Ostrovní zprávy

Lasse Hallström, Kevin Spacey, Judi Dench a Jullianne Moore. Je snad tře­ba něco dodat, nebo už teď je vám jas­né, že půjde o dal­ší lahůd­ku z kuchy­ně sever­ské­ho fil­mo­vé­ho kou­zel­ní­ka Tak...Číst dál »
Soukup

Soukup se stal jediným Youtuberem v historii s vlastní televizní stanicí, komentují diskutéři zbrusu nový pořad šéfa Barrandova s názvem Moje zprávy

Aneb kam se hra­be toli­krát vzpo­mí­na­ný Vladimír Železný. Podle poměr­ně peč­li­vých pro­poč­tů půjde již o úcty­hod­ný jede­nác­tý pořad TV Soukupov, omlou­vám se, TV Barrandov pocho­pi­tel­ně, kde se v hlav­ní roli...Číst dál »
info

Filmy pro Vás na Vašem PC

Čtečka Atom a RSS zdro­jů dat pro pro­stře­dí Win32. Nainstalujte si!! Seznam vlast­nos­tí je spo­leč­ný jak pro ver­zi Lite, tak pro ver­zi Professional, s vyjím­kou polo­žek v sezna­mu, kte­ré jsou ozna­če­ny...Číst dál »
Xiaomi Redmi 6A 2GB/16GB

Top Mobilní telefony do 2 000 Kč

...137 g Možnost pamě­ťo­vé kar­ty ano Paměť RAM 1024 MB Displej Velikost dis­ple­je 5 “ Rozlišení dis­ple­je 1280 x 720 Poměr stran dis­ple­je 16:9 Počet barev 16mil barev Počet dis­plejů...Číst dál »
w1A2zvTXcDE

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 30. května 2018

Číst dál »
auoKK7GMBYI

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 28. května 2018

Číst dál »
hQFljAiu9eM

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 27. května 2018

Číst dál »
83vWgKQdTcs

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 1. června 2018

Číst dál »
wFemzRz6zkc

ZLÍNFEST - Ranní zprávy čtvrtek 31. května 2018

Číst dál »
ma6QN7QSmuQ

ZLÍNFEST - Zprávy z festivalu 26. května 2018

Číst dál »
rHWprfInJ1E

ZLÍNFEST - Ranní zprávy 29. května 2018

Číst dál »
200408102152 ostrov4

Ostrovní zprávy

Na moti­vy kni­hy Annie Proulx nato­čil reži­sér fil­mů Čokoláda nebo Pravidla moštár­ny i poe­tic­ké dra­ma ode­hrá­va­jí­cí se pře­váž­ně v divo­ké kra­ji­ně mezi drs­ný­mi oby­va­te­li Newfoundlandu. Quoyle (Kevin Spacey) má díky...Číst dál »
IMG 20171114 125850 kopie

Svět bez stížností, aneb zbytečné černé mraky rozežeňte knihou a fialovým náramkem

Kniha Svět bez stíž­nos­tí je jedi­neč­ná tím, že s ní je spo­jen nejen moti­vač­ní nára­mek, kte­rý má prak­tic­ký význam, ale také celo­svě­to­vá výzva, kte­rá má nau­čit… a tady oprav­du udě­lám...Číst dál »

TV Barrandov - 28.02.2018

...Hartmann, M. Seefried, N. Warmuth, S. Koch a dal­ší 28.02. 03:10 28.02. 04:15 Konec vysí­lá­ní 28.02. 04:15 28.02. 04:50 NAŠE ZPRÁVY 28.02. 04:50 28.02. 05:50 ANIMÁČEK 28.02. 05:50 28.02. 07:25 Klenot TV Poznejte náš svět nád­her­ně se blýs­ka­jí­cích kle­no­tů!...Číst dál »
duch

Duch domu Ashburnů od Darcy Coates

Milujete-li horo­ry, stra­ši­del­né a duchař­ské pří­běhy, je kni­ha „Duch domu Ashburnů“ sku­teč­ně tou pra­vou. V domě Ashburnů se totiž děje něco podiv­né­ho až nad­při­ro­ze­né­ho, a než tomu­to děsi­vé­mu tajem­ství při­jde­te oprav­du...Číst dál »
MujPritelVinnetou

