Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'Události v regionech'
word image

17. listopad 1989–2019 30 let svobody

fes­ti­va­lu CILECT v Karlových Varech. Po udá­los­tech na Národní tří­dě vznik­la mezi stu­den­ty myš­len­ka rea­go­vat na poli­cej­ní repre­si vyso­ko­škol­skou oku­pač­ní stáv­kou a infor­mo­vat veřej­nost o udá­los­tech v Praze – tedy začít Studentské vysí­lá­ní, nezá­vis­lé zpra­vo­daj­ství,...Read more »
MFFP Posters Tiskovka2

25. ročník Febiofestu v novém kabátě

fil­mem, taneč­ní před­sta­ve­ní pod­le fil­mu či výsta­vu k 25. výro­čí fes­ti­va­lu. Diváci tak mohou po fil­mech rela­xo­vat napří­klad v Cross Clubu, v klu­bu Radost FX, v Klubu FAMU, v Museu Kampa, v muzeu Grévin Praha, v Galerii Rudolfinum, v Muzeu Karla...Read more »