Kritiky.cz > Recenze knih > A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země

A. C. Clarke - Zpěv vzdálené Země


Clarke - ten­to mis­tr sci-fi žán­ru - pat­ří mezi spi­so­va­te­lé, jejichž kni­hy si vždy rád pře­čtu. Osobně jej řadím do své kolon­ky „pra­vých auto­rů žán­ru“, neboť i když mám poměr­ně rád kupří­kla­du Star Trek (hlav­ně ori­gi­nál­ní série), tak jej - podob­ně jako samot­ný A. C. - za čis­tou sci-fi nepo­va­žu­ji. Pořád tam pře­va­žu­je (konec­kon­ců jako i ve Star Wars) ono fan­ta­sy nad science.

Oproti tomu Clarke se vždy sna­žil ve svých dílech postih­nout dal­ší mož­ný vývoj lid­stva bez tou­hy udě­lat vyprá­vě­ní pohád­ko­vě fan­tas­tic­ký boha­té. Sluší se snad i pou­žít slo­vo vizi­o­nář. Ani v této kni­ze - jak sám při­zná­vá v úvo­du - nepo­u­žil nic, co by neza­pa­da­lo do fyzi­kál­ní­ho chá­pá­ní vesmí­ru tak, jak je nám zná­mo. Používá tu sice ter­mín „kvan­to­vý pohon“, nicmé­ně i to - jak se píše v závě­reč­né poznám­ce - je věc, o níž se ved­ly seri­óz­ní vědec­ké deba­ty.

Kniha Zpěv vzdá­le­né Země čte­ná­ře při­vá­dí na pla­ne­tu Thalassa, kte­rou před něko­li­ka sta­le­tí­mi kolo­ni­zo­va­li pozemš­ťa­né, neboť Země pod­leh­la zká­ze své­ho Slunce. Na pla­ne­tu však při­lé­tá kos­mic­ká loď prá­vě ze Země - jed­ná se o posled­ní loď, kte­rá před zká­zou stih­la unik­nout - s posád­kou vět­ši­nou pono­ře­nou do klid­né hyber­na­ce. Lidé z Thalassy tak mají mož­nost na vlast­ní oči vidět své „před­ky“.

Samotná záplet­ka kni­hy je navíc oko­ře­ně­na na Clarka až nezvyklou dáv­ku roman­ti­ky, nicmé­ně nikdy to nepře­kro­čí rámec únos­né­ho. Příběh je vel­mi zají­ma­vý, pou­ta­vý, nicmé­ně kdy­bych jej teď měl vyprá­vět, tak by neby­lo pro­blé­mem shr­nout ho do něko­li­ka málo vět. Pravé kouz­lo kni­hy pod­le mého názo­ru tkví v přes­ném a zají­ma­vém popi­su kon­ce pla­ne­ty Země, vesmír­ných letů a opti­mis­tic­ké vizi lid­ské budouc­nos­ti, kte­rá navzdo­ry zká­ze Země není naru­še­na.


Ohodnoťte článek


Opravdu si myslíte, že umíte psát lépe, častěji a čtiveji?  Tak své komentáře, články, recenze… pište pro nás!

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *


|

Související příspěvky:

  • Menna van Praag: Dům v ulici Naděje4. března 2016 Menna van Praag: Dům v ulici Naděje Mnoho večerů jsem strávila ve společnosti této knihy a na každý večer jsem se těšila jako na chvíli, kdy otevřete sladkou bonboniéru vonící těžkou čokoládovou vůní a vezmete si… Bylo mi […]
  • Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53%14. února 2016 Půlnoční koruna: Sarah J.Maasová - 53% Okenice komíhající se v bouřlivém větru byly jedinou známkou jejího příchodu. Nikdo si jí nevšiml, když šplhala po zahradní zdi setmělého sídla, a díky hromu a vytí větru ženoucího se od […]
  • STAR TREK: DO TEMNOTY: Dospívání Enterprise 27. května 2013 STAR TREK: DO TEMNOTY: Dospívání Enterprise Vzhledem k tomu, že „Star Trek: Do temnoty” obsahuje větší akce, je větší svým rozsahem a hlouběji se zaměřuje na psychiku postav, rozhodli se filmaři, že nastal čas rozšířit také pohled […]
  • Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války15. ledna 2016 Mág: Učedník, Mistr a ti další – Sága Trhlinové války Pug, aniž si uvědomil jak, náhle věděl, že se pohybují v čase dopředu. „Vymanili jsme se z časové pasti.“ potvrdil Macros. Pug seděl v němém údivu. Když před jeho očima vyvstal počátek, […]
  • Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu12. března 2016 Agnes Martin-Lugand: Šťastní lidé čtou a pijou kávu Co se skrývá pod na první pohled kouzelnou knihou? Literární kavárna, k tomu káva a Paříž. To slibuje titul Šťastní lidé čtou a pijou kávu. Jak je tomu ale doopravdy? Diane je mladá […]
  • Ondřej Kundra – Putinovi agenti15. března 2016 Ondřej Kundra – Putinovi agenti Redaktor týdeníku Respekt Ondřej Kundra se ve své nové knize nazvané Putinovi agenti aneb Jak ruští špioni kradou naše tajemství, vydává do politických vod na stopu ruských agentů […]
  • Vetřelec: Covenant - 70 %15. května 2017 Vetřelec: Covenant - 70 % Do kin už jde kolikátý film Vetřelce? No ani nevím, prostě se to blíží už cca k sedmi, možná. Radši to nebudu přesně počítat, prostě je toho hodně. Je ale hodně let, co jsme byli prvně […]
  • MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života...15. října 2019 MYSTICKÁ MOUDROST: Jemné obrázky vplouvají do života... ,Karty jako malá umělecká díla. Jako by malé víly vzaly pastelky a nakreslily duhové do detailu vypracované obrázky ze svého života. A tu máš člověče, tohle je inspirace i pro tvůj vlastní […]
  • Alex Garland - Tesseract8. října 2019 Alex Garland - Tesseract Alexe Garlanda budete možná znát, i když spíše z filmových počinů, kde se některým jeho knihám dostalo filmové adaptace (slavná Pláž s DiCapriem), či jej můžete rovněž znát jakožto […]
  • Detektivní kancelář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězdami18. ledna 2016 Detektivní kancelář Sirius aneb Detektivové mezi Sluncem a hvězdami „Noc převrhla svůj zlatý úl nad sady večerů.“ Vítězslav Nezval, Básně noci Podařila se jen Brána z Drakobijců, nebo jsou i další kusy pořádný nářez? O Lucii Lukačovičové, autorce […]