Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Všechnopárty'

Česká televize dnes mění program, připomene Ivetu Bartošovou

...navá­že pořad Karla Šípa Všechnopárty, jehož hos­tem byla Iveta Bartošová v roce 2008. 21:00 Po sto­pách hvězd Iveta Bartošová v epi­zo­dě obra­zo­vé­ho živo­to­pis­né­ho cyk­lu Po sto­pách hvězd. „Iveta byla jed­nou ze zpě­va­ček, kte­ré si uvě­do­mo­va­ly,...Read more »
3605 Album Supraphonu 4 003

Mimořádné vysílání: Česká televize uctí památku Karla Gotta speciálním programem

...Všechnopárty. Vzpomínat na jed­no­ho z nej­po­pu­lár­něj­ších čes­kých uměl­ců budou od osmi večer také osob­nos­ti kul­tu­ry ve spe­ci­ál­ním vysí­lá­ní zpra­vo­daj­ské ČT24. V pátek večer se k uctě­ní památ­ky při­dá ČT art. Diváci pro­gra­mu ČT1...Read more »
docesna

DOČESNÁ 2019 - kapely

...pro­to­že po návra­tu vydá­vá svůj albo­vý debut Hedgehog. Host mj. Markéta Irglová. V roce 2017 byl hos­tem TV šou Všechnopárty, kde požá­dal Karla Šípa o čes­ké tex­ty. Nicméně dal­ší album Al i know (2018)...Read more »