Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Výsledky losování Šťastných 10'
4418 cfta cesky lev 2019 fb timeline

Český lev 2019 - výsledky - 6 cen získal film „Všechno bude“ Olma Omerzu

Aktualizované výsled­ky ceny 26. roč­ní­ku Českých lvů. - aktu­a­li­za­ce 21:53. NEJLEPŠÍ FILM Jan Palach – pro­du­cen­ti Viktor Schwarcz, Jan Schwarcz, Silvia Panáková, Erik Panák, Jan Maxa Tlumočník – pro­du­cent Rudolf Biermann,...Read more »

88. ročník udílení Oscarů - výsledky

Dnešní den už jsou zná­my výsled­ky 88. roč­ní­ku Oscara. Nejlepší film Brooklyn Marťan Most špi­ó­nů REVENANT: Zmrtvýchvstání Room Sázka na nejis­to­tu Spotlight Šílený Max: Zběsilá ces­ta Nejlepší herečka v hlavní roli Brie...Read more »
Golden Globe

Výsledky 73. ročníku Zlatých glóbů

V Los Angeles letos Asociace zahra­nič­ních novi­ná­řů opět po roce udí­le­la fil­mo­vým a tele­viz­ním tvůr­cům pres­tiž­ní oce­ně­ní Zlatý gló­bus. V kate­go­rii nej­lep­ší film – dra­ma zví­tě­zil sní­mek Revenant – Zmrtvýchvstání se tře­mi pro­mě­ně­ný­mi...Read more »

Výsledky soutěže o 2 díly 96 hodin na DVD

Otázky Kdo hra­je hlav­ní roli ve fil­mech 96 hodin? Kdo hra­je man­žel­ku hlav­ní­ho hrdi­ny ve fil­mech 96 hodin? Kdo hra­je dce­ru hlav­ní­ho hrdi­ny ve fil­mech 96 hodin? Kteří dva reži­sé­ři...Read more »
DSC00564

Výsledky 25. Českého lva

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS ČESKÉ KINEMATOGRAFII Alois Fišárek NEJLEPŠÍ FILM Bába z ledu – pro­du­cen­ti Pavel Strnad, Petr Oukropec NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Červená – režie Olga Sommerová – pro­du­cent Pavel Berčík NEJLEPŠÍ REŽIE...Read more »
Soutez Vitez

Soutěž s režisérem Timem Burtonem – výsledky

Ve spo­lu­prá­ci s našim spon­zo­rem vyhla­šu­je­me vítě­ze sou­tě­že s  reži­sé­rem Timem Burtonem. Sponzor sou­tě­že: [adro­ta­te banner=„13“] Otázky Který je nej­čas­tě­ji obsa­zo­va­ný dvor­ní  herec ve fil­mech Tima Burtona? Jaký skla­da­tel nej­čas­tě­ji sklá­dá hud­bu...Read more »
22 cesky lev logo

VÝSLEDKY 22. ROČNÍKU CEN ČESKÝ LEV

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS ČESKÉ KINEMATOGRAFII Drahomíra Vihanová NEJLEPŠÍ FILM Cesta ven – Miloš Lochman, Jan Macola, Karel Chvojka NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Olga – Miroslav Janek NEJLEPŠÍ REŽIE Cesta ven –...Read more »

Oscary 2015 - výsledky

Film roku Birdman Režie Alejandro G. Iňárittu (Birdman) Herec v hlav­ní roli Eddie Redmayne (Teorie vše­ho) Herečka v hlav­ní roli Julianne Mooreová (Still Alice) Herec ve ved­lej­ší roli J. K. Simmons...Read more »

Výsledky soutěže o tři knihy Nejhledanější muž

...Seymour Hoffman 4.9.2014 21.1.2015 John le Carré Cenu zís­ká­va­jí Patrick Šarin z Prahy 10,Rostislav Goebel z Ostravy a Olga Fabiánová z Kamenice na Lípou, kte­ří správ­ně odpo­vě­dě­li a nej­blí­že odhad­li sku­teč­ný počet sou­tě­ží­cích. Správně odpo­vě­dě­lo 35...Read more »

Výsledky soutěže o tři knihy Nezlomný

Otázky Kdo je reži­sé­rem fil­mu Nezlomný? Kdy měl v kinech pre­mi­é­ru film Nezlomný? Kdy měl pre­mi­é­ru film pre­mi­é­ru Nezlomný na digi­tál­ních nosi­čích DVD/Blu-ray? (Pokud ješ­tě pre­mi­é­ru neměl, tak napiš­te, že ješ­tě nevy­šel. 🙂...Read more »

Výsledky soutěže o Padesát odstínů šedi: Fifty Shades of Grey - filmové vydání

...Správné odpovědi Sam Taylor-Johnson 12.02.2015 Jamie Dornan, Dakota Johnson E. L. James (Erika Mitchell Leonard) Cenu zís­ká­va­jí Verča Brandejská z Ústí n/Labem,Rostislav Goebel z Ostravy a Patrick Šarin z Prahy, kte­ří správ­ně odpo­vě­dě­li a nej­blí­že...Read more »

