Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Zlatá šedesátá'
Forman

Poslední Přelet Miloše Formana. Česká televize uctí památku oscarového režiséra

...ohléd­ne za mil­ní­ky v živo­tě a kari­é­ře reži­sé­ra. Večer bude na Jedničce České tele­vi­ze pat­řit osca­ro­vé­mu sním­ku Přelet nad kukač­čím hníz­dem. Art při­po­me­ne od dneš­ních 20:20 hodin reži­sé­ra por­trétem z cyk­lu Zlatá šede­sá­tá....Read more »