88. ročník udílení Oscarů - výsledky

Dnešní den už jsou zná­my výsled­ky 88. roč­ní­ku Oscara. Nejlepší film Brooklyn Marťan Most špi­ó­nů REVENANT: Zmrtvýchvstání Room Sázka na nejis­to­tu Spotlight Šílený Max: Zběsilá ces­ta Nejlepší herečka v hlavní roli Brie...Read more »
Golden Globe

Výsledky 73. ročníku Zlatých glóbů

V Los Angeles letos Asociace zahra­nič­ních novi­ná­řů opět po roce udí­le­la fil­mo­vým a tele­viz­ním tvůr­cům pres­tiž­ní oce­ně­ní Zlatý gló­bus. V kate­go­rii nej­lep­ší film – dra­ma zví­tě­zil sní­mek Revenant – Zmrtvýchvstání se tře­mi pro­mě­ně­ný­mi...Read more »
4418 cfta cesky lev 2019 fb timeline

Český lev 2019 - výsledky - 6 cen získal film „Všechno bude“ Olma Omerzu

Aktualizované výsled­ky ceny 26. roč­ní­ku Českých lvů. - aktu­a­li­za­ce 21:53. NEJLEPŠÍ FILM Jan Palach – pro­du­cen­ti Viktor Schwarcz, Jan Schwarcz, Silvia Panáková, Erik Panák, Jan Maxa Tlumočník – pro­du­cent Rudolf Biermann,...Read more »

Výsledky soutěže s o knihu Dítě číslo 44

Otázky Kdo napsal kni­hu  Dítě čís­lo 44? Kdo reží­ro­val film  Dítě čís­lo 44? Kdo hra­je hlav­ní roli ve fil­mu  Dítě čís­lo 44? Kde se film  Dítě čís­lo 44 natá­čel? Správné odpovědi Tom Rob...Read more »

Výsledky soutěže o 2 díly 96 hodin na DVD

Otázky Kdo hra­je hlav­ní roli ve fil­mech 96 hodin? Kdo hra­je man­žel­ku hlav­ní­ho hrdi­ny ve fil­mech 96 hodin? Kdo hra­je dce­ru hlav­ní­ho hrdi­ny ve fil­mech 96 hodin? Kteří dva reži­sé­ři...Read more »

Oscary 2015 - výsledky

Film roku Birdman Režie Alejandro G. Iňárittu (Birdman) Herec v hlav­ní roli Eddie Redmayne (Teorie vše­ho) Herečka v hlav­ní roli Julianne Mooreová (Still Alice) Herec ve ved­lej­ší roli J. K. Simmons...Read more »
22 cesky lev logo

VÝSLEDKY 22. ROČNÍKU CEN ČESKÝ LEV

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS ČESKÉ KINEMATOGRAFII Drahomíra Vihanová NEJLEPŠÍ FILM Cesta ven – Miloš Lochman, Jan Macola, Karel Chvojka NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Olga – Miroslav Janek NEJLEPŠÍ REŽIE Cesta ven –...Read more »
DSC00564

Výsledky 25. Českého lva

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS ČESKÉ KINEMATOGRAFII Alois Fišárek NEJLEPŠÍ FILM Bába z ledu – pro­du­cen­ti Pavel Strnad, Petr Oukropec NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Červená – režie Olga Sommerová – pro­du­cent Pavel Berčík NEJLEPŠÍ REŽIE...Read more »
126JanPalach

Ceny české filmové kritiky za rok 2018 - Výsledky

Nejlepší film: Jan Palach NEJLEPŠÍ FILM Domestik Jan Palach Všechno bude NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Až přijde válka King Skate Nic jako dřív NEJLEPŠÍ REŽIE Adam Sedlák (Domestik) Robert Sedláček...Read more »

Výsledky soutěže o Padesát odstínů šedi: Fifty Shades of Grey - filmové vydání

Otázky Kdo je reži­sé­rem fil­mu Padesát odstí­nů šedi? Kdy měl v kinech pre­mi­é­ru film Padesát odstí­nů šedi? Kteří dva her­ci hra­jí hlav­ní posta­vy ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní? Kdo je auto­rem kni­hy Padesát odstí­nů...Read more »
Soutez Vitez

Soutěž s režisérem Timem Burtonem – výsledky

Ve spo­lu­prá­ci s našim spon­zo­rem vyhla­šu­je­me vítě­ze sou­tě­že s  reži­sé­rem Timem Burtonem. Sponzor sou­tě­že: Otázky Který je nej­čas­tě­ji obsa­zo­va­ný dvor­ní  herec ve fil­mech Tima Burtona? Jaký skla­da­tel nej­čas­tě­ji sklá­dá hud­bu k fil­mům Tima...Read more »

Výsledky soutěže o 3 DVD (Jurský park, Ztracený svět: Jurský park a Jurský park 3).

