Česká televize dnes mění program, připomene Ivetu Bartošovou

...navá­že pořad Karla Šípa Všechnopárty, jehož hos­tem byla Iveta Bartošová v roce 2008. 21:00 Po sto­pách hvězd Iveta Bartošová v epi­zo­dě obra­zo­vé­ho živo­to­pis­né­ho cyk­lu Po sto­pách hvězd. „Iveta byla jed­nou ze zpě­va­ček, kte­ré si uvě­do­mo­va­ly,...Číst dál »