Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Zlaté věže'
DveVeze

Pán prstenů: Dvě věže

...v bon­dov­ce Zlaté oko. Dále jsme ho moh­li vidět ve fil­mech jako Bouřlivé pon­dě­lí, Ronin, Anna Karenina, nebo Vysoké hry patri­o­tů. Na diva­dle hrál se sou­bo­rem Royal Shakespeare Company ve hrách...Read more »
MeziSupy

Mezi Supy - Obsah filmu & Herecké obsazení & Filmový štáb

...SNC, Paris / Atlantis Film, Rom Doba natá­če­ní ......................... 10.8. – 15.10. 1964 Délka ....................................... 100 min 57 s (ori­gi­nál­ní ver­ze fil­mu) Premiéra ................................. 8.12. 1964 Mnichov (Mathäser-Filmpalast) Čs. dis­tri­buč­ní pre­mi­é­ra .......... 18.6. 1976 Ocenění ................................... Zlaté plát­no  ...Read more »

Zdroj

...zvýší-li se cena ropy, zdra­ží se nám tře­ba i rohlíky…Tohle všech­no jsem vědě­la už dlou­ho před zhléd­nu­tím toho­to doku­men­tu. Z  fil­mů jsem zna­la jak vypa­da­jí těžeb­ní věže, ze ško­ly zase kde...Read more »
word image 1

10 věcí, které možná nevíte o Neilu Armstrongovi

...pro­ká­zal v korej­ské vál­ce, kam byl povo­lán v srpnu 1951. 3. září jeho stroj zasáh­ly korej­ské stře­ly. Ve sna­ze zís­kat kon­t­ro­lu nad leta­dlem vra­zil do šes­ti­me­t­ro­vé věže, kte­rá vytvo­ři­la met­ro­vou trh­li­nu na kří­d­le. Navzdory...Read more »