Otázky Který reži­sér nato­čil prv­ní dva díly série Jurský park? Který herec se obje­vil v prv­ním a dru­hém díle Jurského par­ku? Který herec se obje­vil v prv­ním a tře­tím díle Jurského par­ku? Který...Read more »

Český lev - výsledky

6.3.2004 zís­kal nej­ví­ce oce­ně­ní film Nuda v Brně, kte­rý posbí­ral 5 cen. 11 nomi­na­ce­mi oce­ně­ný film Želary zís­kal pou­ze 2 soš­ky. Cena za celo­ži­vot­ní pří­nos fil­mu kos­tým­ní návr­hář Theodor Pištěk Nejlepší...Read more »

Výsledky soutěže o 1. tři díly hraných filmů Asterix na DVD

Otázky Kdo hra­je Obelixe v 1. třech fil­mech? Kdo hra­je Asterixe v 1. třech fil­mech? V jakém roce měl pre­mi­é­ru 1. film? Jaký slav­ný herec hrál ve tře­tím díle posta­vu  Caesara? Správné odpovědi Gérard...Read more »
cesky lev soska vyska

Český lev 2016 - výsledky

Přehled vítězů! (ozna­če­ni tuč­ně). NEJLEPŠÍ FILM Domácí péče – pro­du­cent Slávek Horák Fotograf – pro­du­cen­ti Viktor Schwarcz, Irena Pavlásková Kobry a užov­ky – pro­du­cen­ti Ondřej Zima, Jan Prušinovský Schmitke – pro­du­cen­ti...Read more »

Výsledky soutěže o tři knihy Nezlomný

Otázky Kdo je reži­sé­rem fil­mu Nezlomný? Kdy měl v kinech pre­mi­é­ru film Nezlomný? Kdy měl pre­mi­é­ru film pre­mi­é­ru Nezlomný na digi­tál­ních nosi­čích DVD/Blu-ray? (Pokud ješ­tě pre­mi­é­ru neměl, tak napiš­te, že ješ­tě nevy­šel. 🙂...Read more »

Výsledky soutěže o tři knihy Americký sniper

Otázky Kdo je reži­sé­rem fil­mu Americký sni­per ? Kdy měl v kinech pre­mi­é­ru film Americký sni­per ? Který herec hra­je hlav­ní posta­vu ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní? Kdo je auto­rem kni­hy Americký sni­per? Správné...Read more »

ITALSKÝ FILM - od počátku až po sedmdesátá léta

Tak jsem zas jed­nou psal semi­nár­ku do ško­ly na téma ital­ský film a jeho vývoj. Pěkně jsems e v tom pohra­ba­la tro­chu toho sepsal. No, struč­ně řeče­no mi to dalo dost prá­ce...Read more »

Výsledky soutěže s filmem Avengers 2

Otázky Vyjmenujte všech­ny hlav­ní posta­vy (Avengery) z fil­mu Avengers? Vyjmenujte her­ce postav (Avengery) z fil­mu Avengers? Kteří dva her­ci hráli/hrají posta­vu Hulka (Bruce Bannera) ve fil­mech od Marvelu? Kteří dva her­ci...Read more »

Výsledky soutěže s filmem Šílený Max: Zběsilá cesta

Otázky Který reži­sér nato­čil všech­ny 4 díly tetra­lo­gie Mad Max? Kteří her­ci hra­jí posta­vu Mad Maxe? Která zpě­vač­ka hra­je posta­vu „Tetičky“ v 3. díle Mad Maxe? Který jedi­ný herec spo­ju­je 1. a 4. díl...Read more »

Výsledky soutěže o tričko

Naše posled­ní, čer­ven­co­vá sou­těž nemá vítě­ze. Respektive nemá vítě­ze jed­no­ho, ale hned dva. A oba dva zís­ká­va­jí hod­not­né sub­jek­tiv­ní trič­ko Kinomol.cz. Kdo jsou ti šťast­liv­ci? Jedná se o HomeraIII a Rybanu, oba skó­ro­va­li...Read more »
019ZelenC3A1kniha

Ceny Akademie Oscar 2019 - Výsledky

Nejlepší film Zelená kniha Black Panther BlacKkKlansman Bohemian Rhapsody Favoritka Roma Vice Zelená kniha Zrodila se hvězda Nejlepší režie Adam McKay (Vice) Alfonso Cuarón (Roma) Pawel Pawlikowski (Studená válka) Spike...Read more »
TMA 8366

26. ČESKÝ LEV – VÝSLEDKY

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS ČESKÉ KINEMATOGRAFII Věra Plívová-Šimková   NEJLEPŠÍ FILM Všechno bude – pro­du­cent Jiří Konečný NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM King Skate – režie Šimon Šafránek – pro­du­cent­ka Kateřina Černá   NEJLEPŠÍ...Read more »
091

Ceny Český lev 2019 - Výsledky

Letošní ročník Českých lvů byl zdaleka nejvydařenější za posledních mnoho let. Předávání cen probíhalo v hbitém tempu a bez zbytečných prostojů, důstojně a povětšinou i bez trapného vtipkování (a přesto...Read more »
Soutez Vitez

Soutež s filmem Pán Prstenů - výsledky

Ve spo­lu­prá­ci s našim spon­zo­rem vyhla­šu­je­me vítě­ze sou­tě­že s fil­mem Pán Prstenů. Sponzor sou­tě­že: Otázky Kolik dílů má fil­mo­vá série Pán Prstenů od Petera Jacksona Kolik dílů bude mít fil­mo­vá série Hobit od ...Read more »
CL24

24. Český lev - Výsledky

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS ČESKÉ KINEMATOGRAFII Jiří Bartoška Eva Zaoralová NEJLEPŠÍ FILM Masaryk – pro­du­cen­ti Rudolf Biermann, Julius Ševčík NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Normální autis­tic­ký film – režie Miroslav Janek – pro­du­cent Jan...Read more »