Kritiky.cz > Výsledky hledání pro 'TvMiniUni'
word image 10

Připravované projekty na ČT

...rodi­če otáz­ka­mi, až jim z toho praská hla­va. Proto je tady oblí­be­ný lout­ko­vý tele­viz­ní pořad TvMiniUni, kte­rý doká­že odpo­vě­dět i na ty nej­vše­teč­něj­ší otáz­ky. V chys­ta­ném celo­ve­čer­ním fil­mu ale bude muset oblí­be­ná námět...Read more »