Výsledky soutěže o 1. tři díly hraných filmů Asterix na DVD

Otázky Kdo hra­je Obelixe v 1. třech fil­mech? Kdo hra­je Asterixe v 1. třech fil­mech? V jakém roce měl pre­mi­é­ru 1. film? Jaký slav­ný herec hrál ve tře­tím díle posta­vu  Caesara? Správné odpovědi Gérard...Read more »

Český lev - výsledky

6.3.2004 zís­kal nej­ví­ce oce­ně­ní film Nuda v Brně, kte­rý posbí­ral 5 cen. 11 nomi­na­ce­mi oce­ně­ný film Želary zís­kal pou­ze 2 soš­ky. Cena za celo­ži­vot­ní pří­nos fil­mu kos­tým­ní návr­hář Theodor Pištěk Nejlepší...Read more »

Výsledky soutěže o tři knihy Americký sniper

Otázky Kdo je reži­sé­rem fil­mu Americký sni­per ? Kdy měl v kinech pre­mi­é­ru film Americký sni­per ? Který herec hra­je hlav­ní posta­vu ve fil­mo­vém zpra­co­vá­ní? Kdo je auto­rem kni­hy Americký sni­per? Správné...Read more »

Výsledky soutěže s filmem Avengers 2

Otázky Vyjmenujte všech­ny hlav­ní posta­vy (Avengery) z fil­mu Avengers? Vyjmenujte her­ce postav (Avengery) z fil­mu Avengers? Kteří dva her­ci hráli/hrají posta­vu Hulka (Bruce Bannera) ve fil­mech od Marvelu? Kteří dva her­ci...Read more »

Výsledky soutěže s filmem Šílený Max: Zběsilá cesta

Otázky Který reži­sér nato­čil všech­ny 4 díly tetra­lo­gie Mad Max? Kteří her­ci hra­jí posta­vu Mad Maxe? Která zpě­vač­ka hra­je posta­vu „Tetičky“ v 3. díle Mad Maxe? Který jedi­ný herec spo­ju­je 1. a 4. díl...Read more »

Výsledky soutěže s o knihu Dítě číslo 44

Otázky Kdo napsal kni­hu  Dítě čís­lo 44? Kdo reží­ro­val film  Dítě čís­lo 44? Kdo hra­je hlav­ní roli ve fil­mu  Dítě čís­lo 44? Kde se film  Dítě čís­lo 44 natá­čel? Správné odpovědi Tom Rob...Read more »

Výsledky soutěže o 3 DVD (Jurský park, Ztracený svět: Jurský park a Jurský park 3).

...správ­ně odpo­vě­dě­la a nej­blí­že odhadla počet sou­tě­ží­cích. Správně odpo­vě­dě­lo 79 sou­tě­ží­cích a E. Fantová odhadla 80. Byla prv­ní nej­blí­že cel­ko­vé­mu počtu  přes­ně  79 správ­ných odpo­vě­dí. Během něko­li­ka dní bude na její adre­su zaslá­na výhra....Read more »
cesky lev soska vyska

Český lev 2016 - výsledky

...Monte Carlo Interaktivní inter­ne­to­vá strán­ka urbex.cz Kancelář Blaník - III. série inter­ne­to­vé­ho seri­á­lu Projekt Čistíme svět fan­ta­zie Přínos České tele­vi­ze k posí­le­ní domá­cí tvor­by v roce 2015 Zlatá 60. II   NEJLEPŠÍ...Read more »
126JanPalach

Ceny české filmové kritiky za rok 2018 - Výsledky

Nejlepší film: Jan Palach NEJLEPŠÍ FILM Domestik Jan Palach Všechno bude NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Až přijde válka King Skate Nic jako dřív NEJLEPŠÍ REŽIE Adam Sedlák (Domestik) Robert Sedláček...Read more »
CL24

24. Český lev - Výsledky

MIMOŘÁDNÝ PŘÍNOS ČESKÉ KINEMATOGRAFII Jiří Bartoška Eva Zaoralová NEJLEPŠÍ FILM Masaryk – pro­du­cen­ti Rudolf Biermann, Julius Ševčík NEJLEPŠÍ DOKUMENTÁRNÍ FILM Normální autis­tic­ký film – režie Miroslav Janek – pro­du­cent Jan...Read more »

Výsledky soutěže o tričko

...1:0! Maxipes Fík A co kdy­bych sněd před Vámi řek­ně­me brou­ka Voškliváka? Potkali se u Kolína Šmudlinka, nej­hez­čí pří­šer­ka ve měs­tě Příšerky s.r.o. Když jste pro­střed­ní dítě v rodi­ně, kde je vás...Read more »
091

Ceny Český lev 2019 - Výsledky

Letošní ročník Českých lvů byl zdaleka nejvydařenější za posledních mnoho let. Předávání cen probíhalo v hbitém tempu a bez zbytečných prostojů, důstojně a povětšinou i bez trapného vtipkování (a přesto...Read more »
013849

Ceny Český lev 2020 - Výsledky

O letošním ročníku Českých lvů platí do značné míry opět to, co jsem psal i loni. Předávání cen probíhalo relativně svižně, vkusně a důstojně (až na tu wtf vránu). Václav...Read more »
parasite ver2

Ceny Akademie Oscar 2020 - Výsledky

Vítězný film - Parazit Nejlepší film      1917                 Irčan                 Joker                 Králíček Jojo                 Le Mans ´66                 Malé ženy      Manželská historie    ...Read more »