Můj přítel Vinnetou (1980) - Mein Freund Winnetou

Po nato­če­ní posled­ní may­ov­ky Vinnetou a Old Shatterhand v Údolí smr­ti v roce 1968 se v tis­ku stá­le obje­vo­va­ly zprá­vy, že by měl být nato­čen dal­ší sní­mek o Vinnetouovi. Producenti Horst Wendlandt a Artur Brauner...Číst dál »
ZbraneMay

Medvědobijka, henryovka a stříbrná puška - Vinnetouova stříbrná puška

Neméně slav­ná jako henry­ov­ka a med­vě­do­bij­ka je zbraň Old Shatterhandova nej­lep­ší­ho pří­te­le, náčel­ní­ka Apačů Vinnetoua. Ten měl „dvou­hlav­ňo­vou puš­ku, jejíž dře­vě­né čás­ti byly hus­tě pobi­ty stří­br­ný­mi hře­by. To byla...Číst dál »
Hajicek

Jiří Hájíček, autor literární předlohy

Narozen 11. září 1967 v Českých Budějovicích. Dětství pro­žil ve ves­nič­ce Purkarec (poblíž Hluboké nad Vltavou), poté žil v Týně nad Vltavou a nyní byd­lí a pra­cu­je v Českých Budějovicích. Vystudoval gym­ná­zi­um v Týně nad...Číst dál »
PodvojneUcet

Jana Skálová a kolektiv: PODVOJNÉ ÚČETNICTVÍ 2016 - 95 %

Ing. Jana Skálová, Ph.D., audi­tor­ka a daňo­vá porad­ky­ně, se podí­le­la na zalo­že­ní sku­pi­ny TPA Horwath. Je člen­kou Prezidia Komory daňo­vých porad­ců České repub­li­ky a v Národní účet­ní radě se podí­lí na...Číst dál »
MOutain

Forza Horizon 3 Blizzard Mountain (DLC) - 100 %

Hned úvo­dem musím vyči­nit Microsoftu a to pro­to, že i když DLC mělo být pří­stup­né od 13‎.‎ 12‎. ‎2016‎ ‎od 19h, tak v mém pří­pa­dě se tak nesta­lo, a to mě veli­ce zkla­ma­lo a dou­fám,...Číst dál »

Bulletproof Monk

Karel Roden opět úto­čí na Hollywood. Tentokráte se ujal role tem­né­ho mis­tra Kung-Fu…. Filmy s téma­ti­kou bojo­vých umě­ní se těší vel­ké obli­bě už veli­ce dlou­ho a zájem o ně neu­ti­chá, nao­pak....Číst dál »

Já, legenda (I AM Legend)

A teď už k fil­mu samot­né­mu. První záběr: vidí­me tele­viz­ní zprá­vy a v nich hovo­ří lékař­ka o tom, že se poda­ři­lo vyvi­nout pře­vrat­ný lék pro­ti rako­vi­ně. Celkový počet vylé­če­ných je stej­ný jako...Číst dál »

Batman: Zpátky do plenek - Kdysi dávno... v jedné jeskyni...

Když byl roku 1997 nato­čen čtvr­tý díl Batmana, nena­šel se snad jedi­ný kri­tik, kte­rý by jej vychvá­lil. Schumacherova pes­t­ro­ba­rev­ná, oká­za­le prázd­ná a nechtě­ně sebe­pa­ro­du­jí­cí ver­ze (div že se zde...Číst dál »

Julianne Moore

...Springs (Cookie‘s Fortune, 1999), Ethan a Joel Coenovi (Big Lebowski, 1998) nebo Lasse Hallstrom (Ostrovní zprávy/The Shipping News, 2001). Filmografie I’m Not There: Suppositions on a Film Concerning Dylan (2005) (announ­ced) Next...Číst dál »

HOREM PÁDEM NA DVD

2DVD obsa­hu­je: do 12ti kapi­tol čle­ně­ný film ve dvou for­má­tech: ori­gi­nál­ním širo­ko­úhlém for­má­tu a ve for­má­tu 16:9 vždy se zvu­kem Dolby Digital 5.1 i Dolby Surround 2.0 zvu­ko­vou Dolby Digital 5.1. ver­zi pro nevi­do­mé...Číst dál »
Media

Média, lži a příliš rychlý mozek - Průvodce postpravdivým světem

Žijeme v době, kdy je inter­net i tele­vi­ze plná fake news a hoa­xů. Informace, kte­ré se k nám dostá­va­jí, jsou vět­ši­nou neprav­di­vé a zkres­le­né. Tato kni­ha od Petra Nutila nám před­sta­vu­je vysvět­le­ní základ­ních...Číst dál »