DEN 3-015

Babovřesky 2

...(2000-2007).. Před kame­rou se Veronika Žilková stá­le obje­vu­je hlav­ně v seri­á­lech (SOUKROMÉ PASTI, 2008; VYPRÁVĚJ, 2009), opro­ti dří­věj­ším letům se ale dnes věnu­je více diva­dlu. Po půso­be­ní na něko­li­ka scé­nách zakot­vi­la natr­va­lo...Read more »
babovresky3-plakat02c-babky-bezlogakreditu

Babovřesky 3

...také začá­tek spo­lu­prá­ce s Richardem Genzerem a Michalem Suchánkem na pořa­du TV Nova TELE TELE (2000-2007).. Před kame­rou se Veronika Žilková stá­le obje­vu­je hlav­ně v seri­á­lech (SOUKROMÉ PASTI, 2008; VYPRÁVĚJ, 2009), opro­ti dří­věj­ším...Read more »
Stránka načtena za 3,65610 s | počet dotazů: 199 | paměť: 45600 KB. | 27.11.2020 - 06:42:38