Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Vražedná čísla'

RIDLEY SCOTT

...Fordem. Co se týče tele­viz­ní tvor­by, spo­leč­nost pro­du­ko­va­la cena­mi (Emmy®, Peabody a Zlatý gló­bus®) ověn­če­ný hit Dobrá man­žel­ka pro sta­ni­ci CBS, stej­ně jako hit dlou­ho­tr­va­jí­cí série, Vražedná čís­la, sta­ni­ce CBS, kte­rá...Read more »
Lasky

Skupina Nova představila podzimní sezónu 2019! Premiérové díly Policie Modrava, Tvoje tvář má známý hlas i Malé lásky

...stá­li­ce Válka skla­dů nebo Mistři zasta­vár­ny a o vel­kou dáv­ku kri­mi a napě­tí se posta­ra­jí titu­ly Vražedná čís­la, Sherlock Holmes: Jak pros­té, Lovci zlo­čin­ců a mno­ho dal­ších. Netradiční spo­je­ní kou­zel­nic­kých tri­ků úspěš­né­ho ilu­zi­o­nis­ty a FBI...Read more »