Partnerské stránky: Simpsonovi.Blog | Rick a Morty | Rozčarování | Futurama
Kritiky.cz > Recenze knih > A - kniha - recenze - 100 %

A - kniha - recenze - 100 %

464 base
464 base

Pavel Čech pat­ří mezi spi­so­va­te­le a také ilu­strá­to­ry, jenž si vytvá­ře­jí vlast­ní svět. Magickou atmo­sfé­ru dodá­vá svým kni­hám jak psa­ným, tak i čis­tě jen s ilu­stra­ce­mi. Jednou tako­vou je A. Neobvyklý nápad, pojme­no­vat celé dílo počá­teč­ním pís­me­nem abe­ce­dy. Pohádkový pří­běh je čis­tá kres­ba, žád­né pís­me­na. Opět to neva­dí. Někdo si mož­ná mys­lí, že tako­vá kni­ha není to pra­vé oře­cho­vé, ale to se ple­te. Přestože čer­pal z urči­tých vlast­ních zku­še­nos­tí, tak se nejed­ná pří­mo o jeho život­ní pří­běh.

Příběh pojed­ná­vá o chla­pí­ko­vi, jehož jmé­no nebo spíš čís­lo zní 21868, kte­rý pra­cu­je ve stro­jí­ren­ském závo­dě. Každé ráno vstá­vá a musí do prá­ce, ale nemá z toho zrov­na radost­nou nála­du. V prů­bě­hu času se ovšem pro­je­ví nad­řa­ze­nost dru­hých, hlav­ně tedy pís­me­ne A, až se z toho vyvi­ne pří­běh o útla­ku a nesvo­bo­dě, ale ne navždyc­ky. Někomu by to moh­lo při­po­mí­nat chví­le před a po revo­lu­ci, ale není tomu tak – kni­ha je dost nad­ča­so­vá.

Větší polo­vi­na kni­hy je ilu­stro­va­ná čer­no­bí­le, ten zby­tek už barev­ně. Kontrast je per­fekt­ní, kníž­ku, když ote­vře­te, tak si ji pro­lis­tu­je­te, pro­to­že se pros­tě bude líbit. Je zce­la jis­tě vhod­ně pro děti i dospě­lé, nezá­vis­le na tom, jaký kdo má rád kniž­ní žánr. Kniha dis­po­nu­je 60 stra­na­mi a spa­dá pod­le mě do kate­go­rie pohá­dek, i když knih­ku­pec­tví to vidí jinak.

Knihu věno­va­lo nakla­da­tel­ství Petrkov.

 • Autor: Pavel Čech
 • Žánr: belet­rie, komiks
 • Nakladatelstvi: Petrkov
 • Datum vydá­ní: 2016

Jak bude rekla­ma vypa­dat?
-
Nechceš zde rekla­mu napo­řád jen za 50 Kč?
Zobrazit for­mu­lář pro nákup
 • Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 %28. března 2017 Vánoční koleda čili Vánoční povídka s duchy - kniha - recenze - 100 % Příběh starý více jak 170 let a stále aktuální. Tak by se dala zhodnotit dramatická pohádka Vánoční koleda čili Vánoční povídání s duchy od světoznámého spisovatele Charlese Dickense. […] Posted in Recenze knih
 • O mráčkovi - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 O mráčkovi - kniha - recenze - 100 % Tahle pohádka je věnována synovi autora, Pavla Čecha – Jiří. Tahle knížečka je bohatě ilustrovaná a dá se říct, že na každou stránku ilustrací připadá jedna věta příběhu, až na čestné […] Posted in Recenze knih
 • Dobrodružství pavouka Čendy 2 - kniha - recenze - 100 %27. března 2017 Dobrodružství pavouka Čendy 2 - kniha - recenze - 100 % Druhý díl pohádky o malém pavoukovi jménem Čenda má podtitul V lese a tentokrát spisovatel a ilustrátor Pavel Čech kromě kresby sáhl i k písmu – rozumějme – je to naprosto plnohodnotný […] Posted in Recenze knih
 • Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 %26. března 2017 Velká knižní záhada - kniha - recenze - 100 % Pavel Čech stvořil vynikající pohádkovou knihu s neotřelým nápadem. Velká knižní záhada opět mimo jiné vyniká krásnými obrázky, jejichž autorem je též sám spisovatel. Děj je dost zajímavý. […] Posted in Recenze knih
 • Dědečkové - kniha - recenze - 100 %25. března 2017 Dědečkové - kniha - recenze - 100 % Tenhle počin je docela unikátní. Tak za prvé – knihu autor Pavel Čech věnoval těmto rodinným příslušníkům. Je zde devět pohádek – Hvězdář, Hruška, Knoflík, Biograf, Moře, Naposled Psím […] Posted in Recenze knih
 • Skoro tucet - kniha - recenze - 100 %24. března 2017 Skoro tucet - kniha - recenze - 100 % Tento kousek se řadí k velmi zajímavým počinům autora pohádkových knih Pavla Čecha. Najdeme v ní skoro dvanáct příběhů. Asi tomu čtenáři nerozumí, ale k tomu se hned dostanu. Vzhledem […] Posted in Recenze knih
 • O čertovi - recenze - 100 %22. března 2017 O čertovi - recenze - 100 % Velmi půvabná a krásně ilustrovaná knížka – tak by znělo moje začáteční hodnocení. Tenhle příběh, vlastně pohádku stvořil spisovatel a ilustrátor Pavel Čech. Celá kniha i s kresbami je […] Posted in Recenze knih
 • The Batman - Recenze - 55%1. května 2022 The Batman - Recenze - 55% Ještě, že jsem měl od nového Batmana tak nízké očekávání. Jsem totiž asi jediný poměrně nespokojený divák široko daleko. Proč? To se dozvíte v následujících řádcích, kde se zároveň pokusím […] Posted in Filmové recenze, Komiks
 • Tajemství Kremlu - 90 %24. února 2022 Tajemství Kremlu - 90 % Kreml v ruském jazyce znamená pevnost, nebo opevnění, i před cizíma očima, což tak trochu napovídá i název knihy Tajemství Kremlu. O Kremlu toho byla v novinách či ve zpravodajství řečeno […] Posted in Recenze knih
 • Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 %13. října 2021 Venom: Let There Be Carnage - Recenze - 50 % Marvelu nikdy není dost (a nebo ano?). Ano, jsem fanoušek komiksů, ale mám pocit, že tentokrát to bude mít opačný vliv na hodnocení. Máme tu totiž další film z produkce Sony, která si jede […] Posted in Filmové recenze
Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.


|

Stránka načtena za 4,14542 s | počet dotazů: 228 | paměť: 56228 KB. | 29.05.2022 - 03:42:02