srdci láska - křehký příběh o nejdůležitějších věcech v životě

Praha
Praha
1 hvězda2 hvězdy3 hvězdy4 hvězdy5 hvězd (zatím nehodnoceno)
Loading...

Hledáte zají­ma­vé čte­ní, v němž se dosta­ne­te mezi dva svě­ty a časo­vé linie roku 1921 a 1980? Australská autor­ka Favel Parrettová v romá­nu A v srd­ci lás­ka se věnu­je všed­ní­mu živo­tu a vzta­hům jed­né rodi­ny napříč svě­tem. 

Román se nachá­zí ve dvou časo­vých lini­ích minu­los­ti v Praze a Melbourne. Knížka je poctou autor­ky a vyzná­ním svým pra­ro­di­čům, i poctou Černému diva­dlu Jiřího Srnce, kte­ré nejen za tota­li­ty vná­še­lo bar­vy do čer­no­čer­né tmy.

a v srdci laska

Eva a Máňa jsou jed­no­va­ječ­ná dvoj­ča­ta, kte­ré osud jed­no­ho dne roz­dě­lí. Jejich vaz­by, ale zůsta­nou pev­né. Je život jin­de jed­no­duš­ší? Jak se tyto dva svě­ty vlast­ně mohou potkat?

Román se mně líbil, byl vel­mi dojem­ný. Zaujaly mě rodin­né vaz­by i pou­to, kte­ré mezi celou rodi­nou bylo. Také jakým způ­so­bem autor­ka vyprá­ví. To že se časo­vé linie stří­da­ly vůbec neva­dí. Ba nao­pak je vidět ten roz­díl, jak se žilo v Melbourne, jak v Praze v 80. letech

Kniha má 216 stran, je roz­dě­le­na na kapi­to­ly, zakon­če­na poznám­kou autor­ky a podě­ko­vá­ním těm, co se na kni­ze podí­le­li.

Na titul­ní strán­ce je krás­ná polič­ka na níž jsou kera­mic­ké kořen­ky s nápi­sem Praha a Melbourne.

Ukázka z kni­hy:

Luďkovi se toči­la hla­va z vůně říz­ků, kte­ré se dozla­to­va sma­ži­ly na pán­vi. Teta Máňa je tak dob­rá kuchař­ka. Snažil se skrýt radost z toho, že dneska vaří ona, aby neroz­la­dil babič­ku. Tohle bylo téma, kte­ré mezi nimi způ­so­bo­va­lo roz­bro­je. A tak to nechal být. Nikdy se neze­ptal, co bude k obě­du ani kdo bude vařit. Ale fakt měl straš­nou radost, když to byla teta Máňa. Od ní chut­na­la dob­ře i zele­ni­na. I mrkev. Dokonce i zelí.

Babička říka­la, že Máňa vaří dob­ře jen pro­to, že v Londýně pra­co­va­la jako slu­žeb­ná a nau­či­li jí to.

„Nikdo mě nikdy vařit neu­čil,“ vyprá­vě­la mu pak teta. „Nic jsme nemě­li. Nebylo ani z čeho vařit.“

Když babič­ku tako­vé věci říka­la, teta na to nikdy nere­a­go­val. Jen se na svou sest­ru váž­ně díva­la, rty pev­ně sevře­né.

Několik slov o autor­ce:

Australská autor­ka Favel Parrettová na sebe upo­zor­ni­la hned svou prvo­ti­nou z roku 2011 Pat the Shallows (Přes měl­či­ny), kte­rá zazna­me­na­la mezi­ná­rod­ní ohlas, byla nomi­no­vá­na na něko­lik cen a vynes­la své autor­ce jak Dobbie Literary Award, tak cenu ABIA pro začí­na­jí­cí spi­so­va­te­le. Na úspěch navá­za­la pří­bě­hem When The Night Comes (Až při­jde noc, Práh 2017).

Její tře­tí, čás­teč­ně auto­bi­o­gra­fic­ký román There Was Still Love) A v srd­ci lás­ka, Metafora, 2020) popi­su­je jed­no­du­chým jazy­kem plným dět­ské ima­gi­na­ce oby­čej­ný všed­ní život a vzta­hy jed­né rodi­ny, roz­dě­le­né ději­na­mi. Autorka jím vzdá­vá hold svým pra­ro­di­čům, díky nimž pro­ži­la lás­ky­pl­ně dět­ství. Román zís­kal v roce 2020 oce­ně­ní Indie Book Award za kni­hu roku v kate­go­rii belet­rie.

  • Autor: Favel Parrettová
  • Přeložila: Slavěna Brownová
  • Žánr: román pro ženy
  • Vydáno: 2020, Vydala Grada pod znač­kou METAFORA, Praha
  • Počet stran: 216
  • Vazba kni­hy: pev­ná s papí­ro­vým pře­ba­lem
  • ISBN: 978-80-7625-145-8


Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
Odebírat
Upozornit na
guest
0 Komentáře
Inline Feedbacks
Zobrazit všechny komentáře
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

|

0
Budeme rádi za vaše názory, zanechte prosím komentář.x
Stránka načtena za 1,98249 s | počet dotazů: 267 | paměť: 60046 KB. | 19.08.2022 - 22:18:27